Eğitim Siteleri

Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri

Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri

MAKİNE YAĞLARI VE YAĞLAMA TEKNİKERİ

 

Her türlü makine ve motorun düzenli çalışmasının sağlanması ve yıpranmasının asgariye indirilebilmesi için gerekli olan yağlama işlemini ve yağlama sistemlerinin bakım ve onarımını yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

Makine Yağları ve Yağlama Teknikerinin görevleri işyerine göre değişiklik göstermektedir. İşyerinin faaliyet alanına göre var ise makine veya kimya mühendislerinin yönetimi ve denetimi altında yok ise yönergeler çerçevesinde;

? Makine veya motorun yapısına göre gerekli araç-gereçleri hazırlar, yağ ve yağlama sisteminin seçimini yapar,

? Makine veya motorların eksilen yağını ilave eder, kullanılmış (özelliğini yitirmiş) yağı değiştirir, yağlama sistemleri ile ilgili bozukluk varsa giderir,

? Gerektiğinde makinelerin ve motor parçalarının bakım, onarımını yapar,

? Makine yağlarının üretildiği sektörde, yağ üretim teknolojisinin gerektirdiği koşullarda üretim, kalite kontrol ve pazarlama bölümlerinde de çalışabilirler.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı,

? Analitik Terazi,

? Yoğunluk Ölçerler,

? Santrifüj,

? Etüv,

? Parlama Noktası Tayin Cihazı,

? PH-Metre,

? Refraktometre (Yağın kırılma indisini ölçer),

? Viskozimetre,

? Yağ pompaları ve filtreleri,

? Makine ve motor bakım- onarımında kullanılan diğer araç-gereçler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Makine Yağları ve Yağlama Teknikeri olmak isteyenlerin;

? Fen bilimlerine özellikle kimyaya ilgili,

? El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,

? Renkleri ayırt edebilen,

? Bedence sağlam,

? Yağ teknolojisinde kullanılan kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan

kimseler olması gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Makine Yağları ve Yağlama Teknikerinin çalışma ortamları yapılan işin niteliğine göre değişmektedir. Makine yağlarının üretimiyle ilgili fabrikalarda veya bakım-onarım işlerinin yapıldığı atölyelerde çalışılıyorsa çalışma ortamı genellikle kapalı mekanlar olmakla beraber kirli, gürültülü, kokulu yerlerdir. Koruyucu güvenlik tedbirlerinin alınmadığı durumlarda kullanılmış yağların cilde temas etmesi alerjiye neden olabileceği gibi, havaya yaydığı kokular solunum yolları rahatsızlıklarına da yol açabilmektedir. Kalite kontrol, çeşitli testler vb.işlerin yapıldığı laboratuarlar ise daha az gürültülü ve temizdir.

 

Meslek mensupları işlerini çoğunlukla ayakta ancak bazen eğilerek, gerektiğinde aracın altına girerek yürütür. Satış elemanlığı dışında birinci derecede makinelerle uğraşarak yürütürler. Çalışırken mühendisler, teknisyenler, işçiler ve müşterilerle iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, Meslek Yüksekokulu'nun "Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi" bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının "Makine " olarak değişmesi nedeniyle, " Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi " adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler " Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi " bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitimin süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.2.yılda 40 gün işletmelerde yaz stajı uygulanmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi" önlisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Makine yağları ve yağlama teknikerleri kamu sektörüne ait petrokimya tesislerinde, Karayolları, DSİ, Köy Hizmetleri, TCDD, Devlet Hava Meydanları ve Liman İşletmeleri vb. kurumlarında üretim veya bakım onarım ünitelerinde tekniker olarak çalışabiliriler. Özel sektöre ait fabrikaların bakım-onarım birimlerinde, oto motor tamir bakım servislerinde de çalışabilirler. Makine yağlarının satışı ve pazarlamasıyla ilgili işletmelerde iş bulabilirler. Benzer işlerle ilgili kendi adlarına işyeri açabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar. Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler.

Ayrıca eğitim döneminde işletmelerde staj yaparken işletmenin durumuna göre, az da olsa bir gelir olanağı bulunmaktadır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Meslek mensuplarının kazancı çalıştıkları kurumların personel politikasına göre değişiklik göstermektedir.

Özel şirketlerde çalışıldığında ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Kendi işyerinde çalışanların kazançları sektördeki gelişmelere ve kişinin başarısına bağlıdır.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Teknikerleri başarılı olduğu takdirde işyerinin büyüklüğüne göre ustabaşı, atölye şefi vb. düzeyde sorumluluklar alabilirler. Ayrıca, ÖSYM tarafından yapılan

BENZER MESLEKLER

 

Kimya Teknikeri,

Rafineri Teknikeri,

Otomotiv Teknikeri,

Makine Teknike

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

Meslek elemanları,

Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2069 kez

tags makine yağları ve yağlama teknikeri makine yağları yağlama teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA