eğitim sitesi

İşletme Öğretmeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: İşletme Öğretmeni

İŞLETME ÖĞRETMENİ

 

Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere işletme, girişimcilik, iş idaresi ve pazarlama yönetimi ile ilgili konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.

 

GÖREVLER

 

İşletme konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeyindeki öğrenci guruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

İşletme Öğretmeni bu program çerçevesinde; - Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun yıllık ve günlük çalışma planı yapar,

? Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilerine alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yeterlikleri kazandırır,

? Öğrencileri belli dönemlerde yazılı , sözlü sınav ve diğer ölçme araçlarıyla başarılarını değerlendirir, başarılarını artırıcı önlemler alır,

? Sınav notlarını not defterine işleyip, not fişleri düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını takip eder,

? Öğrencilerin devam durumlarıyla ilgili kayıt tutar, diğer raporlarla birlikte idarecilere sunar, velileri bilgilendirir.

? İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,

? Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu vb. toplantılara katılır,

? Alanı ile ilgili araştırmalar yapar ve öğrencileri ile paylaşır,

? Mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler ve programlarına yansıtır,

? Okuldaki sosyal ve kültürel aktivitelerde görev alır,

? Öğretmenlerin sosyal ve kültürel aktiviteler katılımıyla ilgili gerekli çalışmaları yapar,

? Göreviyle ilgili mevzuata göre yükümlülükleri yerine getirir.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Meslek dersleri eğitim-öğretim programları,çerçeve öğretim programları,

? Meslek alanı ile ilgili çeşitli mesleki ve teknik yayınlar,

? Ders kitapları, yardımcı kitaplar, modüller ve alanı ile ilgili süreli yayınlar.

? Günlük ve yıllık çalışma planları,

? Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, slayt, bilgisayar, yazılımlar, CD vb)

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

İşletme Öğretmeni olmak isteyenlerin;

? Sayısal düşünme yeteneği olan,

? Sosyal bilimlere ilgili,

? Düşüncelerini başkalarına açık bir şekilde aktarabilen,

? Dikkatli, işine özen gösteren,

? İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sabırlı, hoşgörülü,

? Kendini geliştirmeye istekli,

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

İşletme Öğretmeni sınıfta, atölye ve laboratuarda görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür. Okullarda belli günlerde nöbet tutarlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi İşletme Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler bu bölümde eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Mesleğin eğitimi; üniversitelerin Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi "İşletme Öğretmenliği" bölümünde verilmektedir

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için ,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitimi 4 yıldır.

Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı alınmaktadır.. Fakülte son sınıfta öğrenciler bir yarıyıl "Öğretmenlik Uygulaması" yaparlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "İşletme Öğretmenliği" lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

İşletme Öğretmenleri Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olduktan sonra atamaları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmaktadır

Meslek elemanları büyük çoğunlukla ilköğretim okullarına İşletme dersi öğretmenliği için atandıkları gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ticaret meslek liseleri ve anadolu ticaret meslek liselerine muhasebe ve finansman ile pazarlama ve parekende alanlarında öğretmen olarak atanmaktadırlar. Sözkonusu okullarda muhasebe ve finansman alanı ile pazarlama ve perakende alanı meslek dersleri; muhasebe döner sermaye derslerini, işletme bilgisi ve toplam kalite yönetimi ile girişimcilik derslerini vermektedirler. Ayrıca, kamu ve özel kuruluşlarda, özel sektöre ya da kamuya ait fabrika, banka, sigorta, çiftlik veya turizm kuruluşlarında planlama, üretim, hizmet ve denetim etkinliklerinde görev alabilmektedirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün verdiği yurt hizmetleri, öğrenci kredisi ve harç imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. İşletme öğretmenleri ek ders ücreti alabilirler.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

-

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

? MEB'e bağlı meslek liselerindeki okullarda görev alanlar idarecilik yapabilmektedirler. (müdür, müdür yrd. vb.)

? MEB tarafından yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı olunması durumunda müfettiş olarak çalışabilirler.

? Ayrıca yapılan sınavda başarılı olunması durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Muhasebe Grubu Öğretmeni,

? Muhasebe ve Finansman Öğretmeni,

? Konaklama İşletmeciliği Öğretmeni.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? 80 sayılı T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı (http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19)

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2176 kez

tags işletme öğretmeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

İşletme Öğretmeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA