Oyun Siteleri

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni

İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

 

Çalıştığı eğitim/rehabilitasyon kurumunda işitme engelli öğrencilere eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

İşitme engelliler sınıf öğretmeninin işitme engelli öğrencilere hangi yöntemlerle, hangi bilgi, beceri ve tutumları kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi müfredat programına göre kullanılan "işitsel-sözel yöntemi" kullanarak çocukların, iletişim becerilerini kullanarak öğrenmelerini ve kullanmalarını sağlar.

İşitme engelliler sınıf öğretmeni bu program çerçevesinde;

? İşaret dili, dudaktan okuma tekniklerini öğretir,

? Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özelliklerini ve yeteneklerini dikkate alarak uygular,

? Eğitim ve öğretimini üzerine aldığı çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

? Yemekhanede, yatakhanede, bahçede, spor alanlarında ve serbest zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar,

? Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, ünite ve plan defterleri, not defteri, yoklama defteri,

? Okul araç-gereçleri,

? Bireysel ve grup işitme cihazları,

? Bilgisayar ve donanımları

? Eğlence amacıyla kullanılacak olan oyuncaklar, teknolojik aletler

? Görüşme formları

? Gözlem formları

? İletişim araçları (telsiz, telefon, faks, cep telefonu vb.)

? Kamera

? Kırtasiye malzemeleri

? Pekiştireç olarak kullanılacak nesne, yiyecek ve içecekler

? TV, radyo, DVD oynatıcı

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

İşitme engelliler sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin;

? Sözel yeteneği gelişmiş,

? Sosyal bilim konularına ilgili,

? İnsanlarla, özellikle işitme engelli çocuklarla uğraşmaktan, onlara yardım etmekten zevk alan,

? Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

? İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

? Dikkatli, işine özen gösteren,

? Dinleme ve anlama becerisi olan,

? Ekip içinde çalışabilme becerisi olan,

? Saygılı ve güvenilir,

? İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

? Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

? Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

İşitme engelliler sınıf öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sınıf ortamında çalışır. Ayrıca rehabilitasyon merkezleri, hastane, ev, özel gereksinimli bireylerin devam ettikleri diğer eğitim ve gündüzlü/yatılı bakım kurumlarında görev yapar. İşitme Engelliler Sınıf öğretmeni bizzat hizmet alan bireylerle çalışacağı zaman bireyin bulunduğu ortam, ev, okul ya da hastane çalışma ortamını oluşturur. İşitme engelliler sınıf öğretmeni, hizmet sunduğu kişiler, bu kişilerin hizmet aldığı diğer uzmanlık alanlarından olan uzmanlar, doktor, hemşire, psikolog vb. ile bir ekip çalışması içinde çalışmalarını yürütür.

İşitme engelliler sınıf öğretmeninin görev yaptığı ortamlarda meslek hastalığı ve iş kazası riski az olmakla beraber çalıştığı mekânın riskleriyle karşı karşıya kalabilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

? Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin, İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.

"Özel Eğitim Öğretmenliği" ve "Özel Eğitim Bölümü" mezunların da kredilerinin en az % 30 unu işitme engellilerin eğitimi alanında aldığını belgelendirenler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu alanda öğretmen olarak atanabilirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince meslek dersleri ağırlıklı alınmaktadır.

Öğrenciler, eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "İşitme Engelliler Öğretmenliği " lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Hali hazırda meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Sınıf Öğretmeni (İşitme Engelliler) olarak atanmakta, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev alabilmektedirler. Ayrıca branş derslerine girmemektedirler.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel rehabilitasyon merkezlerinde istihdam edilmektedirler.

Bazı hastanelerin Kulak Burun Bogaz servislerinde oluşturulan "işitme engelli çocuklar birimi"nde görev alabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler. Bu konudaki duyuru her yıl yayınlanan öğrenci seçme ve yerleştirme sınav kılavuzunda yapılmaktadır.

Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonunda ''Öğretmen'' olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na göre 9. Derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel rehabilitasyon merkezlerinde ise görev yapılan bölgeye göre değişen ücret ve sosyal haklarla(lojman, yol, yemek vb) çalışmaktadırlar

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra alanlarında master (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde ve okullarda yönetici olabilirler,

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği,

? Görme Engelliler Sınıf Öğretmenliği,

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,

? 80 sayılı T.C.MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı (http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19)

? ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,

? MEDAK Üyesi Kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :6854 kez

tags işitme engelliler sınıf öğretmeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA