Oyun Siteleri

Pancar Yetiştiriciliği Ve Şeker Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Pancar Yetiştiriciliği Ve Şeker Teknikeri

Pancar Yetiştiriciliği Ve Şeker Teknikeri

PANCAR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ŞEKER TEKNİKERİ

 

Şeker endüstrisinde, pancar yetiştiriciliğinden şeker üretimi aşamasına kadar çeşitli kademelerde çalışan kişidir.

 

GÖREVLER

Ziraat Mühendisinin gözetimi altında,

? Ekim alanlarının belirlenmesi,

? Pancar bitkisinin ekiminin kontrolü,

? Şeker Pancarı bitkisinin bakımında çiftçilerin teknik bakımdan desteklenmesi,

? Şeker pancarı hasadının kontrolü,

? Şeker pancarında verim ve kalite değerlerini yükseltmek için bilimsel çalışmaların yürütülmesi, kontrolü,

? Yeni üretim teknikleri konularında çiftçileri bilgilendirilmesi,

? Hastalık ve yabancı otlarla mücadele etmede çiftçilere gerek teknik, gerekse uygulama bilgilerinin verilmesi,

? Şeker pancarının fabrika ortamında işlenme evrelerine ve şeker üretimi teknolojisi ile şeker pancarı yan ürünlerinin değerlendirilmesi çalışmalarına katılır.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Pancar ekim makineleri,

? Toprak işleme aletleri (traktör, pulluk vb.),

? Pancar sökme makineleri,

? Pancar boşaltma makineleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Pancar yetiştiriciliği ve Şeker Teknikeri olmak isteyenlerin:

? Fen bilimlerine ilgi duyan,(biyoloji, botanik, bitki besleme,bitki fizyolojisi)

? Bedence sağlam ve dayanıklı,

? Açık havada çalışmaktan hoşlanan,

? Dışa dönük ve insanlarla rahat iletişim kurabilen,

? Ekip çalışmasına yatkın,

kimseler olmaları gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Pancar yetiştiriciliği ve Şeker Teknikeri; açık havada, şeker pancarının yetiştirildiği tarlalarda ve deneme üretimi yapılan sahalarda çalışırlar. Bunun yanı sıra pancarın fiziksel ve biyolojik değerlerinin saptandığı laboratuarlarda ve şeker fabrikalarında sıcak, kokulu ve kapalı ortamda görev yaparlar.

 

Ekim alanlarında çalışırken çamurlu, tozlu ve rüzgarlı, sıcak veya soğuk ortamda bulunabilirler.

 

Çiftçiler, Ziraat odaları, Ziraat Mühendisleri, Pancar Çavuşları ve meslektaşlarıyla diyalog içindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi programında verilmekte iken, "Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi" adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler " Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Bu mesleğin eğitimi, lise eğitimi üzerine 2 yıldır.Eğitim süresince; Temel derslerin yanı sıra tarım ekolojisi, toprak ve bitki analiz teknikleri, şeker pancarı yetiştirme tekniği, şeker üretim teknolojisi, şeker pancarı ıslahı ve tohumculuğu, şeker pancarı hastalıkları, şeker pancarı bakımında mekanizasyon, sulama, botanik, genetik, genel kimya, genel matematik, biyometri, biyo kimya, organik kimya, mikrobiyoloji, laboratuar teknikleri, proses uygulamaları, enstrümantal analiz, gübreler ve gübreleme ile organizasyon ve mevzuat gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.Dersler, teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Ayrıca öğrencilere dördüncü yarıyıl sonunda Bitirme Ödevi (Seminer/Proje) verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE - DİPLOMA

 

Eğitimini başarıyla tamamlayanlara Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi önlisans diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Pancar üretimi ve işlenmesi alanında teorik ve uygulamalı becerilere sahip meslek üyelerinin, ağırlıklı olarak üretime dönük çalışmaları söz konusu olabileceği gibi, fabrika ortamında şeker pancarının işlenmesi ve şeker elde edilmesine yönelik ara eleman olarak da iş piyasasında çok yönlü görevler üstlenmesi beklenmektedir. İş bulma imkanı öncelikle İç Anadolu Bölgesinde olmakla birlikte, pancar ekimi yapılan diğer bölgelerde de istihdam imkanı vardır. Mezunlar, Şeker Enstitüsü'nde, Pancar kooperatiflerinde, kamu ve özel şeker fabrikalarında pancar yetiştiriciliğinden şeker üretimine kadar tüm kademelerde görev alabilirler. Gübre imalatı ve pazarlamasında teknik eleman olarak çalışabilirler, isterlerse kendi işini kurarak pancar yetiştiriciliği yapabilirler. Mesleki deneyimleri arttıkça sektörde ara eleman konumundan yönetici konumuna geçebilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince herhangi bir maddi kazanç söz konusu değildir. Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlana bilirler. Ayrıca kamu ve özel kuruluşların sağladığı burs imkanlarından yararlanabilmektedirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası mezunların ücret düzeyi işletmenin büyüklüğüne, kişinin deneyimlerine ve bölgesel arz-talep koşullarına göre değişmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar memur statüsünde iseler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre teknik hizmetler sınıfından maaş almaktadırlar. İşçi statüsünde kamu ve özel şeker fabrikalarında istihdam edilenler, toplu iş sözleşmesi kapsamında ortalama asgari ücretin 3-4 katı arasında ücret kazanırlar. Ayrıca ikramiye, yol-arazi harcırahı gibi sosyal yardımlardan da yararlanırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Kamuya ait şeker fabrikalarında tekniker olarak göreve başlarlar. Şeker fabrikaları bölge şefliklerinde ziraat teknikeri, bölge şef yardımcısı veya bölge şefi pozisyonlarına yükselebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Bağcılık Teknikeri,

? Seracılık Teknikeri,

? Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme Teknikeri,

? Tarımsal Laboratuvar Teknikeri,

? Antepfıstığı Teknikeri.

? Gıda Teknikeri,

? Kimya Teknikeri.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksek Okulu, öğretim üyeleri,

? Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi,

? Türk Meslekler Sözlüğü, İİBK Yayın No:186-Ankara,

? ÖSYM Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi, Ankara-2000,

? Türkiye Şeker Enstitüsü,

? Pankobirlik Pancar Ekicileri Kooperatifi.

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2061 kez

tags pancar yetiştiriciliği ve şeker teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Pancar Yetiştiriciliği Ve Şeker Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA