eğitim sitesi

İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği Teknisyeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği Teknisyeni

İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği Teknisyeni

İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ TEKNİSYENİ

 

Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin, tasarımı, yapımı, işletimi bakımı ve kullanımı aşamalarında herhangi bir şekilde çıkan yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayan, doğal afetlerde arama ve kurtarma yapan, yangın ve doğal afetler öncesinde ve sonrasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimini üstlenebilin kişidir.

 

A- GÖREVLER

 

? Söndürme ve kurtarma çalışmaları için hazırlık yapmak,

? Kişisel teçhizatı kullanıma hazır duruma getirmek,

? Bir önceki vardiyadan malzemeleri teslim almak

? Yangın malzemelerini hazırlamak,

? Yangın araç, gereç ve teçhizatının bakımını yapmak,

? Nizamiye nöbeti tutmak,

? Yangın veya kurtarma sonrası itfaiye aracının su, köpük ve kimyasal söndürücü bakımını yapmak,

? Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

? Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

? Su baskınlarına müdahale etmek,

? Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

? Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,

? Olay yerinde can kurtarma çalışmaları yapmak, ilkyardım uygulamak,

? Hortum sermek, yangın türüne göre hortuma takılacak lansı seçmek,

? Merdivenli araçları merdiven sepetinden yönlendirmek,

? Atlama çarşafı, tüneli ve yastığı açmak,

? Yangın türüne göre yangın merkezine su, köpük, kuru kimyasal toz, CO2 işlemek,

? Yangın yerinde su takviyesi yapmak,

? Yangın çevresine soğutma yapmak,

? Kağıt, pamuk ve kömür gibi yanıcı maddeleri yangın yerinden uzaklaştırmak,

? Yangın söndürüldükten sonra kullanılan malzemeleri toplamak,

? Konut ve işyerlerinden motopomp ile su tahliye etmek,

? Yaklaşılması veya girilmesi için özel teçhizat gereken yerlerde mahsur kalan canlıların kurtarılmasını sağlamak,

? Mesleki gelişimi takip etmek,

? Teknik çizimleri yapmak,

? İtfaiyecilikte iş organizasyonu yapmak,

? Doğal afetlere hazırlık yapmak,

? Dokümantasyon ve arşivleme yapmak.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Ağaç kesme testeresi

? Ala hortumu (emiş hortumu) ve ala süzgeci,

? Ambu cihazı (büyük, küçük), maskesi,

? Arazöz,

? Askı kayışı,

? Aspire cihazı,

? Ayarlı büyük lans,

? Ayırıcı, balyoz,

? Basınç infüzörü,

? Bijon anahtarı, büyük kanca, defiblatör,

? Demir beton kesme testeresi,

? Duman maskesi (filtreli) abek,

? Düşürücü,

? El baltası, el feneri, hortum, kesici, kriko,

? Frikasyon,

? Hava teneffüs cihazı, hava tüpü,

? Hidrant anahtarı,

? Isı dedektör ve soketi,

? Isıya dayanıklı giysiler,

? Köpük alıcısı,

? Kurtarma ipi, küçük kanca,

? Lister motopomp,

? Lpg dogalgaz gaz dedektörü ekranlı,

? Merdivenli araç,

? Miğfer,

? Oksijen ölçüm cihazı,

? Oksijen tüpü+Basınç düşürücü,

? Optik duman dedektörü ve soketi,

? Oregon bel sabitleyici,

? Pulsoksimetre,

? Reflektör,

? Sert koruma tahtası,

? Su tankı,

? Tekli büyük-küçük merdiven, üçlü çekme merdiven,

? Termal kamera ve lcd ekranlı,

? Travma sedyesi, boyun sabitleyici, kemerler,

? Vakumlu şilte,

? Yaşam dedektörü ( life dedektörü )

 

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni olmak isteyenlerin;

? Görsel ve işitsel belleği yüksek,

? Ayrıntıyı algılama ve yoğun dikkat yeteneği gelişmiş,

? İşitme ve koku alma yeteneği gelişmiş,

? Göz-kulak-el-ayak eşgüdüm yeteneği olan,

? Yönerge izleme yeteneği olan,

? Olaylar karşısında sakin ve tedbirli olan,

? Sosyal yardım ilgisi olan,

? Yükseklik korkusu bulunmayan,

? Normalin üstünde cesarete sahip,

? Çevik, atletik ve güçlü bir beden yapısına sahip,

? Hareket ve strese dayanıklı,

? Sorumluluk duygusu yüksek,

? Akciğer hastalığı (astım, bronşit gibi) olmayan,

? Ortopedik, psikolojik, görme ve işitme engeli olmayan

? kimseler olması gerekir.

 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni, yangın söndürme çalışmaları sırasında yangın yerinin dışarısında veya yangın alanında, arama-kurtarma çalışmaları sırasında ise yangın alanında, su altında, enkaz çevresinde, sıcak-soğuk, kokulu, dumanlı, havasız, karanlık, ıslak, kirli-yağlı ortamlar içerisinde çalışırlar. Genellikle açık havada ve tehlikeli koşullarda (yanma tehlikesi, patlama tehlikesi, enkaz altında kalma tehlikesi, boğulma tehlikesi vb.) görev yaparlar. Çalışma saatleri değişkendir. 24 saatlik dönemlerde grup amirinin idaresinde nöbetle çalışmaktadırlar. İtfaiyeciler, çalışma esnasında amirleriyle, meslektaşları, çalışma arkadaşları iletişim ve yüksek düzeyde işbirliği içerisindedirler. Ayrıca olay yerine gelen polis, jandarma ve diğer görevlilerin yanı sıra olay yerindeki halk ile de iletişimde bulunabilirler.

Çalışma ortamları nedeniyle akciğer hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, kalp, romatizma, omurga hastalıkları gibi meslek hastalıkları oluşabilmektedir.

 

D- MESLEK EĞİTİMİ

 

Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanı, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği dalında verilmektedir.

 

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

? Ortaokulu tamamlamış olmak,

? Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

? Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

? 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

? Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

? Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

? Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

 

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni,

? Yerel yönetimlerin itfaiye birimlerinde,

? Sivil savunma birimlerinde,

? Havaalanları itfaiye birimlerinde,

? Orman Genel Müdürlüğü itfaiye birimlerinde,

? Rafineri ve kimyasal tesisler itfaiye birimlerinde,

? Organize sanayi bölgeleri itfaiye birimlerinde,

? Yangın güvenliği ekipmanları satışı yapan özel firmalarda,

? Özel sektöre ait itfaiye birimlerinde çalışma olanakları vardır.

? Günümüzde oldukça yaygın hale gelen trafik kazaları, orman yangınları, sel, deprem, fırtına gibi olaylarda iyi eğitim almış, olaylara yerinde ve seri müdahaleler yapabilen bir itfaiye teşkilatına her zaman gereksinim duyulmaktadır. Bu şekilde iyi bir eğitim almış itfaiyecinin iş bulma olanağı yüksektir. Meslekte eğitim ihtiyacına bağlı olarak nitelikli eleman sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu meslekte edinilen bilgi ve becerilerin teknik emniyetçilik ve sivil savunma alanlarında kullanılabileceği düşünülmektedir.

? Ayrıca kendi işini kurmak isteyenler itfaiye malzeme satış işi yapabilirler. Meslekte ilerleme imkânı elde edenler acil yardım, arama kurtarma vb. konularda danışmanlık hizmeti sunabilirler.

 

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkanlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Belediyelere bağlı itfaiye müdürlüklerinde çalışan meslek mensupları 657 sayılı yasaya tabi olarak maaş alırlar. Diğer kuruluşlarda görev yapan itfaiye personelinin ücreti ise çalıştığı işyerinin durumuna göre değişiklik göstermektedir. Ücret; asgari ücretin 2 katı civarında olabilmektedir.

 

G- MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Yüksek öğrenimini tamamlayıp özellikle belediyelere ait itfaiye teşkilatında görev alanlar, hizmet içi eğitimlere katılmaları ve belli çalışma saatlerini doldurmaları koşuluyla itfaiye zabıta amiri, grup amiri, çavuş, başçavuş gibi pozisyonlara yükselebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

-

H- EK BİLGİLER

 

Dünyada yaşanan hızlı değişim, sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan kentleşme, teknolojik yenilikler, ekonomik ve sosyal gelişmeler, değişen sosyo-kültürel yaşam koşulları ile yeni teknolojik ürünler günlük yaşamda kişisel ve toplumsal hayatı etkilemektedir. Günümüzde günlük yaşamda olası yangın risk ve kaynakları da artmakta, gerçekleşmesi hâlinde insan ve çevreye çok büyük boyutlarda kayıp verdirmektedir. İtfaiye teşkilatı özü itibariyle bir güvenlik teşkilatı olmasına rağmen, günümüzde hızla gelişen teknolojiyle beraber, ülkemizde ve dünyada bir sektör hâline gelmiştir. Sektördeki iş gücü ihtiyacı son yıllarda süratle artmış, ülkemizde yaklaşık 40.000 itfaiyeciye ihtiyaç olduğu sektörden ulaşan bilgilerden tespit edilmiştir. Ülkemizde eğitimli ve yeter sayıda itfaiyeci olmaması bu sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını daha da arttırmaktadır. Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün son beş yılda (2004-2005) meydana gelen yangınlara ait (orman yangınları hariç) istatistiklerine bakıldığında; yaklaşık 390 yangının çıktığı, 1.000.000.000 TL maddi zarara yol açtığı, 2.000 insan ve 27.000 hayvan kaybına sebep olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan 2004 -2008 yılları arasında yangınların sayısal dağılımında önemli bir artış olduğu buna bağlı olarak da can ve mal kaybının aynı oranda arttığı açıkça görülmektedir. Bu istatistiklerden yola çıkıldığında meydana gelecek olası risklere müdahale etmeyi kaçınılmaz hâle getirmektedir. Bu bağlamda itfaiyecilik ve yangın güvenliği alanının gelecekte bu sektördeki ihtiyaca cevap verebilmesi gerekmektedir. Sanayi devrimi ve kentleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni şartların yol açtığı büyük yangınların ortaya çıkardığı sonuçları en aza indirmek, yangın öncesi ve sonrasında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla oluşturulmuş organizasyonun birimleri, kurum ve kuruluşların bütünü olarak tanımlanmaktadır. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanı ile ilişkili sektörel beklenti, bu çalışmalar için gereken altyapı organizasyonu ve eğitim-öğrenim kurumlarının oluşturulması, bu amaca dönük toplumsal yapılanmanın hayata geçirilmesidir.

Sektör, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanında yangına ve doğal afetlere karşı hazırlıklar yapan, hazırlıkları denetleyen, binalarda, arazide ve taşıtlarda arama kurtarma yapabilen, kimyasal, biyolojik ve nükleer saldırılara karşı tedbir alabilen ve mesleki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren bireylere ihtiyaç duymaktadır.

İtfaiyeciler, yangın söndürmek, doğal afetlerle mücadele etmek gibi asli görevlerine ek olarak trafik kazaları ve intihar girişimlerinden, baca temizliğine kadar uzanan geniş bir faaliyet alanında çalışmaktadırlar. İtfaiyeciler faaliyetlerini ekip dayanışması içerisinde sürdürmek durumundadırlar. Bu nedenle, işin gereğine uygun olarak farklı noktalarda görev yapmaktadırlar. İşlerinin gereği olarak, büyük bir özveri ve sorumluluk anlayışına sahip olmaları gerekmektedir.

 

H- EK BİLGİLER

 

Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük kent itfaiyelerinin, mevcut teknik donanımları dünya standartlarına çok yakın olmakla birlikte, ihtiyaca oranla sayı olarak yetersiz kaldığı ve aynı şekilde personel sayısında da eksiklikler olduğu gözlenmektedir.

Türkiye genelinde itfaiyecilik, "kent itfaiyeciliği" olarak bilinmekte ve belediyelere bağlı ayrı örgütler bünyesinde yer almaktadır. İtfaiye teşkilatları arasında yangın donanımları ve çalışma yöntemlerinde belli bir standart bulunmamakta, uygulamalarda farklılıklar gözlenmektedir. Orman, hava ve deniz itfaiyeciliği ise belediyeler dışında, ilgili kurum ve kuruluşlara bağlı olarak yürütülmektedir.

Mesleği yürütenler, tüm itfaiye teşkilatlarının tek bir kurum bünyesinde toplanmasını örgütsel dağınıklığa çözüm olarak görmektedirler. Bu örgütlenme biçimi, itfaiyelerin bütçe sorununu, uygulama farklılıklarını giderme, itfaiyecilere sosyal güvence sağlama açılarından önemli bulunmaktadır. Meslekte daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla; itfaiye teşkilatlarının personel sayısının nüfusa uygun olarak belirlenmesi; şehir planlamasında itfaiye birimleri ve hidrantların dikkate alınması; riskin büyük olduğu noktalarda itfaiye birimlerinin kurulması; büyük kent ana arterlerinde, yalnızca itfaiye, sağlık ve emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere güvenlik şeritlerinin açılması; sağlık, güvenlik, yangın, kurtarma gibi acil yardım ihbar telefon numaralarının tek merkez ve tek numarada birleştirilmesi ve itfaiye personelinin 1. derecede riskli meslekler grubunda değerlendirilerek çalışma şartlarında iyileştirme yapılması gibi öneriler ilgililer tarafından dile getirilmektedir.

Meslekte eğitim ihtiyacına bağlı olarak nitelikli eleman sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu meslekte edinilen bilgi ve becerilerin teknik emniyetçilik ve sivil savunma alanlarında kullanılabileceği düşünülmektedir. Mesleğin yürütülebilmesi için elektrik, kimya, ilk yardım ve psikoloji bilgileri giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

 

I- KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? İtfaiyeci meslek standardı,

? Belediye İtfaiye Yönetmeliği,

? İESOB Anadolu Meslek Lisesi,

? İstanbul Şehit Büyükelçi İsmail Erez Anadolu Meslek Lisesi,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :Editör     Okunma :2371 kez

tags İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ TEKNİSYENİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği Teknisyeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA