eğitim sitesi

Peyzaj Mimarı HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Peyzaj Mimarı

Peyzaj Mimarı

PEYZAJ MİMARI

 

Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında çalışan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapar,

? Çevre sorunlarının (çevre kirlenmesi, erozyon vb.) giderilmesi için gerekli çalışmalar yapar,

? Arazi kullanımının çevreye uygunluğunu değerlendirir.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Bilgisayar,

? Çizim araç-gereçleri,

? Arazi ölçüm aletleri,

? Toprak işleme ve tesviye araçları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Peyzaj mimarı olmak isteyenlerin;

? Şekil ve mekan ilişkilerini görebilme yeteneğine,

? Estetik görüşe sahip,

? Yaratıcı,

? Olaylara geniş açıyla yaklaşma ve değişikliklere uyum sağlama özelliğine sahip,

? Çevre sanat, kültür olaylarına duyarlı, doğayı seven iyi bir gözlemci

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Peyzaj mimarı çalışmalarını büroda ve açık arazide yürütür. Açık arazideki çalışmalar yaz aylarında, kapalı alandaki çalışmalar da kış aylarında yapıldığı için çalışma ortamı genelde sıcaktır. Açık arazide çalışma ortamı tozlu, gübre kokulu olabilir. Peyzaj mimarı çalışırken yatırım proje uzmanı, şehir plancısı, ziraat ve orman mühendisleri, işçiler, yöneticiler ve diğer personelle iletişim halindedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Bu alanda eğitim almak isteyenler üniversitelere bağlı fakültelerin " Peyzaj Mimarlığı" bölümünde öğrenim görürler:

 

MESLEK EĞİTİMİNE BGİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde, "Peyzaj Mimarı" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Peyzaj mimarlığı alanında öğrenim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmekte.

Peyzaj mimarlığı bölümünde 3. ve 4. sınıflarda ikişer aylık staj uygulanmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

"Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Peyzaj Mimarı" lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Kamu kuruluşlarında peyzaj mimarlığı bölümü mezunlarına uygun kadro sınırlıdır. Ancak belediyelerin park, bahçe vb. çevre düzenleme işlerine ağırlık verme eğiliminde olmaları, toplu konutların günden güne çoğalmasına paralel olarak çevre düzenlemelerinin, planlarının yapılması bir zorunluluk arz etmekte olup, buna bağlı olarak da peyzaj mimarlarına olan talep gittikçe artmaktadır.

Kendi özel çabaları ile peyzaj mimarlığı bürosu kuranlar, kendilerine iş olanağı sağlamaktadırlar.

Çevre düzenleme (yeşil alanlar, park ve bahçe, süs bitkileri ....) gibi geniş bir alanda iş bulma olanaklarına sahiptirler. Süs bitkileri yetiştiriciliği, üretimi ve satışını yapabilirler.

Peyzaj Mimarı çalışmalarının büyük bölümü doğal alanlarla ilgilidir. Bunun yanında kentsel ve kırsal ortamlarda ve yerleşim alanları içinde de çalışırlar. Çalışmalarını büroda ve açık arazide yürütür. Büro dışındaki alan çalışmaları, mevsime göre zor koşullarda olabilir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Bu alanda eğitim görenler eğitim süresince bir kazanç elde etmemektedirler. Ancak isterlerse Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim kredilerinden faydalanabilir veya özel ve kamu kuruluşlarının açtığı burslardan (belirli nitelikleri taşımaları kaydıyla) yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Bu alanda eğitimini tamamlayan kişi mesleğine uygun bir işe yerleştiği takdirde özel kuruluşlarda net asgari ücretin 3-4 katı, kamu kuruluşlarında 2-3 katı ücret alabilir.

Kendi adına büro açması durumunda kişinin yetenek ve iş yapabilirliğine göre kazancı değişmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Kamu sektöründe uzmanlık, şeflik, müdürlük gibi, özel sektörde ise proje yöneticisi, uzman peyzaj mimarı gibi görev kademelerinde bulunarak mesleklerinde ilerleyebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Çevre mühendisi,

? İç mimar,

? Mimar.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? TMMOB Peyzaj Mimarlar Odası

? ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :5523 kez

tags peyzaj mimarı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Peyzaj Mimarı İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA