eğitim sitesi

Ön Büro Elemanı (Otel Resepsiyoncusu) HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Ön Büro Elemanı (Otel Resepsiyoncusu)

Ön Büro Elemanı (Otel Resepsiyoncusu)

ÖN BÜRO ELEMANI (OTEL RESEPSİYONCUSU)

 

Otel ve benzeri konaklama tesislerinde kalmak için gelen müşterileri kabul ederek, rezervasyon, kayıt, oda, bagaj, hesap, ücret tahsili, mesaj ve haberleşme işlemlerini yapan, konuklara otel içi ve dışı faaliyetler hakkında bilgi veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Otele başvuruda bulunan müşterileri karşılar, tanıtıcı bilgiler verir,

? Müşterilere kalacakları oda konusunda açıklamalarda bulunur, gerekirse kalacakları yeri gösterir,

? Otelde kalmak isteyen müşteriler için giriş formu düzenler,

? Polis defterine müşterinin kimliği ile ilgili bilgileri yazar ve konaklama belgesi düzenler,

? Yabancı uyruklu müşterileri emniyete bildirir,

? Müşterilere kalacakları odaların anahtarlarını verir,

? Telefonla veya yazı ile alınan başvuruların kayıtlarını tutar, yerlerini ayırır,

? Konuk odalarına özel emir formlarıyla ikramlar gönderir,

? Başvuruda bulunan otel müşterilerine tarihi ve turistik yerler, eğlence ve alışveriş yerleri hakkında bilgiler verir,

? Müşterilerin oda hizmetleriyle ilgili sorunlarıyla ilgilenir, gerekirse oda değiştirme işlemini yapar,

? Müşterilere gelen mesajların dağıtımını yapar. Posta ve telgrafları kabul ederek ilgililere ulaştırır,

? Müşterileri istedikleri saatte uyandırır,

? Boş ve dolu yatak sayısını tespit ederek yönetime bildirir,

? Müşterilerin para, kıymetli evrak, değerli eşya vb. emanetlerini saklamak üzere alır ve bunları ilgili formlara kaydeder,

? Gerekirse yabancı konukların kambiyo işlemlerine yardımcı olur,

? Rezervasyon formu, cetveli, takvimi, listesi ve defteri tutar,

? Müşteri hesaplarını tutar ve faturaları hazırlar,

? Otelden ayrılan müşterilerin hesaplarını tahsil ederek vezneye yatırır, kasa ile uygunluğunu sağlar,

? Otelden ayrılırken müşterilerin bagajını odasından aldırtarak bagaj çıkış kayıtlarını tutar.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Rezervasyon için gerekli takvim, rezervasyon defteri ve fişi, reklam broşürleri,

? Polis defteri, odaların planı,

? Uyandırma cetveli, konaklama belgesi,

? Müşteri folyosu, gelen ve giden müşteri listeleri,

? Fatura, makbuz, kayıt fişleri,

? Bilgisayar, fotokopi makinesi, hesap makinesi,

? Telefon, fax,

? Bilgisayar, yazıcı.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Ön Büro Elemanı olmak isteyenlerin;

? Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar bedence sağlam ve dayanıklı, fiziksel görünümü düzgün,

? Dışa dönük, insanlarla iyi iletişim kurabilen, insanların istek ve duygularını anlayabilen, sakin,

? Güler yüzlü ve saygılı,

? Başkalarını ikna edebilen, düzgün konuşabilen,

? Küçük ayrıntıları algılayabilen, sır saklayabilen,

? Güçlü bir belleğe sahip,

? Dikkatli, temiz, titiz ve düzenli kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Ön Büro Elemanları otel veya motellerin giriş bölümlerinde daima göz önünde görev yaparlar. Ön Büro Elemanı çoğunlukla ayakta ve insanlarla etkileşim halinde çalışır. Müşterilere hizmetin çok değişik alanlarda verilmesi, koordineli çalışmayı zorunlu kılar. Müşterilerle, otel personeliyle, seyahat acenteleriyle etkileşimde bulunur. Ön Büro Elemanları hafta sonu, yaz tatillerinde ve mevsimlik çalışabilirler. Çalışma saatleri genellikle vardiya usulüdür, kişi haftanın 1 günü izinlidir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

? Mesleğin eğitimi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek liseleri Resepsiyon/Önbüro bölümlerinde verilmekte iken yeni uygulamaya göre Mesleğin eğitimi mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Konaklama ve Seyahat alanı Ön Büro dalında mesleğin eğitimi verilmektedir.

? Turizm Bakanlığı'na bağlı turizm eğitim merkezlerinde (TUREM)

? Yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde de Konaklama ve Seyahat" alanı "Ön Büro" dalında mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

? Ortaokulu tamamlamış olmak,

? Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yılsonunda öğrenci alanını belirler.

? Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

? 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

? Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

 

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

? Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Ön Büro Elemanları otellerde, konaklama merkezlerinde, misafirhanelerde, tatil köylerinde çalışırlar.

 

Turizmin gelişmesine bağlı olarak çalışma alanı oldukça geniştir. Yeni turistik otellerin yapılması da iş alanını genişletmektedir. Özellikle tatil bölgelerinde nitelikli personelin çalışma imkanı oldukça geniştir. Turizm bölgelerinde özellikle yaz ve kış turizmine yönelik yerlerde mevsimlik olarak çalışma olanağı yaratılmaktadır.

 

Çalışma koşulları bakımından bu mesleğin taşıdığı özellikler:

? Mevsimlik bir karaktere sahiptir (özellikle tatil köylerinde).

? Konaklama tesislerinde çalışılmaktadır.

? Turistik tesisler arasındaki hareketlilik oldukça yüksektir.

? Büyük ölçüde nitelikli personele ihtiyaç gösterir.

? Özel çalışma şartları, uzun çalışma saatleri, hafta sonu ve diğer tatillerdeki yoğun çalışma temposu, çalışanların aile yaşamını zorlaştırdığı gibi, sosyal bakımdan da bazı zorluklar doğurur.

? Turistik işletmelerin sayısı ve büyüklüğü, çalışacak personelin sayısını etkiler.

? Turistik tesisler, genellikle tecrübeli, referans verebilen, iyi derecede yabancı dil bilen elemanları tercih etmektedirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

? Özel turizm meslek kurslarında öğrenci ücret ödemek zorundadır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kazanç durumu işyerinin büyüklüğüne, elemanın tecrübesine göre değişmektedir. Niteliği yüksek bir resepsiyon memuru asgari ücretin 3 ila 4 katı ücret alabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Ön Büro dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

? Uzun süre meslekte çalışmış ve başarılı bir ön büro elemanının rezervasyon şefi veya resepsiyon şefi, önbüro müdür yardımcısı, önbüro müdürlüğüne kadar yükselme imkanı mevcuttur.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Sekreterlik,

? Seyahat Bürosu Memurluğu

 

EK BİLGİLER

 

Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu tarafından hazırlanan ön büro departmanının bölümlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

? Ön Büro Departmanı

? Rezervasyon

? Resepsiyon - Ön Kasa

? Santral

? Kat Hizmetleri - Odalar Bölümü

? Bell Captain - (Bell Boy)

 

Ön büro elemanının sadece resepsiyon memuru olarak algılanması yanlıştır. Yukarıda görüldüğü üzere büyük işletmelerin ön büro kısmında her bölüm üstlendiği görevlerde uzmanlaşmıştır. İş kapasitesinin yüksek olması bölümlerin kendi alanlarında profesyonel kadroların kurulmasını gerekli kılmıştır.

 

Kapasitesi ve personel sayısı az olan işletmelerde bazı bölümlerin işlerini de resepsiyon memuru yapmaktadır. Ön büro ile ilgili teorik ve pratik eğitimi alan öğrenci bu tür işletmelerde rahatlıkla çalışabilmektedir.

 

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Turizm eğitimi ile ilgili kitap vb. yayınlar,

? Meslek elemanları,

? Mesleki Yeterlilik Kurumu web sayfası www.myk.gov.tr

? 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,

? www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :9611 kez

tags ön büro elemanı (otel resepsiyoncusu) ön büro elemanı otel resepsiyoncusu meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Ön Büro Elemanı (Otel Resepsiyoncusu) İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA