Oyun Siteleri

Kimya-biyoloji Mühendisi HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Kimya-biyoloji Mühendisi

Kimya-biyoloji Mühendisi

KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSİ

 

Kimya-Biyoloji Mühendisi, Kimya Mühendisliğine biyoloji tabanını entegre ederek; hayat bilimleri, genom teknolojisi ve biyoteknoloji konularında mühendislik disiplinleri ve amacına yönelik çalışmalar yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Organik ve inorganik maddelerin bileşimlerini, atom ve molekül ağırlıklarını, madde elektrik, ısıtma vb. etkiler karşısında meydana gelen değişmeleri inceler.

? Moleküler ve hücre biyolojisinin ana prensipleri ışığında hücre yapısı, işlevselliği, protein, DNA ve RNA gibi makro moleküllerin moleküler yapıları ve fiziksel özelliklerini inceler.

? Aminoasit ve nükleotidler, şeker, yağ moleküller, protein, nükleik asit, polisakkarit ve zarların yapıları ile özelliklerini araştırır.

? Enzim kinetiği ve mekanizmaları ile ana metabolizma olaylarını inceler.

? Kimyasal reaksiyonlar ve kinetik modeller ışığında malzemelerin yapı ve özelliklerini inceler.

? Kimyasal termo dinamik ve denge unsurları içinde malzemelerin yapı ve özelliklerini inceler.

? Laboratuvar ortamında iyonik ve serbest radikal reaksiyonları inceler,

? Kimyasal denge kanunları içerisinde ideal ve gerçek gazların özelliklerini, birinci ve ikinci termodinamik kanunlarını saf malzemelerin ve basit karışımlarının fiziksel transformasyonlarını inceler.

? Kimya ve biyolojik sistemlere yönelik kütle ve enerji koruma hesaplarını yapar.

? Kimyasal ve biyolojik süreçlerin simülasyonunu bilgisayar ortamında hazırlar.

? Hız ve denge temelli ayırma metotlarını, damıtma, absorpsiyon, ekstraksiyon, iyon-değişim, kromatografi ve membran ayırma yöntemlerini kimya ve biyoloji sistemlerine uygular.

? Polimer ve biyolojik sistemlerde çeşitli reaktör tasarımları yapar.

? Optimizasyon ve ekonomik analizler yapar.

? Kimyasal ve biyolojik süreçlerin modellemesini yapar.

? Biyolojik kontrol sistemlerinin incelemesini yapar.

? Reaktör, ayırma, kontrol kavram ve teorilerinin kimya ve biyoloji sistemlerine deneysel uygulanmasını yapar.

? Endüstri ilişkili sorunlarda proje tasarımı yapar ve takım çalışmalarına katılır.

 

GÖREVLER

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

Çalışacağı kuruma göre değişiklik göstermektedir. Genellikle reaktör, bilgisayar, kontrol cihazları, santrifuj, fosforimager, ph metre, hassas terazi, inkubator, etüv, mikro pipetler, HPLC, atomic absorbsiyon, spektrometre, fermentörler, pompalar, filtrasyon, diyaliz, kromatografi, Mesleğe ait diğer araç ve gereçler vb aletler kullanırlar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Kimya-Biyoloji Mühendisi olmak isteyenlerin;

? Akademik yeteneğe ve düşünme gücüne sahip,

? Açık uçlu mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme yeteneğine sahip,

? Matematik, fizik özellikle biyoloji ve kimya alanlarına ilgi duyan,

? Kimyasal ve biyolojik maddelere karşı alerjisi olmayan,

? Sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi ,

? Dikkatini yoğunlaştırabilen ve ayrıntıları görebilen,

? Etik, iş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci yüksek

? Bilimsel meraka ve araştırmacı yapıya sahip,

? İletişim yeteneği kuvvetli ve ekip çalışmasına yatkın,

? Yeni fikirlere açık ve kendini sürekli geliştirebilen kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Kimya-Biyoloji Mühendisleri genellikle iyi aydınlatılmış, temiz büro ortamında çalışırlar.

Çalışmalarını laboratuvar ortamında yürütebilecekleri gibi kapalı büro ortamında da yürütürler. Laboratuvarlar sessiz-sakin ve hijyeniktir, ancak kullanılan kimyasal madde ve bileşikler nedeniyle kokuludur. Zehirli ve tehlikeli maddeler ya da radyoaktif maddelerle çalışılıyorsa büyük dikkat gösterilmeli ve mutlaka bunlara özgü özel güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Biyolojik maddelerle çalışma yapılması durumunda ortam biyolojik güvenlik ilkelerine de uygun olmak zorundadır. Çalışırken meslektaşlarıyla iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi,

? Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi "Kimya-Biyoloji Mühendisliği" bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

? Mesleğin eğitimine girebilmek için;

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Kimya-Biyoloji Mühendisliğinin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitimin süresince mesleki dersler ağırlıklı verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Kimya-Biyoloji Mühendisliği" lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Petrokimya, gıda, ilaç, sağlık, elektronik, kimya, tekstil, kağıt, malzeme, enerji ve tarım sektörleri kimya-biyoloji mühendislerinin çalışacakları alanlardan bazılarıdır. Mesleğin iş fonksiyonları; araştırma-geliştirme, süreç tasarımı, süreç kontrol, üretim tesislerinin üretim departmanları ve teknik pazarlama-satış uzmanlığını da içeren geniş bir alanı kapsar. Bu nedenle mezunların Pazarlama ve Satış Uzmanı / Satış Mühendisi olarak ta çalışma imkanı bulunmaktadır.

Kimya-biyoloji mühendisliği alanında şu ana kadar ülkemizde mezun olmuş iş arayanlar bulunmadığından, iş arama sürecindeki zorlukların ya da avantajların hangi boyutta olduğu bilinmemektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda "Eğitim Katılma Belgesi" ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi sırasında vakıf üniversiteleri hariç, şartları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun vermiş olduğu öğrenim ve harç kredisinden faydalanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alma imkanlar vardır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermekle birlikte ilk işe girişte elde edilecek kazanç en az asgari ücretin 2 ile 3 katı düzeyinde beklenmektedir. Zaman içerisinde iş yerinin personel ve ücret politikaları ile kurumsallaşma gibi oluşumların etkisine bağlı olarak da kazançta artış söz konusu olabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Kimya-biyoloji mühendisleri meslekte ilerleme ve yükselme diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi lisansüstü eğitimle mümkündür. Yüksek lisans ve doktora programları ders yükümlülükleri ile birlikte bir tez hazırlanmasını içerir. Doktora programında ayrıca bir yeterlilik sınavı vardır. Araştırma konuları çok geniştir.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Çalışılan alan veya sanayi koluna göre çalışmalarını belli bir konuda yoğunlaştırabilir.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Kimya Mühendisi

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek Elemanları,

? Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü

? 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2303 kez

tags kimya-biyoloji mühendisi meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Kimya-biyoloji Mühendisi İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA