Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İşletme Yönetimi Meslek Elemanı Hakkında Bilgi

MESLEK: İşletme Yönetimi Meslek Elemanı

İŞLETME YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

 

Kamu ve özel sektör işletme ve kuruluşlarının üretim ve hizmet faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinde çalışan ara elemandır.

 

GÖREVLER

 

İşletmecinin-yöneticinin denetiminde;

▪ Çalıştığı kurumda, kurumun sahip olduğu para, insangücü, araç ve gereçten en iyi biçimde yararlanmayı sağlayacak çalışma düzenini planlar,

▪ Yönetim, üretim ve pazarlamada çalışmalarında,

▪ Kurumun harcamalarını saptamada, muhasebe, araştırma, geliştirme ve halkla ilişkiler alanında işletmecinin verdiği görevleri yerine getirir,

▪ Çalışmaları denetler.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Bilgisayar,

▪ Fotokopi makinesi,

▪ Faks cihazı,

▪ Telefon,

▪ Hesap makinesi,

▪ Fiş, fatura vb. belgeler,

▪ Diğer büro malzemeleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

İşletme yönetimi meslek elemanı olmak isteyenlerin;

▪ Sosyal bilimlere (psikoloji, sosyoloji, ekonomi vb.) ilgili ve bu alanda başarılı,

▪ Başkaları ile işbirliği yapabilen,

▪ Bir işi plana uygun olarak yürütebilen,

▪ Duygu ve düşüncelerini başkalarına aktarabilen

kimseler olmaları gerekir.

Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran etkenlerden biridir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

İşletme meslek elemanları; sakin, temiz, iyi aydınlatılmış, kapalı ortamlarda görev yaparlar. Genellikle masa başında ve bilgisayar karşısında oturarak ve raporlar hazırlayarak çalışırlar. Yıl sonu ve dönem sonlarında gece ve hafta sonu çalışmaları gerekebilir. Meslek elemanları çalışmaları sırasında yöneticilerle ve diğer görevlilerle iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, üniversitelerin meslek yüksekokulları "İşletme Yönetimi" bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "İşletme Yönetimi önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

▪ Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Meslek eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlar "İşletme Yönetimi Meslek Elemanı" önlisans diploması ve unvanını alırlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Meslek elemanları;

▪ Serbest muhasebe bürolarında,

▪ Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde,

▪ Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde,

▪ Yatırım ve finans kurumlarında,

▪ Kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Koşuları uygun olan öğrenciler yüksek öğretim kredi ve yurtlar kurumunun vermiş olduğu krediden, özel kurum ve kuruluşların verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler. Staj süresince firmalar destek olmak bakımından belli bir ücret verebilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Ücret düzeyleri kişilerin bilgi, beceri, deneyim vb. özelliklerine göre farklılık göstermekle beraber asgari ücretin üzerindedir. Ücret daha sonra gösterilen başarıya göre artma gösterebilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

"İşletme Yönetimi" önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Çalıştıkları işletmelerde idari kadrolar da yöneticiliğe yükselebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Muhasebeci,

▪ Maliyeci,

▪ Pazarlamacı,

▪ Büro yöneticisi.

 

EK BİLGİLER

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ MEB-YÖK Meslek Yüksek Okulları Program Geliştirme Projesi kitabı,

▪ Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanlığı (MYO),

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1818 kez

tags işletme yönetimi meslek elemanı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

İşletme Yönetimi Meslek Elemanı ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA