Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kesim Teknisyeni (Giyim) Hakkında Bilgi

MESLEK: Kesim Teknisyeni (Giyim)

Kesim Teknisyeni (Giyim)

KESİM TEKNİSYENİ (GİYİM)

 

Tekstil atölyelerinin kesimhane bölümlerinde kumaşı istenilen ölçü ve nitelikte kesen kişidir.

 

A-GÖREVLER

 

▪ Kumaşı model ve kesim listesi doğrultusunda depodan alır,

▪ Maliyet hesaplama çalışmaları yapar,

▪ Kumaşı kesim masasına üst üste serer,

▪ Kumaşların yapışkan özelliği olan telalarını istenilen ölçüde keser,

▪ Kalıpların kumaş üzerine yerleştirilmesi ile ilgili ölçütleri ve yerleştirmede dikkat edilmesi gerekli unsurları dikkate alarak kalıpları yerleştirir.

▪ Kesim masasında esman (dik bıçak) ile kumaşı keser,

▪ Hızar bıçağı ile küçük parçaları keser,

▪ Tela makinesinde telaları presten geçirir,

▪ Etiketleme ve eşleme yapar,

▪ Kesilen parçaları üretim bölümüne teslim eder.

▪ Kesim ve serim makinelerinin periyodik bakım ve basit onarımlarını yapar,

▪ Kesimhanede gerekli iş güvenliği tedbirlerini alır.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

Bilgisayarlı serim ve kesim makinesi,

Kesim Masası,

Kesim Makası (Dik bıçak),

Şerit Hızarı,

Meziro,

Çeşitli Cetveller,

Çeşitli Kalıplar,

Kumaşlar,

Koruyucu güvenlik malzemeleri (eldiven).

 

B - MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

▪ Kesim Teknisyeni (Giyim) olmak isteyenlerin;

▪ Uzun süre ayakta çalışabilen,

▪ Yönergeyi izleyebilen,

▪ El göz koordinasyonu gelişmiş,

▪ Yaptığı işlerde dikkatli, titiz ve tedbirli olan,

▪ Yenilik ve gelişmelere açık,

▪ İnisiyatif alabilen

▪ kimseler olmaları gerekir.

 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

o Kesim Teknisyenleri, konfeksiyon atölyelerinin kesimhane bölümlerinde

o kesim masası etrafında ayakta çalışırlar,

o Çalışma ortamı kapalı ve temizdir,

o Çalışırken, atölye şefi, dikim bölümü sorumlusu, tekstil mühendisleri, tekstil teknikerleri ve işçilerle iletişimde bulunur.

 

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, daha önceki yıllarda meslek liseleri, teknik liseler, anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liselerinin Tekstil Konfeksiyon alanı Kesim dalı ismiyle verilmekte iken yeni uygulamaya göre Giyim Üretim Teknolojisi alanı Kesim dalında verilmeye başlanmıştır.

Ayrıca, yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde de Giyim Üretim Teknolojisi alanı Kesim dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,

▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

▪ Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA

 

Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

 

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞBULMA OLANAKLARI

 

▪ Kesim Teknisyenleri konfeksiyon atölyelerinin kesimhane bölümlerinde çalışabilirler.

▪ Tekstil konfeksiyon sektörü ülkemiz ihracatının çok önemli kalemlerinden birisini oluşturur. Bu nedenle iş bulma olanakları yüksektir. Ancak yapılan araştırmalarda Konfeksiyonun diğer bölümleri makineci overlokçuların iş bulma imkanları daha fazla olmasına rağmen kesimcilerin iş bulma olanakları o kadar yüksek olmadığı görülmüştür. Nedeni araştırıldığında atölyede birçok makineci olmasına karşın kesimhane bölümlerinde çok daha az kişinin çalıştığı görülmüştür. Ancak kesimcilerin dikilecek tüm kumaşları kestiği göz önüne alındığında iyi yetişmiş bir kesim teknisyeninin iş bulabileceği söylenebilir.

 

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kesim Teknisyenleri konfeksiyon atölyelerinin kesimhane bölümlerinde çalışırlar, kazançları asgari ücret ile 3 katı arasında değişmektedir.

 

G- MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Giyim Üretim Teknolojisi alanı Kesim Giyim dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Çalıştıkları işyerinde bölüm şefi, atölye şefi ve müdür düzeyine kadar ilerleyebilir.

 

BENZER MESLEKLER

 

Tekstil teknisyeni,

Tekstil teknikeri,

Terzi.

 

H- EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

I- KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ Meslek lisesi öğretmenleri,

▪ www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası

▪ 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

 

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1204 kez

tags kesim teknisyeni (giyim) kesim teknisyeni giyim meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Kesim Teknisyeni (Giyim) ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA