Yazılı Sınav Soruları

Kalıp Öğretmeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Kalıp Öğretmeni

Kalıp Öğretmeni

TANIM

 

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, kalıp meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Kalıp meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeyindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

 

Kalıp öğretmeni, bu program çerçevesinde;

? Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

? Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)

? Kendine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

? Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

? Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

? Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

? İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,

? Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçlar saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

? Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar,

? Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

KULLANILAN ALET, MALZEME

VE EĞİTİM MATERYALLERİ

 

? Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defteri, öğrenci iş takip formu,

? Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,

? Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.).

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Kalıp öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Kalıp öğretmeni olmak isteyenlerin;

? Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen,

? Tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı,

? El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,

? Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

? İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

? Dikkatli, işine özen gösteren,

? Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

? İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

? Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

? Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

? Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Kalıp öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı tozlu, gürültülü, sıcak ve rutubetlidir.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi;

Mesleğin eğitimi Kalıp Öğretmeni bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler bu bölümde eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

? Gazi Üniversitesi (Ankara) Teknik Eğitim Fakültesi, "Kalıpçılık Öğretmenliği" bölümünde verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

? Teknik Resim,

? Matematik.

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) "Kalıpçılık Öğretmenliği" lisans programı için yeterli "Sayısal -1(SAY-1)" puan almak,

? Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Kalıpçılık Öğretmenliği " lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

? Meslek liselerinin Kalıp, Kalıpçılık, Endüstriyel Mekanik, Makine, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi(Elektronik),Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi(Mekanik/Makine),Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknoloji, Otomotiv Teknolojisi, Mekatronik bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp Kalıpçılık Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda, yerleştirme yapılırken ilgili Ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları 0,8 ile çarpılacak ayrıca Y.ÖSS puanlarına ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının 0.24 ile çarpılmasından elde edilecek ek puanlarda katılacaktır.

 

? Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalıpçılık, Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Döküm, Endüstriyel Kalıpçılık, Endüstriyel Otomasyon, Kalıpçılık, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Metal İşleri, Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Termik Santral Makineleri ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Kalıpçılık Öğretmenliği" lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

 

Bölümde Okutulan Temel Dersler:

 

Genel Kültür Dersleri:

Türk Dili, Yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.

 

Mesleki ve Teknik Dersler:

Üretim Teknolojisi, Tasarı Geometri, Tornalama Tekniği, Frezeleme Tekniği, Üretim Yöntemleri, Malzeme Bilgisi, Meslek Resmi, Statik, Kalıp Tekniği, Taşlama ve Alet Bileme Tekniği, Kalite Kontrol, Dinamik, Cisimlerin Dayanımı, Ekonomi, İstatistik, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Makina Elemanları, CAD, Kalıp Konstrüksiyonu, Saç Metal Kalıp Tekniği, CNC Tezgahlarda Üretim Tekniği, Mekanizma Tekniği, Endüstriyel Ölçme, Prototip Geliştirme, Zaman ve Hareket Etüdü, Hidrolik ve Pnomatik,Üretim Planlaması, CAM, İş Kalıpları Konstrüksiyonu, Hacim, Kalıp Teknikleri, İleri Kalıp Yapım Teknikleri, Üretimde Maliyet Hesabı.

 

Mesleki Formasyon Dersleri:

Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Öğrenci ve Gurup Çalışmaları, İş Analizi ve Program Geliştirme, Öğretim Medotları, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Mikro Öğretim, Okul Öğrenci İlişkileri, İş Güvenliği.

 

Ayrıca, bu dersler dışında mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır.

 

Bu bölüm öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Kalıpçılık Öğretmenliği" lisans diploması ve "Kalıp Öğretmeni" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

? Bu bölümü bitirenler kalıp bölümü bulunan meslek liselerinde, mesleki eğitim merkezlerinde Makine ve Kalıp, Plastik Teknolojisi, Raylı Sistemler Makine, Ortapedik Protez - Ortez alanlarında öğretmenlik yapabilir.

 

? Kalıp bölümlerinin teorik ve uygulamalı meslek dersleri dışında makine, plastik işleme bölümleri ile diğer bölümlerin kalıp alanıyla ilgili teorik ve uygulamalı meslek derslerine girebilirler.

 

? Özel sektörde eğitici, yönetici veya teknik eleman olarak çalışabilmektedirler.

 

? Kendi işlerini kurarak çalışma şansına da sahiptirler.

 

? Devlet okullarının bu alana duyduğu gereksinim ve mesleğin iş piyasasındaki konumu göz önünde bulundurulduğunda, işsiz kalma durumu söz konusu olmamaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kredisinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar, teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirlerini artırma imkanına da sahiptirler. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim - öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

 

? Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

 

? Özel sektörde ise ücretler değişkenlik göstermektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

? Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

? Özel sektörde ise kalite kontrol şefliğine, teknik müdürlüğe, imalat müdürlüğüne yükselebilirler.

 

başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

 

? Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 

? Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

 

BENZER MESLEKLER

 

? Makine mühendisliği,

? Makine ressamlığı öğretmenliği,

? Makine teknikerliği,

? Makine teknisyenliği.

 

EK BİLGİLER

 

İŞ GÜVENLİĞİ VE

İŞÇİ SAĞLIĞI

 

Alet ve makinelerin kullanımında dikkatli olunmalı ve gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

? 2008 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu,

? 2008 Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,

? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

? 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı

? ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK Üyesi Kuruluşlar),

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :3252 kez

tags kalıp öğretmeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Kalıp Öğretmeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA