Yazılı Sınav Soruları

Kontrol Öğretmeni (Kontrol Sistemleri Ve Otomasyon) HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Kontrol Öğretmeni (Kontrol Sistemleri Ve Otomasyon)

KONTROL ÖĞRETMENİ (KONTROL SİSTEMLERİ VE OTOMASYON)

 

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, kontrol ve otomasyon alanı ile ilgili olarak elektrik, elektronik, mekanik tabanlı endüstriyel üretim, otomatik ve bilgisayarlı kontrol sistemleri konularında eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Kontrol Öğretmeni (Kontrol Sistemleri ve Otomasyon), bu program çerçevesinde;

? Alanı ile ilgili dersler için günlük haftalık ve yıllık eğitim planı yapar,

? Kendisine ayrılan ders saatinde kontrol ve otomasyon sistemleri ile ilgili ders verir,

? İşletmelerde uygulama eğitimi yapan öğrencileri işyerlerinde izler,

? Elektronik, elektrik ve mekatronik sistemler konularında öğrencilere temel kavramları ve bu kavramlarla basit analizler yapma becerisi ile uygulamada gereken el becerilerini kazandırır,

? Otomasyon ve kontrol sistemleri tasarlar,tasarlanmış sistemleri kontrol eder,

? Robotik sistem öğeleri kurar ve çalıştırır, sinyal dönüşümlerini ve iletimlerini yapar, işlem hatalarını saptama ve giderme yöntemlerini uygular, işlem testlerini ve ayar uygulamalarını gerçekleştirir, aletlerin otomatik kontrolleri için gerekli hesaplamaları yapar,

? Öğrencilerin başarısını değerlendirir, başarısını arttırıcı uygulamalar planlar,

? Öğrencileri kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkin kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığına sahip, yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirir,

? Nöbetçi olduğu günlerde okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Alanı ile ilgili meslek derslerinin müfredat programları, yıllık ve günlük çalışma planları, ders ve yoklama defteri, not defteri,

? Ders kitapları, yardımcı kitapları iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları meslek alanı ile ilgili çeşitli yayınlar,

? Elektrik, elektronik ve mekanik malzemeler (ölçme/kontrol aletleri, el aletleri, osiloskop, endüstriyel kumanda cihazları, deney setleri, otomasyonla ilgili paket program ve simülatörler, temel seviye mekanik el aletleri ve takım tezgahları),

? Programlanabilir lojik kontroller (PLC),

? Pnömatik ve hidrolik malzemeler,

? Mikroişlemciler ve kontrolörler,

? Hidrolik-pnömatik atölyesi ekipmanları,

? Otomatik kumanda atölyesi ekipmanları,

? Endüstriyel elektronik sinyal işleme sistemleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Kontrol öğretmeninin (Kontrol Sistemleri ve Otomasyon), hem kendi alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Kontrol öğretmeni (Kontrol Sistemleri ve Otomasyon) olmak isteyenlerin;

? Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,

? Fen bilimlerine ve matematik alanına ilgili ve bu alanda başarılı,

? Mekanik konulara ilgili ve yetenekli,

? Mekanik ilişkileri, şekiller ve bir bütünün parçaları arasındaki ilişkileri görebilen,

? El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,

? - İşitme keskinliğine sahip,

? Yönergelere uyabilen,

? Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

? İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

? Dikkatli, sabırlı, işine özen gösteren,

? İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü,

? Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

? Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Kontrol öğretmeni (Kontrol Sistemleri ve Otomasyon), görev yaptığı kurum ve kuruluşlarda derslik ve alanı ile ilgili atölye ve laboratuarlarda görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı sıcak, nemli, gürültülü, kirli, buharlı ve tozlu olabilir. İş yükü yoğundur.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi Kontrol Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler bu bölümde eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Mesleğin Eğitimi;

? Teknik Eğitim Fakültesi "Kontrol Öğretmenliği" bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Kontrol Öğretmenliği" lisans programlarına kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Eğitim süresince meslek dersleri ağırlıklı alınmaktadır.

? Bu bölüm öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

? Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Kontrol Öğretmenliği" lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bu bölümü bitirenler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ile teknik liseler ve mesleki eğitim merkezlerine, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanına öğretmen olarak atanırlar.

Özel sektörde ise; otomasyon ve kontrol işlerinde teknik uzman olarak görev alarak kalite kontrol şefliği, tasarım-üretim-imalat şefliği, imalat müdürlüğü, teknik müdürlük, kısım amirliği, eğitim müdürlüğü vb. kademelere yükselebilirler. Akıllı kontrol, endüstriyel ortamlarda üretim süreçlerinin kontrolü, mikrosistem tasarımları, otomotiv, savunma sanayi, tekstil sektörü çalışma alanlarındandır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda "Eğitim Katılma Belgesi" ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenim ve katkı harç kredisi imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrasında, devlet okullarında öğretmen olarak göreve başlayanlar, yasaların ve hükümetin belirlediği ölçülerde ücret almaktadırlar. Buna göre, teknik olmaları itibariyle diğer kültür dersleri öğretmenleri 9. dereceden göreve başlarken, Kontrol öğretmeni 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlamakta ve kültür dersleri öğretmenlerinden fazla ücret almaktadırlar. İlk göreve başlayan teknik öğretmenin aldığı ücret, asgari ücretin 2 katı civarındadır. Bu ücret, ek ders ve meslek liselerindeki döner sermaye uygulamaları ile daha da artmaktadır.

Ayrıca, her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Yapılan araştırmada, kamu ve özel sektörde teknik eleman görev almak istemesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretlerin değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra üniversitede görev alanlar yüksek lisans yaparak; araştırma görevlisi, öğretim üyesi, doçent, profesör olarak akademik kariyer yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Mesleki ve Teknik Okullarda görev alanlar atölye şefi, laboratuar şefi, müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü gibi yöneticilik görevlerine yükselebilmektedirler.

Özel sektörde ise kalite kontrol şefliğine, bölüm şefliğine, teknik müdürlüğe yükselebilirler.

İsterlerse yüksek lisans yaparak, üniversitelerde; araştırma görevlisi, öğretim üyesi, doçent ve profesörlük görevlerine yükselebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Talaşlı (Tesviye) Üretim Öğretmeni,

? Mekatronik Öğretmeni,

? Bilgisayar ve Kontrol Öğretmeni,

? Elektronik Öğretmeni

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Bölüm öğretim elemanları,

? Meslek elemanları,

? 80 sayılı T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı (http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19)

? 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK)üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İlMüdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :942 kez

tags kontrol öğretmeni (kontrol sistemleri ve otomasyon) kontrol öğretmeni kontrol sistemleri ve otomasyon meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Kontrol Öğretmeni (Kontrol Sistemleri Ve Otomasyon) İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA