Eğitim Siteleri

Kimya Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Kimya Teknikeri

Kimya Teknikeri

KİMYA TEKNİKERİ

 

Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan işyerlerindeki laboratuarlarda kimya mühendisleri ve kimyagerler tarafından hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürüten kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Kimya mühendisleri tarafından hazırlanan iş programına göre ekipmanların devreye alınması ve gerekli şekilde işletilmesini sağlar,

? Yapılan analiz sonuçlarından ürün kalitesinin saptanan standartlara uygun olup olmadığını değerlendirir,

? Ürünün standarda uygun olmaması halinde durumu yetkililere bildirir, alınan önlemleri uygular,

? Ürün standartlarının oluşturulmasında kimya mühendisine yardımcı olur,

? İşletme raporu tutar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Cam malzemeler: Deney tüpü, pipet, büret, desikatör, huni, beher, erlen, balonjoje, baget, geri soğutucu, santigrat derece vb.,

? Porselen malzemeler: Havan, kapsül, meçe hunisi, kroze, porselen fincan,

? Cihazlar: Etüv, külfırın, santrifuj, spektrofotometre, alev fotometresi, viskozimetre, PH metre, elektronik terazi, refraktometre,

? Asitler: Sülfirik asit, nitrik asit, hidroklorik asit vb.

? Bazlar: Organik ve inorganik,

? Tuzlar,

? Saf su,

? Numuneler (Mamul, kimyasal vb.),

? Çeşitli formlar,

? Bilgisayar ve ilgili yazılımlar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Kimya teknikeri olmak isteyenlerin;

? Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,

? Dikkatini uzun süre bir noktada yoğunlaştırabilen,

? Tedbirli,

? Yönergeyi izleyebilen,

? Gerektiğinde bir sorunu ele alıp çözebilen,

? Görme, işitme, koku alma ve konuşma özrü bulunmayan,

? Kimyasal maddelerle ilgili sağlık sorunu olmayan

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Kimya teknikerleri; çalışmalarını laboratuvar, fabrika ve atölyelerde gerçekleştirirler. Çalışma ortamı gürültülü, kokulu ve tozludur. Çalışırken dikkatli olunmadığı takdirde patlama, kimyasal madde yanıkları ve zehirlenmeler olabilir. Çalışırken kimya mühendisleriyle, kimyagerlerle diğer çalışanlarla iletişimde bulunur.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokulların "Kimya Teknolojisi" bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar Kimya Teknolojisi" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler eğitim boyunca okulun laboratuarlarında ve ilgili işyerlerinde staj yaparak pratik eğitim görürler.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Kimya Teknolojisi" önlisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Gelişen endüstriyel faaliyetler yetişmiş ara insan gücüne olan ihtiyacı beraberinde getirmiştir. İşyerinde istihdam edilen insan gücü nitelik olarak değişmeye başlamıştır. Birçok endüstri işletmeleri adı geçen meslek elemanını istihdam etmektedir. İş bulma yönünden kadın ve erkek arasında fark yoktur. Bu meslek kendi işini kurmaya elverişli değildir. Çok büyük sermayeye ihtiyaç olup ekip çalışmasını gerektirir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Mesleki eğitim boyunca şartları uygun olan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumunun vermiş olduğu öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere burs verilir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Meslek eğitimini bitiren kimya teknikerleri özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde asgari ücretten az olmamak üzere ücret alırlar. Enflasyon oranı dikkate alındığında en fazla asgari ücretin 2-4 katı oranında ücret alırlar.

 

Kamu sektöründe çalışanlar ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik Hizmetler Sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Kimya Teknolojisi önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Kimya teknikerlerinden, işyerlerinde çalışırlarken başarılı olanlar kısım şefi, müdür yardımcısı olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Kimyager,

? Kimya Teknisyeni,

? Biyolog.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

SORUMLULUK

 

? Hatalı ve dikkatsiz çalışma sonucu kullanılan hassas aletlerin zarar görüp yanıltıcı değerler vermelerine neden olmamaktan,

? İşletmede numune alma ve değerlendirmede hata yapıp, hatalı üretime neden olmamaktan,

? Üretimden sorumlu olanlara, test ve analiz sonuçlarını ileterek yardımcı olmaktan,

? Test, analiz laboratuarlarında numune alma sırasında işletmede asit, boya vb. maddelerin yakınında bulunan kişilere zarar vermemekten,

? Amirin vereceği diğer işleri yapmaktan, yaptırmaktan,

? İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymaktan sorumludur.

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

 

? Kesik, sıyrık ve kimyasal madde yanıklarına maruz kalınabilir.

? Çalışma ortamında kullandığı aletleri kullanma talimatlarına uygun olarak kullanmalıdır.

? Deneylerin yapılmasında deney yapma talimatlarını bilmeli ve dikkatle uygulamalıdır.

? Kimyasal laboratuarda çalıştıklarında deney yaparken deney tüpü patlaması ve yanma, asitle çalıştıklarında asit yanıkları ve kimyasal maddelerden zehirlenme olabilir. Bu tehlikelerden korunmak için işin gerektirdiği koruyucu güvenlik teçhizatını kullanarak önlem alınmalıdır.

? Meslek hastalıklarına yakalanmamak için çalıştığı kimyasal maddelerin sağlık tehlikelerini bilmelidir.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1323 kez

tags kimya teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Kimya Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA