eğitim sitesi

Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri

Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri

PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK TEKNİKERİ

 

Çeşitli türden pamuktan değişik kalitede iplik üretim çalışmalarını yürüten, üretilen pamuk ipliğini kalitesine göre sınıflandıran ve pazarlamasını sağlayan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? İplik üretim işletmesinde mühendisin denetiminde, üretim aşamasındaki hesaplamaları yapar (harman yüzde hesapları, kinematik şemadan dişli-kasnak hesapları, çekim-büküm hesapları vb.)

? Karde ipliği (normal kumaş için) ve penye ipliği üretmek üzere balyalardan aktarılan pamuğun harman hallaç ünitesinde temizlenmesini sağlar,

? Yabancı maddelerden kısmen temizlenen pamuğun tarak makinesinde liflerinin taranarak paralel hale getirilmesini sağlar,

? Cer makinesini kullanarak pamuğun çekme ve dublaj (katlama) yoluyla karışmasını sağlar,

? Bant formunda büyük kovalara sarılan pamuğun fitil makinasında bükülerek iplik haline gelmesini ve bobin makinasında plastik bobinler üzerine sarılmasını sağlar,

? Bobin makinası ve işçilikten kaynaklanan hataları ve hata kaynaklarını bilerek gidermeye çalışır,

? Laboratuvar bölümünde üretilen ipliğin kalitesini kontrol eder,

? Üretilen pamuk ipliğini kalitesine göre sınıflandırır,

? Üretilen ipliğin pazarlamasını sağlar,

? Çalıştığı bölümde bulunan makinelerin bakım, ayar ve temizliğinden sorumludur,

? Kendisine bağlı olarak çalışanları denetler.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? İplikhanede bulunan makineler ve malzemeler;

? Harman- hallaç ünitesi,

? Tarak makinesi,

? Cer makinesi- Katlı cer makinesi,

? Fitil (Büküm) makinesi( Katlı büküm makinesi-Çift büküm makinesi),

? İplik tipine ve ipliğin kullanım alanına uygun teknik özellikleri olan Bobin makineleri ve Katlama makinesi,

? Pamuk, bobin, plastik kops vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Pamuk Pazarlama ve İplikçilik Teknikeri olmak isteyenlerin;

? Fizik ve kimyaya ilgili ve bu alanlarda başarılı,

? Elleri ve gözünü eşgüdümle kullanabilen,

? Bedence sağlam, uzun süreli ayakta durabilecek yapıda,

? Aynı anda birçok şeye dikkat edebilen,

? Rutin işlerde uzun süreli çalışabilme özelliği olan,

? Görme ve işitme engeli olmayan,

? Dışa dönük, insanlarla kolayca iletişim kurabilen

kimseler olmaları gerekir.

Bilgisayar ve yabancı dil bilgisi başarıyı artıran etkenlerdir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Pamuk pazarlama ve iplikçilik teknikerleri, iplik üreten işletmeler ile atölyelerde ayakta çalışırlar. Çalışma ortamı iyi aydınlatılmış, çok gürültülü havalandırması olmayan üretim yerleri pamuk lifleri nedeniyle tozludur. Pamuğun sorunsuz ve en az kayıpla işlem görebilmesi için çalışma ortamının nemli olması gerekmektedir. Sıcaklığın ise 28 'C civarında olması zorunludur. İplik üretim işletmesindeki bütün işlemler hesaplamalara göre devam eder. Hesaplamalardaki en küçük hata bile büyük problemler çıkarabilir. Bu nedenle iplik teknikerlerinin bu temel hesapları kavrayabilmiş olması gerekir. Üretim esnasında makineler arasında kesintisiz (devam eden) bir çalışma şekli söz konusudur. Örneğin; harman-hallaç ünitesi arızalı ise malzeme tarak ünitesine gelemeyeceği için o kısımda da iş durur. Bu yüzden teknikerler bulundukları kısımda iş akışının düzgün bir şekilde devam etmesini sağlayacak tedbirleri almalıdırlar. İplikhanede çok büyük hacimli makinelerle çalışıldığından yeterli güvenlik önlemlerinin mutlaka alınmış olması gerekir. Çalışırken 1.derecede malzeme ve makinelerle ilgilidirler, ancak görev sırasında tekstil mühendisi, dokuma teknikerleri ve işçilerle iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; Meslek Yüksek okulunun "Pamuk Pazarlama ve İplikcilik" bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının Tekstil Teknolojisi" olarak değişmesi nedeniyle, "Pamuk Pazarlama ve İplikçilik" adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Pamuk Pazarlama ve İplikçilik" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Pamuk Pazarlama ve İplikcilik" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitimin süresi 2 yıldır. Eğitim teorik ve pratik olarak sürdürülmektedir. 1. ve 2. sınıfların sonunda yaz aylarında 36 işgünü staj vardır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara"Pamuk Pazarlama ve İplikçilik" önlisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Pamuk Pazarlama ve İplikçilik teknikerleri tekstil sanayiine ait (giyim, döşemelik ve ev tekstilinde kullanılacak kumaşlar için) iplik üreten fabrikalarda; hazırlama, eğirme bobinleme ve laboratuvar departmanlarında mühendisler ile işçiler veya teknisyenler arasında ara eleman olarak çalışırlar. Pamuğun temizlenmesinden bobinlere sarılarak boyahaneye veya dokumahaneye iplik şeklinde teslim edilmesine kadar her aşamada görev yapabilirler. Kendi alanlarında iş bulunamaması halinde dokuma kısmında da istihdam edilebilirler.

Üretilen pamuk ipliğinin pazarlamasının yapıldığı işletmelerde çalışır.

Tekstil sektörünün daha çok gelişmiş olduğu Adana, Bursa, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Uşak gibi illerde iş bulma olanağı daha yüksektir. Tariş gibi kooperatif veya birliklerde de çalışabilirler. Kendi işyerlerini de açabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar. Ayrıca, kamu ve özel kurum / kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler.

? Ayrıca eğitim döneminde işletmelerde staj yaparken işletmenin durumuna göre, az da olsa bir gelir olanağı bulunmaktadır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Pamuk pazarlama ve iplikçilik teknikerlerinin kazançları işletmelerin ücret politikasına, meslekteki deneyimine ve kendi işini kurmasına göre değişiklik göstermektedir.

? Özel sektörde ilk işe girişte genellikle asgari ücret sözkonusu olmakta, gösterilen başarıya ve sözleşmeye göre sonraki dönemlerde artış olabilmektedir.

? Kendi işyerinde çalışanların kazançları değişken olmakla birlikte sektördeki gelişmeler ile işyerinde oluşturulacak ekibin başarısına bağlıdır.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Pamuk Pazarlama ve İplikçilik önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Pamuk Pazarlama ve İplikçilik Teknikerleri işyerinin büyüklüğüne göre ustabaşı olabilirler veya vardiya amiri pozisyonuna gelebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? İplik Teknisyeni,

? Dokuma Teknisyeni,

? Tekstil Teknikeri.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Öğretim Görevlileri,

? Meslek Danışma Merkezi kaynakları,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1898 kez

tags pamuk pazarlama ve iplikçilik teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA