Oyun Siteleri

Peyzaj Ve Süs Bitkileri Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Peyzaj Ve Süs Bitkileri Teknikeri

Peyzaj Ve Süs Bitkileri Teknikeri

PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ TEKNİKERİ

 

Park ve bahçe peyzajının yapılması, bakımı ve onarımı ile buralarda yetişecek süs bitkilerinin yetiştirilmesi, korunması, pazarlanması işlerinde peyzaj mimarının gözetiminde görev alan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Peyzaj mimarı tarafından tasarlanmış projelerin keşifi ile çizimini yapar,

? Topluma açık yeşil (dinlenme) alanlar ve spor tesisleri oluşturulmasında metraj çıkarma ve fiyatlandırma hizmetleri verir, bu alanların bakım-onarım işlerinde görev alır,

? Peyzaja yönelik inşaat faaliyetleri, süs havuzları gibi donatı elemanlarının uygulanmasını denetler,

? Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan peyzaj çalışmalarının hakediş dosyalarını hazırlar,

? Peyzaj uygulamalarında ana materyal olarak kullanılan her türlü ağaç, ağaççık, çalı, yıllık ve çok yıllık bitkilerin üretimi, günlük bakımı, zararlılarla mücadelesi ve hasat işlemleri ile satış işlemlerini yapar ya da yapılmasını sağlar,

? Arazide yürütülen çalışmalar sırasında işçileri yönlendirir, uygulamaları takip eder ve puantaj tutar,

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Her türlü tarımsal alet ve makineler (çim biçme makinesi, budama makası ve makineleri, çapa traktörleri, toprak tesviye aletleri vb.),

? Her türlü teknik çizim araç-gereci (çeşitli kalemler,çeşitli kağıtlar, çizim takımları vb.),

? Her türlü büro makineleri(bilgisayar,ozalit/fotokopi makinası vb.),

? Teknik çizime yönelik bilgisayar programları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

? Peyzaj uygulama ve süs bitkileri teknikeri olmak isteyenlerin;

? Biyolojiye ilgili,

? Zihinde canlandırma ve çizim yeteneği olan,

? Şekil ve mekan ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,

? Estetik görüş sahibi,

? Doğal yaşam, çevre ve sanata karşı ilgili,

? Açık havada çalışmaktan hoşlanan,

? Bedence sağlıklı ve dayanıklı

kimseler olmaları gerekir.

Ayrıca yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı bir özelliktir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Peyzaj uygulama ve süs bitkileri teknikeri yaptığı işin aşamalarına göre değişik yer ve koşullarda çalışmaktadır. Bunlar kısaca;

Büro ortamı: Çizim ve projelendirme etapları için gerekli araç gereçle donatılmış aydınlık,temiz ve sessiz ortamlardır. Bu mekanda çalışmalar genellikle oturarak gerçekleştirilir.

Arazi çalışmaları: İnşai ve bitkisel uygulamaların gerçekleştirildiği yer dış mekanlardır. Arazinin en uygun nasıl kullanılması gerektiğinin belirlenmesi, bitki dikimi için zemin çalışmaları, bitki yükleme, beton döktürme, taş döşettirme vb. işler açık havada çalışılmasını gerektirir.Genellikle ayakta çalışılır. Çok sıcak ve çok soğuk hava koşulları bitki ve inşaata uygun olmadığından bu meslekte arazi çalışmaları sıklıkla ilkbahar (Nisan-Mayıs-Haziran) ve sonbahar (Eylül-Ekim-Kasım) aylarında yapılmaktadır. Çalışma ortamı tozlu, çamurlu, ıslak ve gürültülü olabilmektedir.

Sera ve fidanlık gibi üretim alanları: Seralarda süs bitkilerinin ve kesme çiçek olarak kullanılan bitki türlerinin, fidanlıklarda ise genellikle çok yıllık ağaç ve ağaççıkların üretimi ve bakımı yapılır. Bu alanlar arazi koşullarına göre nispeten daha korunaklı ve temizdir. Hem oturarak hem ayakta çalışılabilir.

Bu meslekte bankalar, iş merkezi gibi yerlerin iç mekanlarındaki bitkiler ile spor tesislerindeki yeşil alanların periyodik bakım hizmetlerini de vermek mümkündür.

Meslek elemanları peyzaj mimarı, ziraat/inşaat mühendisi, mimar ve arazi sahipleri ile iletişim halinde çalışırlar

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının "Peyzaj ve Süs Bitkileri" önlisans programlarında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Peyzaj ve Süs Bitkileri" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitimin süresi 2 yıldır. (4 yarıyıl)Eğitim süresince dersler teorik ve uygulama ağırlıklı olarak yapılmaktadır. Bu mesleğim eğitiminde uygulama çok önemlidir. Meslek derslerinin her birinin okul süresince içerde %40 zorunlu uygulaması vardır. Ayrıca yaz aylarında 36 işgünü dış staj yaptırılır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Peyzaj ve Süs Bitkileri" önlisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikerleri belediye, araştırma merkezi, İller Bankası, tarımsal araştırma enstitüsü, fidanlık gibi kamu kuruluşları ile özel sektöre ait süs bitkisi yetiştiren sera ve fidanlıklar, inşaat veya mimarlık büroları ile peyzaj hizmetleri veren firmalarda iş bulabilirler.

Meslek kendi işini kurmaya da son derece elverişlidir. Genelde çok fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadığından kırsal alan veya çevre düzenlemesi hizmetleri, periyodik bakım-onarım gibi hizmetleri vermek üzere büro açılabilir. Ayrıca süs bitkisi üretmek için sera veya fidanlık kurabilir. Ancak sera inşası ve fidanlık oluşturmak büro açmaya nazaran daha fazla sermaye gerektirecektir.

Hızlı ve sağlıksız kentleşme, endüstriyel faaliyetlerin doğaya verdiği zarar ve tabii kaynakların azalması gibi nedenler ve bunlarla ilgili araştırmalar son yıllarda tüm dünyada doğal yaşama ve ekolojiye olan ilgiyi arttırarak "çevre koruma" kavramına dikkat çekmektedir. İnsanlar daha yeşil, daha temiz, daha estetik ve kendilerinin daha sağlıklı ve sosyal olabilecekleri ortamları tercih etmektedirler. Bu da peyzaj mimarlığından sonra ülkemiz için yeni sayılabilecek bu dalda yetişmiş elemanlara olan talebi artıracaktır. Yurtdışında geniş uygulama alanları olan bu meslekte, önümüzdeki yıllarda ülkemizin Avrupa Birliği'ne girmesinden sonra standartların eşitlenmesiyle olumlu gelişmeler beklenmektedir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar. Bazı kamu kurumları ile özel işyerleri veya vakıfların sağladığı burslardan da yararlanabilirler.

 

Ayrıca eğitim süresince kendi yetenek ve arzularına göre, mimarlık büroları ile sera ve fidanlıklarda part-time çalışarak az da olsa bir gelir elde edilebilmektedir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu sektöründe işe başlayanlar 10. derecenin 2. kademesinden yasalarla belirlenen ücreti alırlar. Özel sektörde çalışanlar ise yetenek ve özelliklerine göre ücretlendirilmektedir. İlk işe girişte asgari ücret söz konusu olup, tecrübeye göre asgari ücretin 2 katına kadar çıkabilmektedir.

 

Kendi işyerinde çalışanların kazançları da sektördeki gelişmelere, piyasanın o sıradaki durumuna ve kişinin başarısına bağlıdır. Hizmete olan talep ekonomik gelişmişlik ile çok yakından ilgili olduğundan şu anda turistik yörelerde ve büyük şehirlerde iş bulma olanağı ve kazanç daha yüksektir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Peyzaj ve Süs Bitkileri önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikerleri başarılı olduğu takdirde işyerinin büyüklüğüne göre amir, şef, şef yardımcısı vb. düzeyde sorumluluklar alabilirler.

 

Çalışırken, beceriye bağlı olarak bilgisayar destekli dizayn programlarında, çeşitli donatı elemanlarının tasarımı ve imalatında, ihale dosyalarının oluşturulması ve hak edişlerin düzenlenmesi konularında yada çeşitli süs bitkileri ve kesme çiçek türlerinin üretimi ve ıslahı konusunda uzmanlaşma sağlanabilir. İşyerinin şekline göre şef veya kontrolör konumuna gelinebilir.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Peyzaj Mimarı,

? Mimarlık,

? Ziraat Mühendisi,

? Ziraat Teknikeri.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları ve öğretim görevlileri,

? Ege Üniversitesi Kılavuzu,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :13105 kez

tags PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ TEKNİKERİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Peyzaj Ve Süs Bitkileri Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA