eğitim sitesi

Maliye Meslek Elemanı HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Maliye Meslek Elemanı

Maliye Meslek Elemanı

MALİYE MESLEK ELEMANI

 

Bir kurumun ya da işletmenin para ile ilgili işlemlerini yürüten ara insan gücüdür.

 

GÖREVLER

 

? Maliye (para) konusu ile ilgili işlerini yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak yapar,

? İşyerinin ekonomik raporunun hazırlanmasında kendisine verilen görevleri yapar,

? İşyeri ve müşterilerine muhasebe ve mali konularda danışmanlık yapar,

? İşyerinin diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili mali işlemlerinin kayıtlarını tutar,

? Ödenecek vergileri hesaplayarak ödenmesini sağlar,

? Kurumun giderleri ile alacaklarını izler, bunlarla ilgili tablo ve rapor hazırlar,

? Gelen hesap ekstrelerinin doğruluğunu kayıtlardan kontrol eder,

? Mali işlerle ilgili gerekli yazılı ve diğer ilgili evrakların bastırılmasını temin eder.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Bilgisayar,

? Daktilo,

? Büro araç ve gereçleri,

? Yazıcı.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Maliye meslek elemanı olmak isteyenlerin;

? Matematik ve ekonomiye ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,

? Ayrıntıyı algılayabilen, dikkatli, sorumluluk sahibi,

? Başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen,

? Kapalı ortamda çalışmaktan rahatsız olmayan

kişiler olmaları gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Maliye meslek elemanları daha çok bürolarda çalışmakla beraber zaman zaman vergi mükelleflerini yerinde ziyaret ederler.Meslektaşları ve vergi mükellefleri ile iletişimde bulunur.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi meslek yüksekokullarının Maliye programında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Maliye" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Bu mesleğin eğitimi lise eğitimi üzerine 2 yıldır.

? Maliye önlisans programında teorik ve pratik eğitim birlikte verilmektedir.

? Öğrenciler öğrenim süresince 80 işgünlük staj çalışması yapmak zorundadır. Eğitim süresince;

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE - DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Maliye önlisans diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Maliye Meslek Elemanları, Maliye Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları ile mal müdürlükleri ve diğer kamu kurumlarının bütçe ve gelirle ilgili birimlerinde çalışabilmektedirler.

Ayrıca özel sektör kuruluşlarının mali birimlerinde, Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci -Mali Müşavir ve Muhasebe bürolarında çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince herhangi bir maddi kazanç söz konusu değildir. Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Kredi ve Yurtlar kurumuna ait yurtlarda barınma ihtiyacını giderebilirler.

 

Ayrıca kamu ve özel kuruluşların sağladığı burs imkânlarından yararlanabilmektedirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ücret alırlar. Kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlara göre ücret artışları yapılmaktadır.

Özel sektör kuruluşlarının mali birimleri ile muhasebe bürolarının etkinlik ve büyüklüğüne, meslek mensubunun iş deneyimlerine göre alınan ücret asgari ücretin 3-4 katı arasında değişmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Maliye önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

? Kamu kurumlarında gerekli şartlara sahip olmak ve çalışma sürelerine (kıdem), almış oldukları hizmet içi eğitimler ve görevde yükselme yönetmelikleri doğrultusunda bir üst pozisyonlara atanabilmektedirler. Ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine (4 yıllık) tamamlamaları durumunda müdür yrd, müdür vb. yönetici pozisyonlarda çalışabilirler.

? Bununla birlikte kişisel başarı ve gelişim de mesleki kariyerde etkili olmaktadır.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Serbest Muhasebeci,

? Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı,

? Vergi Denetmeni.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Selçuk Üniversitesi Konya Akşehir Meslek Yüksek Okulu ilgili öğretim üyeleri,

? Türk Meslekler Sözlüğü, Ankara-2002,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezler

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1459 kez

tags maliye meslek elemanı maliye elemanı maliyeci meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Maliye Meslek Elemanı İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA