Eğitim Siteleri

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni / Otomatik Kumanda Teknisyeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Otomasyon Sistemleri Teknisyeni / Otomatik Kumanda Teknisyeni

OTOMASYON SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ/OTOMATİK KUMANDA TEKNİSYENİ

 

Fabrika, atölye vb. işletmelerdeki takım tezgâhları ve çeşitli otomasyon cihazların; otomatik kumanda, hidrolik- pnomatik, PLC, servo motor, robot kolları, mikro denetleyici ve scada sistemlerinin kurulum, bakım ve onarım işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

 

GÖREVLER

 

Fabrika, atölye vb. işletmelerde;

? Ölçüm ve hesaplama uygulamaları yapar,

? Temel elektrik devre ve bağlantılarını yapar,

? Temel elektronik ve uygulamalarını yapar,

? Teknik ve meslek resim çizer ve okur,

? Ofis paket program uygulamaları yapar,

? Bilgisayar destekli tasarım yapar,

? Endüstriyel kontrol ve arıza analizi yapar,

? Otomatik kumanda sistemini kurar,

? Hidrolik ve pnömatik sistemleri kurar,

? Plc ile sistemi kurup kontrol eder,

? Motor sürücü sistemlerini kurar,

? Robot kollarını programlayıp çalıştırır,

? Scada sistemini kurup sistem programını yapar,

? Mikrodenetleyici ile devre tasarım yapıp sistemi çalıştırır.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Otomasyon sahasında kullanılan çeşitli ölçü aletleri,

? Programlanabilir kumanda aletleri (Bilgisayar, PLC, Mikrokontrolör),

? Lehimleme gereçleri,

? Çeşitli el takımları,

? Çeşitli güç kaynakları,

? Elektronik devre elemanları,

? Hidrolik-Pnömatik devre elemanları

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni /Otomatik Kumanda Teknisyeni olmak isteyenlerin;

? Temel bilimlere özellikle fizikte mekanik ve elektronik konularına ilgi duyan, yetenekli,

? El ve parmak becerisine sahip,

? İnce ayrıntıları algılayabilen,

? Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan,

? Yönergelere uyabilen

? Tüm duyu organları sağlam,

? Sabırlı, dikkatli, tedbirli ve titiz,

? Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,

? Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı,

? Yükseklik korkusu olmayan,

? Sorumluluk duygusu gelişmiş, başkaları ile iş birliği içinde çalışabilen, kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni / Otomatik Kumanda Teknisyeni; endüstriyel üretim yapan, modern teknolojiye sahip atölye, fabrika ve laboratuvar ortamlarında çalışırlar. Genelde hareketli ve zevkli bir çalışma ortamları vardır. Sürekli problem çözme ve tasarım işlemleri ile karşılaşırlar. Motor kontrol üniteleri, endüstriyel ağlar, ölçüm/kontrol sensör sistemlerinin kurulumu, PLC veya PIC tabanlı kontrol sistemlerinin kurulmasının yapıldığı ya da kompleks bir sistemin sürücü, PLC veya PIC vb. ile kumanda işlemlerinin yapıldığı işletmelerde çalışırlar. Görevleri diğer çalışanlarla iş birliğini gerektirir. Çalışma ortamı genelde normal çalışma koşulları olmakla birlikte sıcak ya da soğuk, gürültülü, kirli olabilir. Çalışırken elektrik çarpması ya da başka tehlikelere maruz kalınabilir. Otomatik kumanda sistemleri elemanı çalışırken her türlü çalışanlarla iletişim hâlinde olabilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Otomasyon Sistemleri dalında verilmekte iken yeni uygulamaya göre bu isimde alan ve dal bulunmamaktadır. Aşağıdaki eğitimle ilgili bilgiler eğitimin verildiği dönemi kapsamaktadır.

 

Ancak, yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleğin eğitimi mesleki eğitim merkezlerinde Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Otomasyon Sistemleri dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

? Ortaokulu tamamlamış olmak,

? Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yılsonunda öğrenci alanını belirler.

? Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

? 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

? Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

 

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

? Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni /Otomatik Kumanda Teknisyeni petrokimya, gıda, otomotiv, elektronik vb. sektörlerde, daha çok otomatik kumanda cihazlarının üretildiği ve uygulandığı büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerde teknisyen olarak görev yaparlar. Daha çok endüstrinin gelişmiş olduğu bölgelerde ve ileri teknolojinin kullanıldığı işletmelerde iş bulma olanağı yüksektir. Bu alanda kamu işyerlerinde "teknisyen" unvanıyla kanunlarla belirlenen koşulları yerine getirildiği takdirde çalışabilir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? İlk işe başlanıldığında, asgari ücret üzerinden bir kazanç edinilmektedir. Bu kazançta, deneyime, işteki performans ve pozisyona, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre 2-3 kat artış olabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Otomasyon Sistemleri dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Çalıştığı kurum, kuruluş ve işletmelerde başteknisyenlik, bölüm şefi, bölüm teknik amiri gibi yönetim kademelerine getirilebilir.

Bu sistemlerde çalışan kişiler, bu alanda uzmanlaşabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Kontrol ve enstrümantasyon teknolojisi teknisyeni,

? Hidrolik, pnömatik teknolojisi teknisyeni,

? Endüstriyel elektronik teknisyeni

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Meslek lisesi öğretmenleri,

? 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,

? Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,

? Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,

? MEGEP Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Tanıtım Modülü Eylül/2007,

? MEGEP İş Piyasası Meslek Standartları Dokümanları,

? www.megep.meb.gov.tr

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :Editör     Okunma :1943 kez

tags otomasyon sistemleri teknisyeni otomatik kumanda teknisyeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni / Otomatik Kumanda Teknisyeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA