Eğitim Siteleri

Mütercim (Çevirmen) HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Mütercim (Çevirmen)

Mütercim (Çevirmen)

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN)

 

Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken;

? Çeviri yapacağı dilde yazılı edebi eserleri, metinleri, bilimsel makaleleri, gazete ve dergileri, siyasi, hukuki, ekonomik, teknik ve diğer türdeki eserleri önce dikkatle okur, anlam bütünlüğünü ve ifade doğruluğunu bozmadan diğer bir dile cümle cümle çevirir,

? Yapılan çevirilerin doğruluğunu kontrol eder,

? Kendi öz dili ve bildiği yabancı dile ait gelişmeleri yakından izler.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Büro makineleri (daktilo, bilgisayar, faks),

? Her çeşit kırtasiye malzemesi,

? Sözlük,

? Her türlü yerli ve yabancı yayın.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Mütercim olmak isteyenlerin;

? Sözel yeteneğe sahip,

? Okuduğunu anlama gücüne ve belleğe sahip,

? Yabancı dillere ve kültürlere ilgili,

? Uzun süre yazılı metinler üzerinde çalışma yapmaya istekli

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Bu meslek üyeleri genellikle; kapalı ortamlarda, tek başlarına ve oturarak çalışırlar. Mütercim çalışırken birinci derecede sözcüklerle ve kavramlarla ilgilidir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Üniversitelerin, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksek Okulu ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin Mütercimlik-Tercümanlık bölümlerinde mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Mütercim-Tercümanlık" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Mütercim-Tercümanlık " lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

? Çalışma alanının daralması ve genişlemesi uluslararası ilişkilere bağlıdır. Avrupa Topluluğuna üyeliğin söz konusu olduğu günümüzde bu meslek elemanlarına olan ihtiyaç da artmaktadır.

? Meslek elemanları; çeşitli kamu kuruluşlarında (Dış İşleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı vb.), yayınevleri, magazin dergileri, gazeteler, film stüdyoları, uluslararası kuruluşlarda çalışabilirler.

? Üniversitelerde akademik kariyer yapma imkanları mevcuttur.

? Ayrıca mütercimler genellikle özel büro açarak kendi çalışma alanlarını yaratırlar. Bu şekilde yeni işgücü alanları da doğar.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? Üniversite öğrencisi iken (özellikle dördüncü sınıfta) tercüme ve mütercimlik büroları ile ilişki kurularak bir ücret karşılığında çalışılabilir.

? Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim ve Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden öğrenim katkı (harç) kredisinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Kamu sektöründe derece ve kademeye uygun maaş alınır.

? Özel sektörde ise tecrübe en önemli faktördür. Buna göre ücret belirlenir. Ülkemizde kazancı en yüksek meslek gruplarından birisidir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Hukuk, sağlık, dış ticaret, işletme, iktisat vb. konularda uzmanlık alanlarını genişletebilirler.

Mesleğinde yeterli ve başarılı kişiler yüksek ücretle, aranan eleman olarak çalışabilirler.

Yeminli mütercimlik belgesine sahip olanlar çeviri bürolarında çalışabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Tercüman.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,

? Üniversitelerin web siteleri,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1500 kez

tags mütercim (çevirmen) mütercim çevirmen meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Mütercim (Çevirmen) İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA