Yazılı Sınav Soruları

Motorlu Araçlar Lpg Sistemleri Bakım Ve Onarımcısı HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Motorlu Araçlar Lpg Sistemleri Bakım Ve Onarımcısı

Motorlu Araçlar Lpg Sistemleri Bakım Ve Onarımcısı

MOTORLU ARAÇLAR LPG SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIMCISI

 

Bezinli, dizel ve LPG ile çalışan araçların motorlarının ayar, bakım ve onarımını yapan, ayrıca karbüratörlü ve enjeksiyonlu benzinli araçların LPG ile çalışabilmesi için dönüşüm siteminin kurulmasını, bakım onarım ve arıza teşhisi yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Sabit ve hareketli motor parçalarını tanır.

? Motorların parçalarını tanır ve parçaların görevlerini bilir,

? Motor parçalarının sökülüp takılmasında gerekli olan kuralları bilir ve uygular,

? Motorun çalışmasını bilir, parçaları motordan söker, kontrollerini yapar, gerekli ise tamirini, onarımını yapar ve yerine takar.

? Motorda arıza varsa kaynağını saptar onarır.

? Fabrikasyon LPG sistemli araçların bakım ve kontrollerini yapar, bunları

? sızdırmazlık ve yakıt tüketimi gibi testlerden geçirir.

? Motorlu araçların LPG sistemine dönüşümünün uygunluğuna karar verir.

? Uygun görülen araçların motor yapısına göre (karbüratör-enjeksiyon) onaylanmış ve tescillenmiş proje dahilinde LPG sistemine dönüşümünü sağlar.

? Dönüşümü yapılan araçları el detektörüyle sızdırmazlık kontrolünden geçirdikten sonra bilgisayar yardımıyla tüketim testi ve benzeri testlerden geçirir.

? Son olarak yol testine çıkarılan aracın, deneme sürüşü sorunsuz geçtikten sonra belirlenen periyotlarda kontrol testlerine gelmesi gerektiği belirtilerek yakıt sisteminin dönüşümü gerçekleştirilmiş olur.

? LPG sistemi bulunan araç motorlarının her türlü ayar, bakım ve onarımlarını yapar.

? İş güvenliği kurallarını bilir ve ona göre hareket eder.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Tornavida takımı,

? Açık takım,

? Yıldız takım,.

? Yarım takım,

? Alyan takımı,

? Rekor kesme aleti,

? Matkap,

? İspiral,

? Ölçme aletleri,

? Motor test cihazları,

? Özel iki adet test programları yüklü bilgisayar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımcısı olmak isteyenlerin,

? Uzun süre ayakta çalışabilen,

? Fiziki yeterliliklere sahip,

? Özgüveninin olması,

? Sayısal düşünme yeteneğine sahip olması,

? İş ve insan ilişkilerinde üstün beceriye sahip olması,

? Üstün iş ahlakına sahip olması,

? Makine parçaları arasındaki ilişkiyi görebilen,

? El -göz koordinasyonu gelişmiş,

? Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,

? Mekanik ilkeleri kavrayabilme gücüne sahip,

? Ayrıntılara dikkat eden ,

? Yönergeyi izleyebilen,

? Sabırlı ve ekip çalışmasına yatkın,

? Yenilik ve gelişmelere açık,

? Dikkatli, titiz ve tedbirli olan,

? Estetik görüşe sahip

kişiler olmaları gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Otomobil tamirhanelerinde ve servislerinde çalışırlar. Çalışma ortamı LPG sisteminden dolayı öncelikle düzenli olmalıdır. Motorların özelliklerinden dolayı gürültülü ortamlarda çalışırlar. Havalandırılabilir ve aydınlık olmalıdır. Ancak uygulamada kapalı, kirli, yağlı ve pis kokulu ortamlara da rastlanılmaktadır. Pazar günleri kapalı diğer günler açıktırlar. İşin yoğunluğuna göre çıkış saatleri değişmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Bu mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinin "Motorlu Araçlar Teknolojisi" alanında "Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımcılığı" dalında kalfalık ve ustalık eğitimleri verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için,

? En az ortaokulu tamamlamış, açık lise veya açık meslek liselerinden birine kayıt yaptırmış olmak,

? Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

? 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

? Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 2 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu'na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri:

Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.

Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde "Kalfalık Belgesi" ve "Kalfa" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

? Avrupa Birliğinin LPG sistemleri üzerindeki politikası dikkate alındığında dizel ve benzinli yakıtların daha fazla çevre kirliliğine sebep olmasından dolayı LPG yakıtının kullanılmasını teşvik edilmektedir. Bunun yanında LPG dönüşüm sistemleri diğer yakıtlara oranla %35-%45 arasında ki yakıt tasarrufu sağlaması sebebiyle ülkemizde araç kullanıcılarının tercih sebebidir.

? LPG motorları daha ekonomik olmalarının nedeni LPG yakıtının litre fiyatının benzin ve motorine göre ucuz olmasıdır.

? İyi yetişmiş nitelikli eleman gereksinimi, diğer mesleklerde olduğu gibi bu alanda da kendini hissettirmektedir.

? Bu mesleği öğrenenler oto tamirhanelerinde, servislerde çalışabilirler.

? Yeterli sermayeye sahip olanlar kendi adına iş yeri açabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Meslek elemanları asgari ücret ile işe başlamakta mesleki tecrübenin artması ve işyerinin durumuna göre ücretler asgari ücretin iki veya üç katına kadar ulaşmaktadır..

? Yeterli sermayesi olanlar, kendi işyerini açtıklarında müşteri durumuna göre kazanç elde ederler.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Otomotiv Elektromekanikeri,

? Otomotiv Mekanikeri.

? Benzinli Otomotiv Mekanikeri,

? Otomotiv Test ve Ayarcısı

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,

? Meslek elemanları,

? Mesleğin icra edildiği iş yerleri,

? Çıraklık eğitimi programı kitapçığı,

? "Çıraklık ve Yaygın Eğitim Faaliyetleri" Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara-2006,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1441 kez

tags motorlu araçlar lpg sistemleri bakım ve onarımcısı motorlu araçlar lpg sistemleri bakım ve onarımcısı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Motorlu Araçlar Lpg Sistemleri Bakım Ve Onarımcısı İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA