Yazılı Sınav Soruları

Matematikçi HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Matematikçi

Matematikçi

MATEMATİKÇİ

 

Matematikçi, akıl yürütme yoluyla, sayılar, fonksiyonlar ve geometrik şekillerle ifade edilen kavramların özelliklerini ve bunların arasındaki bağıntıları inceleyen ve bulguların teknolojiye uygulanması için yöntemler geliştiren kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Cebir, geometri, sayılar teorisi gibi konular üzerinde araştırmalar yapar,

? Olasılık, hipotez testleri ve varyans gibi matematik teorilerini hesaplara uygular ve geliştirme çalışmaları yapar,

? Bilimsel araştırmalar, mühendislik projeleri, askeri planlama, elektronik veri işleme ve idari karar verme gibi konularda matematiksel ilke ve teknikleri uygular,

? Araştırma, geliştirme, üretim, lojistik ve diğer fonksiyonel alanlardaki belirli sorunların çözümünde matematik ilke ve tekniklerini uygular,

? İşletme idaresi, uzay bilimi, atom enerjisi,elektrik, elektronik gibi alanlarda matematik yöntemlerini uygular,

? Bilgisayar sistemlerini inceleyerek işlemlerin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için çalışmalar yapar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Bilgisayar ve bilgisayar programları,

? Hesap makinesi,

? Büro ile ilgili çeşitli araç, gereç vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Matematikçi olmak isteyenlerin;

? Genel ve sayısal düşünme yeteneğine sahip,

? Soyut kavramlarla uğraşmaktan ve derinliğine araştırma yapmaktan hoşlanan

kimseler olmaları gerekir.

Yaratıcılık meslekte ilerlemeyi kolaylaştıran bir özelliktir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Matematikçiler bürolarda çalışırlar ve görev yaparken birinci derecede verilerle uğraşırlar. Çalışma alanı geniş bir meslek olduğu için çalışılan işyerlerinin özelliğine göre üniversitede bilim adamlarıyla (fizikçi, istatistikçi), meslektaşlarıyla, öğrencilerle, kamu işyerlerinde yöneticilerle, bilgi işlem merkezlerinde sistem çözümleyicileri, bilgisayar programcıları ve operatörleriyle, araştırma konusuyla ilgili meslek sahipleriyle (mühendisler, ekonomistler, hukukçu, sağlıkçı.) iletişimde bulunurlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi Fen Fakülteleri ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik bölümlerinde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Meslek eğitiminin süresi 4 yıldır. Hazırlık sınıfı (Yabancı Dil) bulunan üniversitelerde bu süre 5 yıla çıkmaktadır.

? Bazı üniversitelerde (ODTÜ, Boğaziçi) matematik bölümü lisans programından başka, diğer bölümlerin, üstün başarılı öğrencileri için Matematik Çift Anadolu Programı (MÇAP) uygulanmaktadır. Bu uygulamada öğrenciler matematik bölümünce belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan MÇAP programını tamamlayıp, hem kendi diplomalarını hem de matematik lisans diplomalarını almaya hak kazanmaktadırlar. Bu bölümde öğrencilerin matematiğin her alanında yeterince bilgiye sahip olmasının yanında matematiksel düşünce biçimini kavraması da sağlanır

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Matematik bölümünden mezun olanlara "Lisans Diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

? Bankalarda, araştırma laboratuarlarında, endüstrideki teknik bürolarda, çeşitli kamu kuruluşlarında (Devlet Su İşleri-Devlet İstatistik Enstitüsü-Devlet Demir Yolları-Türkiye Kömür İşletmeleri-Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.-Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Karayolları, Tapu Kadastro gibi) çalışabilirler. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını veya MEB ve YÖK işbirliği ile açılan Pedagojik Formasyon programını başarı ile bitirenler Bilişim Teknolojileri ve Matematik öğretmeni olarak atanabilirler.

Matematik günlük yaşantı ve bir çok bilim dalıyla iç içedir. Teknolojik gelişme ile birlikte Mühendislik, Tıp, Sosyal Bilimler, Psikoloji, Biyoloji, Ekonomi, Demografi, Pazarlama, Uzay ve daha bir çok konuda matematik bilgisine ve matematikçiye duyulan ihtiyaç artacaktır.

Matematik eğitimi, bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandırdığından, bu sektörün gelişmesiyle birlikte matematikçi olanların da istihdamı kolaylaşacaktır.

Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler:

? Matematik bütün bilimlerin ortak dilidir ve çağlar boyu insanlık kültürünün ve özellikle pozitif bilimlerin temelini oluşturmuştur,

? Endüstri, mühendislik, askeriye, elektrifikasyon, uzay, tıp gibi çeşitli alanlarda matematikten, dolaylı ya da dolaysız olarak yararlanılmaktadır.

? Temel ve uygulamalı bilimlerde hatta sosyal bilimlerin her dalında önemi sürekli olarak artan matematik, çağımızda kendi içinde de büyük gelişmeler yaşamış ve buna paralel olarak bir çok alt dallara ayrılmıştır.

? Bilim adamları 20. yüzyıldaki başarılarını 21. yüzyılda da devam ettirebilmek için matematiğe daha fazla önem vermek gerektiğine inanmışlar ve matematikle ilgili çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Bilkent ve Koç Üniversitelerinin Matematik (Burslu) Bölümünü kazanan öğrencilere burs verilmektedir.

? Eğitim sırasında öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün verdiği öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Eğitim sonrası kazanç, çalışılan işyerinin özelliğine göre değişmektedir. Matematikçilere teknik hizmet sınıfının faydalandığı maaş ve tazminatlar verilir,

? Özel işyerlerinde ise ücret başarı ve tecrübeye göre değişmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

? Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

? Bankalarda, hesap uzmanı olarak çalışabilirler.

? Matematik eğitimi, bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından, çeşitli kamu ve özel kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde bilgisayar programcısı, sistem çözümleyicisi ve sistem operatörü olarak çalışabilirler.

? Tez çalışması yürütülen ana alanlardan bazıları cebir, analiz, kompleks analiz, geometri, topoloji, adi diferansiyel, denklemler ve nümerik analizdir. Bu bölümlerden birinde yüksek lisans eğitimiyle uzmanlaşmak mümkündür.

? Çeşitli kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar, gösterdikleri başarıya göre yönetici düzeyine yükselebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? İstatistikçi,

? Fizikçi,

? Matematik Öğretmenliği,

? Matematik Mühendisliği.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları

? Matematik Dünyası Dergileri,

? ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

? 80 sayılı T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı (http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19)

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1641 kez

tags matematikçi meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Matematikçi İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA