eğitim sitesi

Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servis Elemanı HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servis Elemanı

Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servis Elemanı

TANIM

 

Isıtma tesisatı, kat kaloriferi, merkezi ısıtma ve gaz yakıcı cihazların montajını, bakımını ve onarımını yapma yeterliklerine sahip, müşterilerin bilgilendirilmesi ve raporlama faaliyetlerini yapan meslek elemanıdır.

 

GÖREVLER

 

? Çelik, bakır ve plastik boruları montaja hazırlar ve montajını yapar,

? Sıva altı (Ankastre) tesisat yapar,

? Sıva üstü tesisat yapar,

? Oksi-asetilen ve elektrik ark kaynağı ile boru kaynağı yapar,

? Kat kaloriferi tesisatı yapar,

? Isıtıcı montajı yapar,

? Kazan dairesi tesisatını çeker, boyler ve eşanjör montajını yapar,

? Cihaz montaj yerini tespit eder,

? Dış pencere ve duvara fan / menfez takar,

? Kanal ile yanma havasının temin eder,

? Bacanın cihaza uygunluğunu kontrol eder,

? Baca çekiş testi yapar,

? Cihazın montajını yapar,

? Cihaz ve tesisatın test ayarını yapar,

? Cihazı devreye alır, kontrol ve ayarlarını yapar,

? Isı kontrol ve emniyet cihazlarının montajını yapar,

? Tesisatın yalıtımını yapar,

? Cihaz ve tesisatın periyodik bakımlarını yapar,

? Cihaz ve tesisatın arızasını tespit eder ve onarımını yapar,

? Çizilmiş ısıtma ve gaz yakıcı cihazlar ile ilgili projeleri okur,

? İş taleplerini alarak planlama yapar

? Müşteriyi (kullanıcıyı) bilgilendirir

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

Açık ağızlı anahtar takımı, alyen anahtar takımı, avometre, ayak pompası, ayarlı pense, aydınlatma, ayna, baca çekiş cihazı, baca gazı analiz cihazı, baret, boru anahtarı, çekiç, çektirme cihazı, dekupaj, sac makası, dijital manometre, termometre, dijital fotoğraf makinesi, dijital veya u manometre, el feneri, gaz analiz cihazı, gaz kaçak kontrol cihazı, genleşme tankı hava ölçüm cihazı, hava ölçme saati, hava pompası, havya tabancası-lehim, iç segman pense, 3iş eldiveni, iş önlüğü, iş tulumu, iş gözlüğü, karga burun, kıl fırça, koku ölçüm cihazı, kontrol kalemi, kova, kumpa, kurbağacık, lokma takımı, lokma tornavida, makas, kablo soyacağı, eğe, çekiç takımı, matkap, metal ayna (baca), metre, normal çizme, pamuklu bez, papağan pense, pens ampermetre pense, yankeski, karga burun,plastik çekiç,segman pensesi iç-dış su basınç manometresi, su terazisi,tel fırça, temizlik eldiveni, termometre, test köpüğü, topraklama çubuğu, tork anahtarı, tornavida takımı (düz yıldız),u manometre, uzunluk ölçüm cihazı, yangın söndürme tüpü.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servis Elemanı olmak isteyenlerin,

? Fen bilimleri ile ilgili ve bu alanda başarılı,

? Matematik, fizik, proje ve elektrik konularında ilgili ve yetenekli olması,

? Mekanik ve yapı işlerine yatkın olması

? Gözü ve eli eşgüdüm halinde kullanabilen, el becerisi yüksek,

? Normal düzeyde genel yeteneğe sahip,

? Alet ve ekipman kullanımında yetenekli olması,

? Yorum yapabilme yeteneği,

? İnsan psikolojisini anlayabilme ve vücut dilini kullanabilme becerisi

? Dikkatli ve sorumluluk sahibi,

? Yoğun iş temposu ve esnek çalışma saatlerine uyabilecek,

? Değişik dış ortam şartlarında, saha ve şantiye koşullarında çalışmaya uygun ya da alışkın olması gerekmektedir.

 

Ayrıca, B tipi sürücü belgesine sahip olmak mesleğin icrasını kolaylaştıracaktır.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Elemanı çalışmalarını hem kapalı mekânlarda hem de açık alanda ve her türlü iklim koşullarında yürütürler. Bu alandaki tüm çalışanlar görev-lerini yaparken diğer sektörlerdeki çalışanlarla ve müşterilerle sağlıklı etkileşimde bulunmalı ve görevlerini meslek ahlakına uygun olarak yürütmelidirler. Delici, kesici, yanıcı özellikteki çalışma ortamında sağlık ve güvenlik kurallarına uymak ve dikkatli çalışmak zorundadır. Çalışma ortamı genel olarak tozlu, kirli, nemli ve gürültülüdür. İşin yapılışı sırasında patlama ve zehirlenme riski olduğundan tedbirli olunması gereken bir ortamdır. Çalışma sırasında müşteri, kullanıcı, işveren, yönetici, mühendis, teknisyen ve işçileriyle iletişim kurar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinin "Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı " Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar" dalında, kalfalık ve ustalık eğitimleri verilmektedir.

 

Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumların aynı alan ve meslek dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için,

En az ortaokulu tamamlamış, açık lise veya açık meslek liselerinden birine kayıt yaptırmış olmak,

Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu'na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri:

Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.

Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde "Kalfalık Belgesi" ve "Kalfa" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servis Elemanının iş bulma olanakları oldukça fazladır. Meslek elemanları bir şirkette çalışabilecekleri gibi ustalık belgesi almak koşuluyla kendi iş yerlerini de açabilirler. Meslekle ilgili istihdam alanları; doğal gaz taahhüt firmaları, sıhhî tesisat taahhüt firmaları, ısıtma tesisatı taahhüt firmaları olarak sayılabilirler. İnşaat mevsiminde iş yoğunluğu daha fazla olmakla birlikte kış aylarında da yeterince iş imkânları bulunmaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servis elemanlarının kazanç durumları çalıştıkları iş yerlerinin büyüklüğüne ve tecrübelerine göre değişiklik arz eder.

? Yapılan araştırmalarda meslek mensuplarının kazanç durumlarının asgari ücret ile asgari ücretin 3 katı oranında değişiklik gösterdiği gözlemlenmiştir.

? Meslek mensupları kendi iş yerlerini açmaları halinde asgari ücretin 4-5 katı arasında kazanç elde edebilmektedirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

 

BENZER MESLEKLER.

 

? Sıhhi Tesisatçı,

? Doğalgaz Tesisatçısı,

? İklimlendirme ve Soğutma Teknisyeni.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Niğde Mesleki Eğitim Merkezi Alan Öğretmeni Gürkan Dalmış ,

? Meslek elemanları ,

? MEB MEGEP Meslek Liseleri Tanıtım Modülü ,

? Çeşitli meslek liselerinin internet siteleri,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :3206 kez

tags Doğalgaz Isıtma Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servis Elemanı İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA