Oyun Siteleri

Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı

Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı

MIZRAPLI HALK MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMCISI

 

Temel müzik kavramlarını bilen ve uygulayan, müzik ve ses uygulamalarını yapan, temel teknik resim ve tüm alandaki ana enstrümanların çizimini yapan, yapacağı enstrümana uygun ağacı seçerek bu ağaçları enstrüman yapımı için uygun hale getiren takım ve makineleri kullanan, bağlamayı temel düzeyde çalan, halk müziği enstrümanlarından olan oyma cura, çöğür ve bağlamayı yapan nitelikli kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Temel müzik kavramlarını uygular,

? Müzik fiziği ve ses uygulamalarını yapar,

? Teknik ve meslek resimleri çizer,

? Ağacı kullanıma hazırlar,

? Bağlama çalar,

? Takım ve makinesi kullanır,

? Oyma cura, çöğür ve bağlama yapar.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Planya, kalınlık ve freze makineleri, keser, çekiç, rende, testere, törpü, zımpara, matkap, kumpas ve çeşitli ölçü aletleri.

? Mesleğe ait diğer araç ve gereçler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı olmak isteyenlerin;

? Müziği kolay algılayabilen, kulak yeteneğine sahip olan,

? Enstrüman çalmaya ilgili ve yatkın olan,

? Görme ve işitme duyularını tam olarak yerine getirebilen,

? Göz ve ellerini eş güdümlü kullanabilen,

? Ruhsal olarak sağlıklı olan,

? Estetik bakış açısına sahip,

? Dikkatli ve titiz kişiler olması gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Bu mesleklerdeki elemanlar ülkemizde ağırlıklı olarak küçük çaplı enstrüman atölyelerinde iş bulabilirler, düşük maliyetle kendilerine ait atölye açabilirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının "Müzik Aletleri Yapımı" alanı "Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımı" dalında verilmektedir.

Meslek liselerinin bu bölümünden mezun olup ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavında baraj puanını geçip üniversitelerce yapılan özel yetenek sınavında başarılı olanlar lisans düzeyinde eğitim alabilirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

? Ortaokulu tamamlamış olmak,

? Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yılsonunda öğrenci alanını belirler.

? Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

? 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

? Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

 

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

? Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Enstrüman yapım atölyelerinde, müzik eğitimi ve enstrüman yapım kurslarında iş bulabilirler. Bu meslek günümüze kadar hobi amaçlı ve usta çırak ilişkisi içerisinde yapılmaktayken, görsel ve işitsel araçların artması ve yaygınlaşması bireyin sanatını çok daha fazla kitleler önünde yapma imkânının çoğalması nedeniyle el emeği ile imal edilen eşya ve araçların daha da değer kazanmasına yol açmıştır. Günümüzde ve gelecekte kendini, bilgi ve becerisini geliştiren meslek elemanlarınca küçük bir maliyetle kurulabilecek atölyelerde iş alanlarının genişleyeceği ve yaygınlaşacağı buna paralel olarak kazanç miktarlarının artacağı düşünülmektedir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Özel sektörde çalışanlar için ücret işçi ve işveren arasında yapılan anlaşmayla belirlenir. Ücretler çalışma kapasitesine, kişinin bilgi ve becerisi ile sektörün ücret düzeyine göre değişkenlik gösterebilir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin "Müzik Aletleri Yapımı" alanı "Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımı" dalından mezun olanlar istedikleri takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

-

BENZER MESLEKLER

 

? Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımcısı,

? Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımcısı,

? Yaylı Enstrüman Yapımcısı

 

EK BİLGİLER

 

Müzik aletleri yapımı alanı, işlevsel değerleri ile ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan enstrümanların yapımına yönelik bir meslek alanıdır. Bu alan ağırlıklı olarak sanat ve estetik bakış açısı yanında ince işçilik becerisi gerektiren, ağaca can verme sanatıdır.

 

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Balıkesir Güzel Sanatlar Lisesi,

? Balıkesir Belediyesi Konservatuarı,

? Milli Eğitim Bakanlığı MEGEP-Kitapçığı- Ankara 2007,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1175 kez

tags mızraplı halk müziği enstrümanları yapımcısı mızraplı halk müziği enstrümanları yapımcısı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA