Yazılı Sınav Soruları

Muhasebe Bilgi Sistemleri Uzmanı HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Muhasebe Bilgi Sistemleri Uzmanı

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ UZMANI

 

Bir işletmenin muhasebe bilgi sisteminin kuran, geliştiren, muhasebeyle ilgili veri işleme işlerini yapan, işletme faaliyetleri ile ilgili verileri toplayan, verileri bilgiye dönüştüren ve hem iç hem de dış kullanıcılara bilgi sağlayan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? İşletmenin muhasebe bilgi sistemini kurar.

? Muhasebe, vergi, finans ve bankacılık ile ilgili fişleri, fatura ve belgeleri bilgisayarda ilgili yerlere kaydeder.

? Faaliyetler ve işlemler hakkındaki verileri toplar ve kaydeder.

? Planlama, uygulama ve kontrol faaliyetleri için karar vermede kullanılmak üzere veriyi işleyerek bilgiye dönüştürür.

? Organizasyonun varlıklarını korumak, ihtiyaç duyulduğu zaman doğru ve güvenilir verilere sahip olmak için yeterli kontrolleri sağlar.

? Belgelerin korunması, dosyalanması ve denetimi ile ilgili işlemleri yapar.

? İşletme adına ödenmesi gereken vergi, harç ve diğer ödemelerin takibini yaparak ödenmesinin takibini sağlar.

? İşletmenin bankalar, müşteriler, maliye ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini izler,

? Yıl sonunda işletmenin mal varlığının çıkarılması amacıyla sayım ve ölçüm işlemlerini yapar,

? Kurum ve kuruluşların yıl boyunca yapmış olduğu işlemlerin muhasebe kayıtlarını izler ve denetler.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Bilgisayar,

? Hesap makinası,

? Fiş, fatura vb. belgeler,

? Çeşitli dökümanlar, vergi ve ilgili kanunlar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Muhasebe Bilgi Sistemleri Uzmanı olmak isteyenlerin;

? Muhasebe, maliye, ekonomi, vergi kanunları, ticaret hukuku, finans, istatistik konularına ilgisi olan,

? Yabancı dil öğrenmeye yatkınlığı olan,

? Ayrıntılar üzerinde uzun süre çalışabilen,

? Kapalı yerlerde oturarak çalışmaktan sıkılmayan,

? İşlerini plan ve programlı yapan,

? Yeniliklere açık ve gündemi takip edebilen,

? Dikkatli, sabırlı, düzenli, titiz ve sır saklayabilen

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Muhasebe Bilgi Sistemleri Uzmanları sakin, temiz, iyi aydınlatılmış kapalı ortamlarda görev yaparlar. Sürekli masa başında ve bilgisayar karşısında oturmak gözleri rahatsız edebilir. Yılın belirli dönemlerinde mesai saatlerinin dışında çalışması gerekebilir. Meslek elemanları çalışmaları sırasında işverenlerle, çalışanlarla ve müşterilerle iletişim halindedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi Üniversitelerin Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulları ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının Muhasebe Bilgi Sistemleri bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Muhasebe Bilgi Sistemleri eğitimine girebilmek için;

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Ayrıca lisans eğitimi boyunca yabancı dil (İngilizce) dersi de almaktadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Muhasebe Bilgi Sistemleri " lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

? Muhasebe Bilgi Sistemleri Uzmanları vergi daireleri, defterdarlıklar, saymanlıklar ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında muhasebe ve idari kadrolarda görev alabilirler.

? Genel olarak muhasebe, finans, denetim, bankacılık, sigortacılık gibi alanlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev yapabilmektedirler. Ayrıca, tüm işletmelerin muhasebe ve finansman bölümlerinde yönetici ve yönetici yardımcısı unvanlarıyla istihdam edilebilmektedirler.

? Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ile Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında, bağımsız denetim ve danışmanlık şirketlerinde çalışabilirler,

? Yöneticilik aşamasına gelinceye kadar, işletmelerin muhasebe bölümlerinde çalışmaları mümkün olabileceği gibi, isteyenler kendi işlerini de kurabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Ücret düzeyleri kişilerin bilgi, beceri, deneyim vb. özellikleri ve çalışılan kurumun durumuna göre farklılık göstermekle beraber en az asgari ücretin 2-5 katı kadardır.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

 

Öğrenciler mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak akademik kariyer yapabilir ve üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Muhasebe Bilgi Sistemleri Uzmanları çalıştıkları kurumlarda yöneticiliğe yükselebilirler. (Bölüm şefliği, müdür yardımcılığı, müdürlük, genel müdürlük gibi idari kadrolarda çalışabilirler.)

Ayrıca, mesleki yeterlik sınavını kazanmak koşuluyla Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ve bunun devamında gerekli koşulları sağlamak şartıyla Yeminli Mali Müşavir olabilmektedirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Muhasebeci,

? Finans Uzmanı,

? Maliyeci,

? Fon Yöneticisi.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek Elemanları,

? Çeşitli Üniversitelerin web sayfaları,

? ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi -2000,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :5048 kez

tags muhasebe bilgi sistemleri uzmanı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Muhasebe Bilgi Sistemleri Uzmanı İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA