Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Orman Endüstri Mühendisi Hakkında Bilgi

MESLEK: Orman Endüstri Mühendisi

Orman Endüstri Mühendisi

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

 

Orman endüstri mühendisi, ormandan ana ürün olarak elde edilen odun, reçine, sığla yağı, defne, palamut gibi ürünleri işleyerek parke, yonga levha, karton vb. ürünlere dönüştüren ve bu alanda fabrika ve atölyelerin; kurulması, işletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolü ve pazarlanması konularında hizmet veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Orman ürünlerini işleyecek tesislerin tasarımını yapar,

▪ Tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli çalışmaları yürütür,

▪ Orman ürünlerini işveren adına satın alır,

▪ İşlenecek orman ürünleri için standartlar saptar ve ürünlerin kalitesini denetler,

▪ İşlenecek ürünün üretim ve satışı için pazarlama araştırmaları yapar,

▪ Orman ana ürünü olan tomruğu keresteye dönüştürmede planlayıcı ve yürütücü olarak hizmet verir,

▪ Kesme ve soyma kaplama üretiminde teknik hizmet verir,

▪ Yonga levha, lif levha, çimentolu yonga levha üretiminde çalışmaları koordine eder,

▪ Stok kontrolü yapar,

▪ İşletmenin araştırma-geliştirme gibi faaliyetlerinde çalışır.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Ağaç işleme makineleri,

▪ Bilgisayar,

▪ Ürün projelendirme için çizim alet ve gereçleri, (Aydınger kağıdı, şablon, kalem vb.)

▪ Ağaç ve ağaç kökenli tüm malzemeler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Orman endüstri mühendisi olmak isteyenlerin;

▪ Bedence sağlam,

▪ Genel yeteneğe sahip,

▪ Üstün matematik ve fen bilimleri yeteneğine,

▪ Bir işi planlama ve yürütme gücüne sahip,

▪ Ekonomi ve ticarete ilgi duyan,

▪ Uzak görüşlü,

▪ Yaratıcı ve yeniliklere açık,

▪ Kapalı alanda özellikle fabrika içinde çalışmaktan hoşlanan,

▪ İşbirliği yapabilen ve başkalarını yönetebilen

kimseler olmaları gerekir.

Orman endüstri mühendisleri, genelde fabrika ve atölyelerde çalıştıklarından görme, duyma, koku alma, renk körlüğü ve alerjik rahatsızlıkları bulunmamalıdır.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Orman endüstri mühendisi ağaç işleyen fabrika ve atölyelerde çalışır. İş hem büroda hem de talaşlı, tozlu ve gürültülü makine bölümünde yürütülür. Orman endüstri mühendisi, orman mühendisleri, teknisyen ve ustalarla iletişim halinde çalışır.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi üniversitelerin Orman Endüstrisi Mühendisliği bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak

▪ Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde, "Orman Endüstrisi Mühendisliği" lisans programına dikey geçiş yapabilirler

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitimi 4 yıl sürelidir.

Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Orman Endüstri Mühendisi" lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Endüstrinin gelişmesine paralel olarak inşaat sektörü de gelişim göstermiş olup, bu alanlarda orman ürünleri ve orman endüstri mühendisine ihtiyaç artmıştır.

Orman endüstri mühendisi kamu ve özel sektöre ait orman ürünlerini işleyen; kağıt, karton fabrikaları, kereste, mobilya, yonga levha, lif levha, kontrplak, kapı ve pencere ile diğer özel ürünlerin üretimini yapan özel işletmelerin bünyelerinde teknik ve idari görevlerde çalışır.

Yeni bir alan olan orman endüstri mühendisliğinde geleceğe yönelik iş bulma imkanlarının geniş olduğu gözlenmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda "Eğitim Katılma Belgesi" ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenim ve harç kredisinden faydalanabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere Orman Fakültesi Vakfından ve bazı özel kuruluşlardan burs verilmektedir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu sektöründe çalışanlar teknik hizmetler sınıfında 8. dereceden göreve başlarlar. Özel sektörde çalışanların elde edecekleri ücret ise sözleşmelerle belirlenir. Ayrıca, ekonomik olanakları iyi olanlar kendi işletmelerini kurup daha iyi bir kazanç elde etme olanağına da sahiptirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

"Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik karayer yapabilirler."

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

BENZER MESLEKLER

 

▪ Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği,

▪ Orman Mühendisliği.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,

▪ Üniversitelerin web siteleri

▪ 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

▪ ÖSYM Üniversiteler, Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Yıldız KUZGUN).

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2349 kez

tags orman endüstri mühendisi meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Orman Endüstri Mühendisi ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA