Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Otomotiv Öğretmeni Hakkında Bilgi

MESLEK: Otomotiv Öğretmeni

Otomotiv Öğretmeni

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ

 

Çalıştığı eğitim kurum yada kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere otomotiv meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Otomotiv meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Otomotiv öğretmeni öğrencilere; her türlü içten yanmalı motorların, makine sistemlerinin mekanik ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretim planlaması ile onarım programları gibi konularda bilgi ve beceri kazandırır.

Otomotiv öğretmeni bu program çerçevesinde;

▪ Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

▪ Sorumlu olduğu atölye, laboratuar vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur,

▪ Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

▪ Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

▪ Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

▪ Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

▪ İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,

▪ Çevresindeki sanayi kuruluşları ve işletmelerindeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

▪ Teknolojik gelişmeleri izler ve programlara yansıtır,

▪ Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

▪ Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,

▪ Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, slayt, CD vb)

▪ İçten yanmalı motor, makine sistemleri, mekanik ve enerji dönüşüm sistemleri, motor test ünitesi , malzeme test sistemleri (çekme test cihazı, basma test cihazı, yorulma test cihazı)vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Otomotiv öğretmeni olmak isteyenlerin;

▪ Fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı,

▪ El ve gözlerini eş güdümle kullanabilen,

▪ Şekil, uzay ilişkilerini görebilen,

▪ Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

▪ İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli,titiz

▪ Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

▪ İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

▪ Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

▪ Kendini geliştirmeye istekli,

▪ Girişimci,

▪ Mekanik ilgisi olan kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Otomotiv Öğretmeni sınıf, atölye, fabrika gibi kapalı alanda görev yapar. Çalışma ortamı zaman zaman gürültülü kirli ve yağlı ortamlar olabilir.

 

MESLEĞİN EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının "Otomotiv Öğretmenliği" bölümünde verilmekte iken, bu bölüme öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Otomotiv Öğretmenliği" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek eğitimine başlayabilmek için;

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak

▪ Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Otomotiv Öğretmenliği " programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğim eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

Ayrıca 60 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE DİPLAMA

 

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara "Otomotiv Öğretmeni" unvanı Lisans diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Meslek elemanları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı endüstri meslek lisesi, teknik lise, vb. okullarda, Gemi makineleri, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Raylı Sistemler Makine alanlarına öğretmen olarak atanmaktadırlar.

Otomotivle ilgili çeşitli endüstriyel kuruluşlarda (ör. Renault, Tofaş, Toyota, vb.) ve taşıt servis merkezlerinde teknik eleman ve eğitici olarak çalışabilmektedirler.

Kendi işyerlerini açabilirler.

Bu alanda yetişen elemanlara duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu nedenle mezunların işsizlik sorunu olmadığı söylenebilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda "Eğitim Katılma Belgesi" ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Öğrenciler eğitimleri süresince Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan ve meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

▪ Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir. (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.)

▪ Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

▪ Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Makine mühendisliği,

▪ Uçak Motoru Teknikerliği,

▪ Gemi Makineleri Teknikerliği.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ M.E.B. Bağlı Eğitim kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

▪ 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

▪ 80 sayılı T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı (http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19)

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1298 kez

tags otomotiv öğretmeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Otomotiv Öğretmeni ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA