Yazılı Sınav Soruları

İplik Üretim Teknolojisi Teknisyeni / İplik Teknisyeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: İplik Üretim Teknolojisi Teknisyeni / İplik Teknisyeni

İplik Üretim Teknolojisi Teknisyeni / İplik Teknisyeni

İPLİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ/İPLİK TEKNİSYENİ

 

Tekstil liflerinden, istenilen özellikte iplik elde etmek için gerekli tüm aşamaları hesaplayarak planlayan, makinelerin temizlik, bakım ve ayarlarını düzenleyerek üretim yapan, ham madde, yarı mamul ve iplikleri test eden kişidir.

 

A- GÖREVLER

 

? Ekip halinde çalışmalarda işi organize ederek ekibin verimli çalışmasını sağlar,

? Üretilecek ipliğin özelliklerine göre hesaplama ve planlamaları yapar,

? Makine ve cihazların temizlik, bakım ve ayarlarını yapar,

? Tekstil liflerinin (pamuk, yün, suni sentetik vb.) kalitesini kontrol eder,

? Tekstil liflerinin (pamuk, yün, suni sentetik vb.) açılıp, karıştırılmasını ve temizlenmesini sağlar,

? Elyafın taranıp band ve fitil formuna getirilmesini sağlar,

? Fitillerden iplik yapıp, bobinlenmesini sağlar,

? İpliklerin katlanıp bükülmesini sağlar,

? Elde edilen ipliğin kalitesini kontrol eder,

? Gerekli kayıtları tutar, raporları hazırlar,

? Gerekli durumlarda çalıştığı ekibin eğitimini sağlar,

? Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Tekstil lifleri (pamuk, yün, suni sentetik vb.)

? Laboratuvar alet, edevat ve cihazları,

? Harman hallaç dairesi makineleri,

? Tarak ve hazırlık dairesi makineleri,

? İplik dairesi makineleri,

? Makinelerin yedek parça ve aksesuarları(dişli, kayış, kova, fitil kalemi vb.),

? Bakım, tamir ve ayarlar için gerekli alet, edevat ve malzemeler(anahtar, tornavida, üstüpü, yağ vb.).

 

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

? İplik Teknisyeni olmak isteyenlerin;

? Matematik ve fen bilimlerine ilgili ve bu konularda başarılı,

? Ellerini ustalıkla, gözünü ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,

? Bedence sağlam, uzun süre ayakta durabilecek kadar dayanıklı,

? Aynı anda birçok şeye dikkat edebilen,

? Ekip içinde çalışabilen,

? Düzenli, sabırlı ve titiz,

? Kendini yenileyebilen

? kimseler olmaları gerekir.

 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

? İplik Teknisyeni genellikle işletme ve laboratuvar ortamında çalışır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir. İş genellikle ayakta yürütülür. Çalışma ortamı tozlu (lif uçuntuları), gürültülü, nemli, yapılan işe göre sıcak veya soğuktur.

 

? Makinelerde dönen kısımlar olması nedeniyle iş güvenliği kurallarına büyük dikkat gösterilmekte ve özel güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 

? Birinci derecede malzeme ve makinelerle ilgilidirler, ancak görev sırasında tekstil teknikeri, mühendisi ve diğer işçilerle de iletişim halindedirler.

 

? Çalışma saatleri düzenlidir. Ancak vardiyalı çalışma söz konusu olabilir.

 

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi meslek liseleri, anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liselerinin Tekstil Teknolojisi alanı İplik dalında verilmekte iken yeni uygulamaya gore Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Tekstil Teknolojsi alanı Iplik Üretim Teknolojisi dalında verilmektedir

Ayrıca, yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde de Tekstil Teknolojsi alanı Iplik Üretim Teknolojisi dalında verilmektedir.

Ayrıca üniversitelerin veya özel kuruluşların açtığı kurslarda bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

? Ortaokulu tamamlamış olmak,

? Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

? Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

? 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

? Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

? Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

? Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

? Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

 

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

İplik Teknisyenleri, tekstil sanayiine bağlı iplik fabrikalarında, tekstil işletmelerinin fiziksel ve kimyasal muayene laboratuvarlarında teknik eleman olarak çalışırlar. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler.

Bu meslekte iş bulma olanakları Adana, Bursa, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Uşak, İzmir illerinde oldukça fazladır. Özelleştirmeye bağlı olarak kamu kurumlarında iş bulma olanağı kalmamıştır. Özel sektörde her meslekte olduğu gibi nitelikli meslek elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

İplikçiler insanların gerekli ihtiyaçlarından olan giyinme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iplik üretmektedirler. Tekstil üretim sektörünün temel mesleklerindendir. Durum böyle olunca gelecekte varlığını sürdürecek olan bir meslektir.

Bu meslekte iş bulamayan kişiler benzer meslekler olan dokuma, trikotaj ve kalite kontrol işlerinde çalışabilirler.

 

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası işe yeni başlayanlar asgari ücret tutarında, tecrübeli elemanlar ise asgari ücretin en az 2-3 katı gelir elde edebilmektedirler.

 

G- MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Tekstil Teknolojisi alanı İplik Üretim Teknolojisi dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık belgesini alanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleklerin özelliklerine göre belirlediği sürelerde ustalık eğitimi kurslarına devam edip, başarılı olmaları durumunda ustalık belgesini alırlar.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

İplik Teknisyenlerine uzmanlaşma yolu açıktır. İşletmelerde usta, ustabaşı, bölüm şefi, müdür yardımcısı olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

Tekstil Laborantı / Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni

H- EK BİLGİLER

 

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

I- KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Meslek lisesi öğretmenleri,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,

? www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası,

? 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,

? MEGEP Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Tanıtım Modülü Eylül/2007.

 

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1729 kez

tags İPLİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ İPLİK TEKNİSYENİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

İplik Üretim Teknolojisi Teknisyeni / İplik Teknisyeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA