Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni Hakkında Bilgi

MESLEK: Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni

MAKİNE / TESVİYE / KALIP ÖĞRETMENİ

 

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, makine / tesviye / kalıp meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

 

Makine / tesviye / kalıp meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeyindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Makine / tesviye / kalıp öğretmeni, bu program çerçevesinde;

▪ Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

▪ Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)

▪ Kendine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

▪ Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

▪ Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

▪ Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

▪ İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,

▪ Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçlar saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

▪ Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar,

▪ Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defteri, öğrenci iş takip formu,

▪ Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,

▪ Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.).

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Makine / tesviye / kalıp öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Makine / tesviye / kalıp öğretmeni olmak isteyenlerin;

▪ Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen,

▪ Tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı,

▪ El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,

▪ Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

▪ İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

▪ Dikkatli, işine özen gösteren,

▪ Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

▪ İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

▪ Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

▪ Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

▪ Girişimci, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Makine / tesviye / kalıp öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı tozlu, gürültülü, sıcak ve rutubetlidir. MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi "Talaşlı Üretim Öğretmenliği" ile "Kalıpçılık Öğretmenliği" bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler bu bölümde eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Mesleğin eğitimi; üniversitelerin "Talaşlı Üretim Öğretmenliği" ile "Kalıpçılık Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir.

Ayrıca daha önceki yıllarda Fakültelerin Tesviye (Talaşlı Üretim) Öğretmenliği bölümü mezunları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu alanda öğretmen olarak atanabilirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

▪ Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Talaşlı Üretim Öğretmenliği" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince meslek dersleri ağırlıklı verilmektedir.

Ayrıca, bu dersler dışında mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır.

Bu bölüm öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

▪ Bu bölümü bitirenler devlet okullarında, meslek liselerinde, mesleki eğitim merkezlerinde Ortopedik Protez-Ortez, Raylı Sistemler Makine, Plastik Teknolojisi, Makine ve Kalıp, Gemi Ressamlığı,alanlarında öğretmenlik yapmaktadırlar.

▪ İş Makineleri, Konfeksiyon Makineleri Bakım ve Onarım, Kuyumculuk, Mikroteknik, CNC Bilgisayarlı Nümerik Kontrol, Hidrolik Pnömatik Teknolojisi, Ayakkabıcılık alanları, Makine Ressamlığı, Plâstik İşleme ile diğer alanların Kalıpçılık ile ilgili alan dersleri, Tornacılık, Frezecilik, Vargel Planyacılık, Taşlama ve Alet Bileme, Haddecilik, Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı , Çelikhane İşletmeciliği, Büro Makineleri Bakım ve Onarımı, Saat Tamirciliği, Mermer Teknolojisi, Plâstik İşleme alanlarının Tesviyecilik alanıyla ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Endüstriyel otomasyon teknolojisi, Mekatronik, Makina ressamlığı, plâstik işleme, plâstik teknolojisi ile diğer alanların kalıpçılık ile ilgili alan dersleri ,Teknik Resim , Teknik Meslek Resim, Malzeme Bilgisi, Atölye Teknolojisi ve İş Güvenliği, Atölye Organizasyonu, Mekanik, Biyomekanik , Elektrik Bilgisi, Atölye Uygulaması, Deniz Araçları Yapımı Alanının; Deniz Araçları Ressamlığı gibi dersleri verirler.

▪ Özel sektörde eğitici, yönetici veya teknik eleman olarak çalışabilmektedirler.

▪ Kendi işlerini kurarak çalışma şansına da sahiptirler.

▪ Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

▪ Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

▪ Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

▪ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda "Eğitim Katılma Belgesi" ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kredisinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

▪ Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar, teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirlerini artırma imkanına da sahiptirler. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim - öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

▪ Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

▪ Özel sektörde ise ücretler değişkenlik göstermektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

▪ Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

▪ Özel sektörde ise kalite kontrol şefliğine, teknik müdürlüğe, imalat müdürlüğüne yükselebilirler.

▪ Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde eğitim yöneticiliği yapabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Makine mühendisliği,

▪ Makine ressamlığı öğretmenliği,

▪ Makine teknikerliği,

▪ Makine teknisyenliği.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ 80 sayılı T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı (http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19)

▪ 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2677 kez

tags makine tesviye kalıp öğretmeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA