Yazılı Sınav Soruları

Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri

Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri

MİMARİ DEKORATİF SANATLAR TEKNİKERİ

 

Binaların, saray, köşk ve cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak olan onarım çalışmalarında, duvar süsleme vb. işleri gerçekleştiren, ressam, heykeltraş, seramik sanatçısı, iç mimar ve restorasyon uzmanları ile usta ve işçiler arasında görev yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

Mimari dekoratif sanatlar teknikeri , yeni inşa edilen veya eski binaların, mimari planına uygun olarak dekorasyon işlemlerini yapmak için;

? Ressam, seramikçi, mühendis ve mimarlara yardımcı eleman olarak, uygulama alanının keşfini yapıp gerekli ölçüleri alır,

? Uygulamaya konulacak konu ile ilgili desenleri araştırıp tasarlar veya yapılan tasarımı gerçekleştirmek için planı yapar,

? Planlanan iş için gereken malzemeleri sağladıktan sonra uygulamaya geçer,

? Çalıştığı iş yerinde üst ve astları arasında eşgüdümü sağlar,

? Planlanan işin programa uygun yürütülmesini sağlar, bu konuda gerekli kontrolleri yapar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Amaca uygun kesici ve yakıcı aletler,

? Sentetik ve selülozik boya, tiner vb. çözücüler, fırça, tiner, cam, alçı, çamur, kurşun, bakır

? Hava kompresörü,

? Seramik fırını,

? Taşlama makineleri,

? Koruyucu maske, gözlük, eldiven.

? Şekillendirme aletleri

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Mimari dekoratif sanatlar teknikeri olmak isteyenlerin,

? Tasarım ve çizim yeteneğine sahip,

? Şekiller arasındaki ayrıntıları algılayabilen,

? Görme keskinliğine sahip,

? Göz ve ellerini eşgüdümle, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

? Estetik görüşü olan,

? Dikkatli ve sabırlı,

? Esnek çalışma saatlerine ve yoğun çalışma temposuna dayanıklı,

? Seyahat engeli olmayan

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Zaman zaman kapalı ortamlarda, tarihi binalarda tozlu ve boyalı ortamlarda bazen de açık havada çalışırlar. Birinci derecede madde ile ilgilidirler. Kullandıkları kimyasal maddelerden dolayı bulundukları ortam tozlu ve kokulu olabilir. Uzun süreli atölye çalışmalarında ve yaptıkları çalışmaların montaj ve yerleştirme işlemlerinde görev alabildikleri için bedensel yorgunluk yaşayabilirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının "Mimari Dekoratif Sanatlar" programlarında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Mimari Dekoratif Sanatlar" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Mimari Dekoratif Sanatlar" önlisans diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikerleri, Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İl Özel İdarelerinde çalışabilirler. Etüt Proje alanları ile ilgili özel kuruluşlar ve bürolarda da çalışabilecekleri gibi uygulama ağırlıklı olarak aldıkları modern plastik sanat eğitiminin yanı sıra; Türk Mimarisi, Dekorasyon, Restorasyon, Peyzaj, Seramik, Bilgisayarlı Tasarım gibi konuları da aldıklarından gerek ara eleman olarak gerekse bağımsız olarak kendilerine ait işyeri ve atölyelerinde bu alanlarda da hizmet verebilmektedirler.

İş bulma konusunda daha çok büyük şehirler, ekonomik ,turistik ve tarihi açıdan gelişmiş bölgeler tercih edilmelidir. Hatta bazı alanlarda (cami süslemesi gibi) yurtdışında çalışma imkanı bulunmaktadır. İş bulma konusunda cinsiyet ayrımı yapılmamakla beraber iş yoğunluğu ve uygulamadaki ağır tempo bu mesleği seçecek olanlar için dikkate alınmalıdır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca kamu ve özel kurum ve kuruluşların burs imkanlarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu sektöründe çalışanların maaşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre teknik hizmetler sınıfından, özel sektörde çalışanların ise; asgari ücretten az olmamak üzere, çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin bilgisi, tecrübesi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre belirlenmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

 

Mimari Dekoratif Sanatlar önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

-

BENZER MESLEKLER

 

? Restorasyon ve Konservasyon teknikeri,

? El Sanatları Teknikeri,

? Seramik Teknikeri,

? Çini İşlemeciliği Teknikeri,

? Ressam,

? Heykeltraş,

? Seramik Sanatçısı,

? İç Mimar

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

Yaptıkları işler ve kullandıkları malzemelerden dolayı (hava kompresörü, kesici, yakıcı aletler, cam, kurşun, alçı, beton sentetik ve selülozik boya, tiner, vernik ve seramik vb.) çalışırken gerekli önlem ve tedbirler alınmaz ise yaralanma-çarpılma, yanma ve zehirlenme gibi iş kazaları geçirebilirler. Çalışma öncesi ve esnasında gerekli önlemler, titizlik, disiplin, sabır ve dayanıklılık tüm bunları engelleyici ve önleyici unsurlar.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar bölümü öğretim üyeleri,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK)üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :4437 kez

tags mimari dekoratif sanatlar teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA