Oyun Siteleri

Kütüphaneci HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Kütüphaneci

Kütüphaneci

TANIM

 

Kütüphaneye gelen; kitap, süreli yayın, video-kaset ve ses kasetleri ile bilgisayar disketlerini konularına göre sınıflayan, bunları koruyan ve faydalanmak isteyenlerin hizmetine sunan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Kütüphaneye bağış, satın alma, değişim veya derleme yoluyla giren kütüphane materyalini sınıflar, katalog fişi çıkarır, okuyucunun hizmetine hazırlar,

? Kütüphaneye gelenlere istekleri doğrultusunda bilgiler vererek aradıkları malzemeyi veya kitabı bulmalarına yardımcı olur,

? Dışarıya ödünç kitap veya kaset verme hizmetini yürütür,

? Eskiyen ve şekli bozulan kitapları ayırır, gerekli bakımlarını yapar veya yaptırır,

? Kıymetli kitapların korunması için önlem alır,

? Zamanında kitapları getirmeyenlere uyarı yazısı gönderir,

? Kütüphanedeki materyalin sayımını yapar,

? Kayıp yayınlarla ilgili tutanak tutar,

? Abone olunan süreli yayınları izler, gelmeyenleri ilgililere bildirir,

? Yeni yayınları izleyerek kütüphaneye kazandırmaya çalışır.

 

KULANILAN ALET

VE MALZEMELER

 

? Kitap,

? Video-video kaset,

? Ses kaseti,

? Televizyon,

? Bilgisayar,

? Mikrofiş okuma cihazları,

? Katalog fişleri ve kartlar,

? Fotokopi makinesi.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Kütüphaneci olmak isteyenlerin;

? Okumaktan, incelemekten ve kitapları sınıflamaktan hoşlanan,

? Dikkatli ve titiz,

? Kapalı ortamda çalışmaktan sıkılmayan,

? İnsanlarla iyi ilişki kurabilen kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Kütüphaneciler kapalı, temiz ve gürültüsüz ortamlarda görev yaparlar. Kütüphaneci, çalışırken hem malzeme (kitap), hem veriler (kitapların numaraları), hem de insanlarla ilgilidir. İş genellikle oturarak yapılır.

 

MESLEK EĞİTİMİ MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi;

? Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dokümantasyon ve Enformasyon bölümü,

? Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik bölümü,

? İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dokümantasyon ve Enformasyon bölümlerinde verilmekte iken Şubat 2002-2003 yılında ile Yüksek öğretim kurulunun kararı kütüphanecilik ve arşivcilik bölümlerinin adı resmen "Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü" olarak değiştirilmiştir.

? Bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle D. Meslek eğitimi bölümünde yer alan bilgiler "Kütüphanecilik" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

? Edebiyat,

? Sosyal dersler.

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) "Kütüphanecilik" lisans programı için yeterli "Sözel (SÖZ)" puanı almak,

? Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Kütüphanecilik" lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 

Bir yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, mezun olduğu lisenin kendi alan/kol/bölümleri ile ilgili bir yüksek öğrenim programını tercih ettiklerinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0.50 ile çarpılarak Y - ÖSS puanlarına eklendiğinden diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların ( örneğin mezun olduğu lisenin Sosyal Bilgiler alan/kol/bölümünü bitiren adayın bir mühendislik programını tercih etmesi gibi) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) ise 0.20 ile çarpılmakta, bu durumda ise adayların yerleştirilme şansı azalmaktadır.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi 4 yıldır.

 

Eğitimleri süresince öğrenciler, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi derslerini alırlar. Meslek dersleri olarak da;

 

Eğitimin 1. yılında; Sosyal Antropolojiye Giriş, Kütüphaneciliğe Giriş, Kitap ve Kütüphane Tarihi, Osmanlıca, Psikolojiye Giriş, Bilim Tarihi ve Uygulamalı İstatistik,

 

2. yılında; Araştırma Metodları, Katalog ve Sınıflandırma, Müracaat ve Bibliyografya, Osmanlıca ve Kütüphane İşlemleri,

 

3. yılında; Katalog ve Sınıflandırma Uygulaması, Müracaat ve Bibliyografya Uygulaması, Kütüphane İşlemleri, Araştırma Kütüphaneleri, Nadide Eserler ve Nadide Eserler Kütüphaneleri, Süreli Yayınlar, Çocuk Kütüphaneleri ve Kütüphane Programlamaya Giriş,

 

4. yılında; Kitap Dışı Materyal, Halk Kütüphaneleri, Yönetim Teknikleri ve Mevzuat, Katalog ve Sınıflandırma, Müracaat ve Bibliyografya Uygulaması, Okul Kütüphaneleri, Kütüphane Otomasyonu derslerini alırlar.

 

Üçüncü sınıftan itibaren öğrenciler staj yapmak zorundadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Kütüphanecilik" lisans diploması ve "Kütüphaneci" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

? Kütüphanecilerin, Kütüphaneler Genel Müdürlüğünde, Milli Kütüphanede, halk kütüphanelerinde, üniversite kütüphanelerinde, Okul kütüphanelerinde, arşivlerde, dokümantasyon merkezlerinde ve özel kütüphanelerde çalışma imkanları vardır.

 

? Eğitimin en önemli aracı kitaplardır. Toplumumuzda okumaya verilen önemle birlikte kütüphane alışkanlığı giderek gelişme göstermekte, hizmeti yaygınlaştırmak için halk kütüphaneleri kurulmaktadır.

 

? Özel ve kamu kuruluşları da kütüphanelere verilen önemin artmasına bağlı olarak, kurum kütüphanelerinde bu alanda eğitim görmüş olan kişileri çalıştırmaya başlamışlardır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Öğrenciler eğitimleri boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen krediden, resmi ve özel kuruluşlarca sağlanan burslardan yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kütüphaneciler kamu kurumlarında çalışırken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre maaş alırlar.

 

Özel sektörde ise ücretler değişkendir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Kütüphaneci olarak göreve başlayan kişiler tecrübe ve çalışma süresinin artmasına bağlı olarak yönetici kadrolarına yükselebilirler.

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Arşivci

 

EK BİLGİLER

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

? 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu,

? 2008 Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,

? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010Kılavuzu,

? ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2725 kez

tags kütüphaneci meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Kütüphaneci İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA