Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Jeofizik Mühendisi Hakkında Bilgi

MESLEK: Jeofizik Mühendisi

Jeofizik Mühendisi

JEOFİZİK MÜHENDİSİ

 

Yeraltında bulunan derin hammadde yatakları ve enerji kaynaklarının yerlerini, kayaların birbirlerine göre konumlarını, fiziksel yöntemler yardımıyla inceleyen kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Atmosferdeki olayların yer kabuğuna etkisini sismik ölçümler yaparak araştırır,

▪ Depremlerin, buzul ve volkanların yapıları ve hareketlerini inceler,

▪ Denizlerin fiziki yapılarını, yoğunluk, ısı, ışık ve ses geçirgenliğini, çıkıntıların ve gel-gitlerin durumunu, deniz ve atmosfer arasındaki ilişkileri inceler,

▪ Baraj ve yeraltı suları için arazide sismik ve elektronik cihazlarla arazi incelemeleri yapar,

▪ Suların gelişmesini, bozulmasını, dağılımını inceler, deniz trafiği grafikleri ve haritaları hazırlamak için yeryüzünde sabit noktalar seçer,

▪ Maden ve yeraltı sularının derinliğini ve rezervlerini saptar,

▪ Araştırılan bölge hakkında rapor hazırlar,

▪ Çalışma alanı ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetleri gerçekleştirir.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Elektromanyetik aletler,

▪ Grafik aleti,

▪ Fiziki ve elektrikli test cihazları,

▪ Pil, batarya, akım jeneratörü,

▪ Çeşitli çizim araç-gereçleri,

▪ Kırtasiye malzemeleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Jeofizik mühendisi olmak isteyen kimselerin,

▪ Fizik, astronomi, biyoloji ve jeoloji konularına ilgili,

▪ Olayları derinlemesine incelemeye meraklı,

▪ Sabırlı ve dikkatli bir gözlemci

olmaları gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Jeofizik mühendisleri hem arazide hem de büroda çalışırlar. Çalışmalarında çeşitli aletlerle yaptıkları ölçüm verilerinin çözümlenmesi ve bütünleştirilmesi işlemini yaparlar, yani birinci derecede zihinsel bir çalışma yürütürler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Jeofizik mühendisliği eğitimi üniversitelerin "Mühendislik", "Maden", "Mühendislik-Mimarlık" fakültelerinde "Jeofizik Mühendisi" bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

▪ Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Jeofizik Mühendisliği" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleki eğitim süresi 4 yıldır.

Bu mesleğin eğitim programında, Matematik, Fizik, Kimya, Dinamik, Statik, Jeodezi ve Topografya gibi temel derslerin yanı sıra Jeoloji ve Jeofiziğe ait meslek dersleri bulunmaktadır. Meslek derslerinin yarısı teorik, yarısı uygulamalıdır.

Ayrıca öğretim üyelerinin denetiminde ilgili kurumlarda staj yapılmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE DİPLOMA

 

Eğitimin başarı ile tamamlayanlara "Jeofizik Mühendisliği" lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Jeofizik mühendislerinin iş bulma olanakları çok sınırlıdır. Mezun olanların sayısı yıllık istihdam sayısından fazladır. Kamu sektörünün yıllık mühendis alımı, devletin personel politikasına göre değişmekle birlikte az sayıdadır. Bunun dışında kalanlar ya özel sektörde iş aramak ya da kendi işyerini kurmak durumundadır.

Bu alanda işyeri kurmak araç-gereçlerin pahalılığı nedeniyle oldukça zordur. Meslek için gelecekteki istihdam durumu da pek farklı olmayacaktır. Ancak, ilişkili olduğu diğer dalların gelişmesi ile birlikte bu dal da gelişebilir. Özellikle belediyeler ve inşaat sektörü istihdam açısından gelişme gösterebilecek alanlardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda "Eğitim Katılma Belgesi" ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Kişinin eğitim süresince herhangi bir ücret alması, kazanç sağlaması olanaklı değildir. Ancak, çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlardan, karşılıklı - karşılıksız, burs veya kredi almak için girişimde bulunulabilir. Şartların uyması durumunda burs-kredi alınabilir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası kazanç durumu ise çalışılan sektöre, kuruluşa, çalışılan süreye (derece-kademe) çalışma konumuna (mühendis - idareci) göre değişiklikler göstermektedir. Yeni işe başlayan bir jeofizik mühendisi kamu sektöründe asgari ücretin 2 - 3 katı kadar ücret almaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

-

BENZER MESLEKLER

 

▪ Jeoloji Mühendisliği,

▪ Maden Mühendisliği,

▪ Fizik Mühendisliği,

▪ Hidrojeoloji Mühendisliği.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları

▪ 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

▪ Meslek Danışma Komisyonuna (MEDAK) üye kuruluşlar,

▪ ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1503 kez

tags jeofizik mühendisi meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Jeofizik Mühendisi ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA