Oyun Siteleri

Konaklama İşletmeciliği Öğretmeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Konaklama İşletmeciliği Öğretmeni

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

 

Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.

 

GÖREVLER

 

Konaklama işletmeciliği ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Konaklama işletmeciliği öğretmeni, bu program çerçevesinde,

? Ön büro hizmetleri kapsamında rezervasyon, otele giriş-çıkış işlemleri vb., kat hizmetleri kapsamında odaların tertip, düzen ve temizliği ile müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi, servis hizmetleri kapsamında yiyecek, içecek vb. servis hizmetlerinin yerine getirilmesi, ayrıca çalışılan işyerlerine göre değişiklik göstermekle beraber mutfak, bar, muhasebe, satın alma, pazarlama ve satış departmanlarının işleyişi hakkında öğrencilere bilgi verir,

? Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

? Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

? Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

? Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

? Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

? İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,

? Çevresindeki turizm işletmelerindeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

? Mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır,

? Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

? Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,

? Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli mesleki ve teknik yayınlar.

? Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.).

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Konaklama işletmeciliği öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Konaklama işletmeciliği öğretmeni olmak isteyenlerin;

? Turizm ve ekonomi konularına ilgili,

? Sözel ve sayısal yeteneğe sahip,

? Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

? İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

? Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

? İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

? Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

? Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

? Girişimci, yaratıcı,

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Konaklama işletmeciliği öğretmeni, ilgili eğitim kurumlarında görev yapar, İhtiyaç duyulduğunda turizm işletmeleri ve ilişkili yan işletmelere destek verebilir.Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma koşulları ve ortamı ,dersten derse (uygulamalı, teorik), departmandan departmana (ön büro, çamaşırhane, mutfak, servis vb) farklılık gösterir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler bu bölümde eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

? Mesleğin eğitimi Üniversitelerin Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi "Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği" bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek eğitimine başlayabilmek için;

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 1 yıl hazırlık olmak üzere 5 yıldır.

Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince meslek dersleri ağırlıklı almaktadırlar.

Ayrıca öğrencilerin eğitimlerini tamamlayabilmeleri için 60 işgünü uygun bulunan yerlerde staj yapmaları gerekmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Meslek elemanları büyük çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde ve meslek eğitim merkezlerinde Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Eğlence Hizmetleri, Pazarlama ve Perakende ile Yiyecek İçecek Hizmetleri alanlarına öğretmeni olarak atanırlar.

Mesleki eğitime ve turizm sektörüne eleman kazandırılması konusuna verilen önem doğrultusunda turizm otelcilik okullarında eğitici kadrosuna gereksinim duyulmaktadır. Konaklama işletmeciliği öğretmeni olarak çalışmak istemeyenler ise, turizm işletmeleri, sosyal tesisler ve otellerde, seyahat acentalarında turizm elemanı işletmecisi ve yöneticisi olarak da sektörle ilgili iş alanlarında çalışabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilirler. Yabancı dil bilgisi, bu alanda meslekte başarıyı artıracak önemli bir etkendir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan, yeni göreve başlayan meslek mensubu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Özel mesleki eğitim kuruluşlarında görev yapanlar değişik ücretlerle çalışırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

-

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde idareci (müdür) olabilirler.

Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak, akademik kariyer yapabilirler.Gerekli şartları yerine getirmeleri koşuluyla meslek yüksekokullarında öğretim görevlisi olabilme şansları bulunmaktadır.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Turizm ve Otelcilik Öğretmeni,

? Otel ve Restorant İşletmecisi.

? Seyahat işletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmeni

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? 80 sayılı T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı (http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19)

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :11472 kez

tags konaklama işletmeciliği öğretmeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Konaklama İşletmeciliği Öğretmeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA