eğitim sitesi

İş Eğitimi (İş Ve Teknik Eğitim) Öğretmeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: İş Eğitimi (İş Ve Teknik Eğitim) Öğretmeni

İŞ EĞİTİMİ (İŞ VE TEKNİK EĞİTİM) ÖĞRETMENİ

 

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, iş ve teknik eğitim konularıyla ilgili eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

İş ve teknik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

İş eğitimi (iş ve teknik eğitim) öğretmeni, bu program çerçevesinde;

? Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

? Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur, (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)

? Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

? Öğrencilerin başarılarını değerlendirir,

? Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

? Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

? Çevresinde alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

? Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

? Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,

? Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,

? Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, transparan, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.),

? Yapılacak çalışmaya göre alet ve malzemeler kullanır. Örneğin: ağaç işlerinde; kontrplak, tutkal, vernik vb. Metal işlerinde; tel, teneke parçaları, el aletleri vb. cilt ve grafik işlerinde; cilt bezi, karton ve renkli kağıtlar vb. kullanır.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

İş eğitimi (iş ve teknik eğitim) öğretmeninin hem alanıyla hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

İş eğitimi (iş ve teknik eğitim) öğretmeni olmak isteyenlerin;

? Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen,

? El ve gözü eşgüdüm halinde kullanabilen,

? El ve parmak becerisine sahip,

? Ayrıntıları algılayabilen,

? Makine ve aletlerle çalışmaktan hoşlanan,

? Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

? İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

? Dikkatli, işine özen gösteren,

? İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,

? Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

? Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

? Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

? Girişimci, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

İş eğitimi (iş ve teknik eğitim) öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı gürültülü ve tozludur.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken, bu bölümlere artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler bu bölümde eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Bu mesleğin Üniversitelerin Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi "Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği" bölümünde verilmektedir.

Ayrıca daha önceki yıllarda, Resim-İş Öğretmenliği (İş Eğitimi Ana Sanat Dalı) ile İş ve Teknik Eğitim Öğretmenliği programını bitirenlerde İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitim) Öğretmeni olarak atanabilirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Bu meslekte ihtiyaç duyulan alet ve malzemenin nerede ve nasıl kullanılacağını meslek eğitimi sırasında öğrenir. Bu mesleğin eğitiminde;

? Ağaç işleri, metal işleri,

? Elektrik işleri,

? Cilt ve grafik işleri,

? Teknik resim,

? Güç kaynakları,

? Genel endüstri, yapı işleri,

? Su tesisatçılığı derslerinde öğretilen konular hakkında

detaylı bilgiler verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini tamamlayanlara "Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği " lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

? Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda Teknoloji ve Tasarım alanında görev alırlar.

? Endüstriyel Teknoloji Eğitimi bölümünden mezun olan öğrenciler özel sektörde de kolayca iş bulma imkanına sahiptirler.

? Kendi adlarına da iş kurabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür.

? Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Yeni göreve başlayan öğretmenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 8. Derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okullarda çalışırlar. Asgari ücretin 2 katı civarında ücret almaktadırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir. Ayrıca, ek ders ücretleri de bulunmaktadır.

? Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

? Lisans eğitiminden sonra alanlarında master (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

? Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarında bu meslekte çalışanlar istekli ve uygun görülürse, ayrıca Bakanlıkça da atamaları yapılırsa okul müdürlüğüne kadar yükselebilirler.

? Özel sektörde bu meslekte çalışanlar atölye şefi ve işletme müdürlüğüne kadar yükselebilirler.

? Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

? Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Metal işleri öğretmenliği,

? Elektrik işleri öğretmenliği,

? Yapı işleri öğretmenliği,

? Tesisat teknolojisi öğretmenliği.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,

? Çeşitli üniversitelerin katalogları,

? 80 sayılı T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı (http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19)

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :964 kez

tags İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ İŞ VE TEKNİK EĞİTİM meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

İş Eğitimi (İş Ve Teknik Eğitim) Öğretmeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA