Oyun Siteleri

Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon)

KALIP TEKNİSYENİ (TEKSTİL KONFEKSİYON)

 

Numune giysinin özelliğine göre kalıp hazırlayan, şablon, serileme ve kesim planı yapan kişidir.

 

A- GÖREVLER

 

? Belirlenen modele ve ölçüye uygun kalıbı hazırlar,

? Kalıpların serileştirme işlerini yapar,

? Kalıpları şablonlar,

? Kalıp ve modele göre malzeme tespiti yapar,

? Pastal resmi hazırlar.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Mukavva,

? Çeşitli kalınlıklarda kalemler,

? Dosya, parşömen ve mülaj kağıdı,

? Uzun cetvel, Dikaçı cetvel,

? Eğri, te cetveli, gönye, riga takımı ( kambur, kol, düz),

? Kumaşlar,

? Dikim makinaları, spesiyel dikim makinası,

? Tela, iplik, ütü ve malzemeleri.

? Makas ve diğer kesim aletleri,

? Bilgisayar

 

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

? Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) olmak isteyenlerin;

? Şekil uzay ilişkilerini görebilen,

? Estetik görüşe sahip,

? Renkleri ve şekilleri ince ayrıntıları ile algılayabilen,

? Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,

? El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

? Dikkatli, titiz,

? İnsanlarla iyi iletişim kurabilen

? kimseler olmaları gerekir.

 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Ağırlıklı olarak özel sektörde tekstil, konfeksiyon üretimi yapan fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamı genellikle aydınlık, temiz, sessiz ama yoğun çalışma ortamıdır. Ancak küçük işletmelerde kalıp hazırlama ile ilgili ayrı bir bölüm bulunmamaktadır. Atölyenin içerisinde yoğun ve gürültülü ortamda çalışmaktadırlar. İşveren, müşteri ve çalışanlarla sürekli iletişim halinde çalışırlar.

 

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi anadolu kız meslek /anadolu meslek, anadolu teknik liseleri, kız meslek liseleri ve çok programlı liselerin "Tekstil Konfeksiyon" alanı "Kalıp" dalında verilmekte iken yeni uygulamaya göre bu isimde alan ve dal bulunmamakta. Bu dosyadaki eğitimle ilgili bilgiler bu değişiklikten önceki dönemi kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

? Ortaokulu tamamlamış olmak,

? Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

? Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

? 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

? Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

? Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA

 

? Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

 

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Dünyada oluşacak serbest rekabet ortamında tekstil konfeksiyon alanının rekabetçi olması için teknoloji düzeyinin ve eğitimli işgücü sayısının artması gerekmektedir

Tekstil konfeksiyon alanı diğer alanlara göre daha az sermaye gerektiren ve işgücü yoğun bir alan olup emek yoğun karakteri nedeniyle onbinlerce işyerinde yüzbinlerce kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Bu alanın alt dallarından olan kalıp teknisyeni olarak çalışmak isteyenlerin de iş bulma olanakları oldukça fazladır.

Kalıp Teknisyenleri kamu ve özel sektöre ait hazır giyim işletmelerinde (deri hazır giyimde dahil) çalışabilirler.

Ayrıca meslek elemanları kendi işyerini açabilirler.

 

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Eğitim tamamlandıktan sonra özel sektörde aylık kazanç çalışılan işletmenin ücret politikası ve toplu iş sözleşmelerine göre belirlenmektedir.

? Kendi işyerlerinde çalışanlar ise yaptıkları iş yoğunluğuna göre kazanç sağlamaktadırlar.

? Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan meslek elemanları teknik hizmetler sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar.

 

G-MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Kalıp bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Mezunlar alanlarında ustalık sınavına girerek başarılı oldukları takdirde Ustalık belgesi almaya ve kendi işyerlerini kurmaya hak kazanırlar.

Erkek giysi tasarım teknisyeninin yükselmesi, kendini yenilemesine, deneyimine bağlıdır.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Kadın Giysi Tasarımı Teknisyeni,

? Erkek Giysi Tasarımı Teknisyeni,

? Çocuk Giysi Tasarımı Teknisyeni,

? Modelist.

 

H- EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

I- KAYNAKÇA

 

? Meslek Elemanları,

? Kız Meslek Lisesi Tekstil Konfeksiyon Bölüm Öğretmenleri,

? Kız Meslek Lisesi programı,

? www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası,

? 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,

? MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

 

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1563 kez

tags kalıp teknisyeni tekstil konfeksiyon meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA