Eğitim Siteleri

Kooperatifçilik Meslek Elemanı HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Kooperatifçilik Meslek Elemanı

KOOPERATİFÇİLİK MESLEK ELEMANI

 

Kooperatiflerin kurulması ve yönetimi alanında çalışan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Kooperatifçilik meslek elemanı çeşitli amaçlarla (konut sahibi olma, verimli ürün elde etme, ürünleri karlı bir biçimde satma vb.), güç ve kaynaklarını birleştirerek "Kooperatif" adı verilen bir tür ortaklık kurmak isteyenlere yasal, parasal ve ticari konularda danışmanlık yapar,

? Çalıştığı kooperatifin gerek halkla gerekse kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerinin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesini sağlar,

? Kooperatife parasal kaynak sağlar,

? Kooperatifin parasının en ekonomik biçimde harcanmasını ve elde edilen kazancın üyelere pay olarak dağıtılmasını sağlar,

? Üyelere, yapılan çalışmalar, harcamalar ve sonuçta elde edilen yararlar hakkında bilgi verir.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Kanun, tüzük ve yönetmelikler,

? Çağdaş iletişim araçları (bilgisayar, teleks),

? Büro malzemeleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Kooperatifçilik meslek elemanı olmak isteyenlerin;

? Sayısal yeteneği yüksek,

? Sayılarla işlem yapmaktan, yönergeleri uygulamaktan, başkalarını yönlendirmekten, işbirliği halinde çalışmaktan hoşlanan,

? Sabırlı ve dinamik

kimseler olmaları gerekir.

 

Sorumluluk sahibi ve yaratıcı olmak meslekte başarıyı artırır.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Kooperatifçilik meslek elemanı çalışmalarını büro ortamında, plan ve hesap yaparak yürütür. Birinci derecede verilerle ilgilenmekle birlikte, zaman zaman insanlarla da etkileşim halindedir ve açıklama yapma, ikna etme gibi görevleri yerine getirir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokulların "Kooperatifçilik" bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Kooperatifçilik" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi meslek yüksekokullarında 2 yıldır. Kooperatifçilik programında eğitim kuramsal ve uygulamalı olarak verilmektedir. 1. ve 2. sınıf sonunda 40' ar işgünü olmak üzere toplam 80 işgünü, çeşitli kooperatiflerde meslek stajı yapılmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Kooperatifçilik" önlisans diploması ve verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Günümüz koşullarında insanların bazı ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını tek başlarına karşılamaları güçleşmektedir. Özellikle konut sorununa bir kişi veya ailenin kendi başına bir çözüm bulması olanaksız denecek düzeye gelmiştir. Bu nedenle de son yıllarda özellikle yapı kooperatiflerinin sayısı sürekli artmaktadır. Bu, Tarım, Tüketim, Köy Kalkınma, Esnaf, Kefalet Kooperatifleri için de geçerlidir. Bir sorunu tek başına çözmeye çalışmak yerine, dayanışma ve işbirliği içinde çözmek hem daha kolay hem daha ekonomik olmaktadır. Bu nedenle kooperatifçilik alanında yetişmiş, bilgili, dürüst, çalışkan elemanlara da ihtiyaç artmaktadır. Bu alanda yetişmiş, girişimci bir kişinin iş bulma konusunda fazla sorunu olmayacağı düşünülmektedir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Yüksekokul eğitimi süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak, mezuniyet sonrası geri ödenmek üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim ve harç kredisi alınabilir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Kooperatif personelinin ücretleri, yıllık tahmini bütçeye göre genel kurulca kararlaştırılmaktadır. Ücretler kooperatifin bütçesine, büyüklüğüne göre çok farklılık göstermektedir. Bazı kooperatiflerde asgari ücretten başlamak üzere ücret verilmekte, bazılarında ise yönetici düzeyinde net asgari ücretin 7-10 katına kadar çıkabilmektedir.

 

? Kooperatif yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen aylık ücret yanında, huzur hakkı ve yolluk adı altında ödemeler de yapılmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

"Kooperatifçilik" önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte ilerleme, kişinin mesleki başarısına, çalışkanlığına ve girişimciliğine bağlıdır. Başarılı bir kooperatifçilik meslek elemanı Kooperatif Müdürlüğünden, Genel Müdürlüğe kadar yükselebilir.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1062 kez

tags kooperatifçilik meslek elemanı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Kooperatifçilik Meslek Elemanı İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA