Oyun Siteleri

Orman Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Orman Teknikeri

Orman Teknikeri

ORMAN TEKNİKERİ

 

Ormancılık çalışmalarının çeşitli dallarında orman mühendisi, orman yüksek mühendisi (bölge şefi, işletme şefi)veya orman endüstri mühendisi ile orman muhafaza/ağaçlandırma memuru arasında görev yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Mühendis tarafından hazırlanan ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve mera ıslah projeleri uygulamalarını yapar,

? Mühendis tarafından hazırlanan doğal ve yapay gençleştirme, baltalık yenileme,enerji ormanı tesisi projelerini uygular,

? Mühendis tarafından hazırlanan milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı ve orman içi dinlenme yerleri gibi alanlara yönelik çeşitli projelerde görev alır,

? Mühendis tarafından hazırlanan, orman köyleri kalkınma planları ve projeleri konusunda çalışmalara katılır,

? Mühendis tarafından hazırlanan istihsal programı çerçevesinde orman ürünleri üretimi, standardizasyonu, pazarlama ve satış çalışmalarını yürütür,

? Plan ve programların uygulanması için gerekli malzeme, ekipman ile diğer araç ve gereçlerin temini ve uygulama yerinde hazır bulundurulması konusunda mühendise yardımcı olur,

? Plan ve projelerde çalışacak elemanların niteliklerinin, sayılarının belirlenmesinde ve çalışma programının hazırlanmasında mühendise yardımcı olur,

? Çalışma ve uygulamaların plan ve projelere uygun olarak yürütülmesini sağlar,

? Yol yapım çalışmalarında ve mera ıslahında görev alır.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Çeşitli damgalar (usulsüz ve kaçak ağaç kesimlerinin önüne geçilebilmesi açısından hangi tür ve nitelikte ağaçların kesilebileceğinin belirlenebilmesi için)

? Ormancılık mekanizasyonunda kullanılan çeşitli alet ve makineler (Riper, Tarak, Dozer, Greyder vb.),

? Pusula, GPS, Şeritmetre, Altimetre, Klizimetre, Çap ölçer,

? Bilgisayar, Paket programlar,

? Kesim aletleri (Balta, Motorlu Testere, Tahre, Gürebi vb.)

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Orman teknikeri olmak isteyenlerin;

? Fen bilimlerine (özellikle biyolojiye) ilgi duyan,

? Araştırma ve gözlem yeteneği gelişmiş,

? Açık havada çalışmaktan hoşlanan,

? Bedence sağlıklı ve dayanıklı,

? Dikkatli ve sorumluluk sahibi,

? Sorumluluk alabilen ve tedbirli,

? Ekip çalışmasına yatkın,

? Alerjik rahatsızlığı olmayan,

? Esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilen

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Orman teknikerleri, genellikle açık alanlarda çalışırlar. Çalışma ortamları itibariyle, alerjik etmenler sıcak/soğuk ve ani ısı değişiklikleri olabilmektedir. Çalışma alanlarına bağlı olarak yaban hayvanlarının saldırısı ve usulsüz kesimlere karşı mücadele sırasında çeşitli tehlikelere maruz kalabilirler. Orman yollarının yapımı (patlayıcı, yanıcı madde vb), orman yangınları ile mücadele (trafik kazası), orman ürünü üretimi (makine kazası) sırasında da tehlike söz konusu olabilmektedir. Çalışırken orman mühendisleri, orman muhafaza memurları, operatörler, işçiler, şoförler ile çalışmayla dolaylı ilgisi bulunan orman köylüsü, muhtar vb. ile iletişim halindedir. İşin gereği olarak gece dahil tam gün çalışma söz konusu olabilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi Üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının Ormancılık ve Orman Ürünleri ön lisans programlarında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Ormancılık ve Orman Ürünleri" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler uygulama arazisinde teorik dersleri pratik olarak uygulayabilmektedir. Ayrıca eğitim süresi içinde kamu kuruluşları veya özel sektörde 30 iş günü staj yapılması gerekir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Meslek eğitimini başarı ile tamamlayanlar Ormancılık ve Orman Ürünleri ön lisans Diploması" verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Orman teknikerleri; genellikle kamu sektöründe istihdam edilmekte olup, Çevre ve Orman Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ve Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünde çalışabilirler.Ayrıca Orman ürünleri üreten fabrikalarda ve fidan üretimi yapan firmalarda teknik personel olarak çalışabilirler.

Bu meslekte daha çok ormancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerler ile ormancılığa müsait yerlerde iş bulma olanağı fazladır. Maddi imkanların elverişli olması durumunda fidan/süs bitkisi yetiştirme gibi alanlarda kendi işlerini kurabilirler..

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim kredisinden yararlanabilirler. Kurumun yurtlarında barınma ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

 

Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan da yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.

 

? Özel sektörde ise asgari ücretten az olmamak üzere işverenle yapılan anlaşma veya sözleşmelere göre değişik miktarda ücret alabilmektedirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Ormancılık ve Orman Ürünleri önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Çalıştıkları işyerinde gösterdikleri performansa ve edindikleri bilgi ve beceriye bağlı olarak yönetim kademelerinde de görev alabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Bitki Koruma Teknikeri,

? Bahçe Ziraatı Teknikeri,

? Bağcılık Teknikeri.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Atabey MYO. Ormancılık Bölümü Öğretim Üyeleri,

? ÖSYM İnternet sitesi (www.osym.gov.tr

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK)üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :3059 kez

tags orman teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Orman Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA