Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Jeomorfolog Hakkında Bilgi

MESLEK: Jeomorfolog

JEOMORFOLOG

 

Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir.

 

GÖREVLER

 

Jeomorfologların görevleri çalıştıkları kuruma göre değişiklikler göstermektedir.

▪ Maden Teknik Arama Enstitüsü'nde çalışan Jeomorfolog hangi sahalarda maden, hangi sahalarda petrol bulunacağını saptar,

▪ Bayındırlık Bakanlığının; tünel, köprü, yol yapımında yer kabuğu tabakalarının uygun olup olmadığını inceler,

▪ Bayındırlık Bakanlığı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışanlar yeni yerleşim yerlerini belirler,

▪ Turizm Bakanlığı'nda; yeraltı mağaralarının göl ve akarsuların turizme açılmasını sağlar,

▪ Orman Bakanlığı'nda; hangi tür bitkilerin hangi eğimlerde dikileceğini, erozyonun olduğu yerlerde ne gibi önlemler alınarak (ağaç dikimi yer şekillerine müdahale) etkinin azaltılacağını saptar,

▪ Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde; iklim bilgisine sahip olduğundan, alet ve haritalardan yararlanarak hava gözlemleri yapar,

▪ Belediyelerde, kentsel ve bölgesel planlama çalışmalarında doğal çevrenin fiziksel özelliklerinin araştırılmasına katkıda bulunur,

▪ Hava ve Kara Kuvvetleri'nde kartografik malzeme (harita) ve hava fotoğraflarından faydalanarak nerelerde düşmanı karşılayacağını, nerelerde müdahale ederek tuzak kurulacağını kestirir. Büyük ölçekli haritalardan fotometrik ölçmeler yaparak yer topçusunun hedeflerini belirler. Açık arazide üslerin nerelere konulacağını saptar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Kartoğrafya (harita), hava fotoğrafları, mercekler, jeolog çekici, asitler, toprak alanında kullanılan el burguları, klizimetri (yüksekliği saptar),

▪ Fotoğraf makinesi, şeritmetre, pusula, jeoloji haritaları, kuyu sondaj karotları, rapor yazımı, harita ve grafik çizimi için gerekli olan kırtasiye vb. malzemeleri kullanırlar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Jeomorfolog olmak isteyenlerin;

▪ Coğrafya yanında biyoloji, jeoloji gibi doğa, sosyoloji, tarih gibi toplum bilimlerine ilgi duyan,

▪ Doğayı incelemeye istekli,

▪ Bedensel açıdan güçlü, açık havada değişik iklim koşullarında çalışmaya engel bir durumu olmayan,

▪ Ekip çalışmasından hoşlanan

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Bu meslekte kapalı ortamda (rapor, harita, grafik çizimi için) çalışıldığı gibi daha çok açık havada çalışılır. Doğayla iç içe çalışma gerektirdiğinden, ortam sıcak, soğuk, yağışlı, nemli, rutubetli, tozlu olabilir. Jeomorfologlar meslektaşlarıyla, topograflarla, sondörlerle, jeoloji mühendisleriyle, jeologlarla, maden mühendisleriyle, yöneticilerle ve yardımcı elemanlarla iletişim halinde çalışırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi üniversitelerin "Coğrafya" bölümünde verilmektedir.

Coğrafya bölümünün son sınıfında öğrenciler iki branşa ayrılır. Son sınıfta fiziki coğrafya bölümünü seçen öğrenciler tezlerini vererek lisans eğitimini tamamlarlar ve "Jeomorfolog" unvanını alırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için ön eğitim,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince meslek dersleri ağırlıklı verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Lisans diploması" verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Jeomorfologlar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Devlet Su İşleri (DSİ), Doğal Afetler, İmar İskan Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Etibank, Meteoroloji, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde çalışabilirler

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Coğrafya Öğretmeni olarak çalışabilirler.

Mevcut üniversitelerde Jeomorfolog yetiştiren bölümlerin azlığı ve olanakların kısıtlı olması nedeniyle az sayıda mezun vermektedir. Buna rağmen geçmiş yıllarda mezun olan Jeomorfologların resmi kuruluşlarda istihdam edilmesiyle kadrolar dolmuş durumdadır. Bu nedenle istihdam olanakları kısıtlıdır. Özel sektörde çalışma olanağı yoktur.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince bir kazanç sağlanması söz konusu değildir. Ancak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanılabilir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Jeomorfologlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi ve teknik hizmetler sınıfından maaş alırlar. Maaşına ilaveten, almış oldukları ek göstergeler sayesinde göreve yeni başlayan bir Jeomorfolog net asgari ücretin 1,5 katı ile 2 katı dolaylarında maaş alır.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak bir akademik kariyer edinen Jeomorfologların da yükselme olanakları vardır

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Devlet kuruluşlarında çalışan Jeomorfologların idari kademeler de yükselme olanakları vardır.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Jeolog,

▪ Maden mühendisi,

▪ Coğrafyacı.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları

▪ Üniversitelerin web siteleri,

▪ 80 sayılı T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı (http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19)

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi Kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1488 kez

tags jeomorfolog meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Jeomorfolog ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA