Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri Hakkında Bilgi

MESLEK: İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri

İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri

TANIM

 

Çeşitli gıda ve sanayi ürünlerinin uygun ortamlarda özelliklerini yitirmeden saklanması ve işlenebilmesi amacıyla, endüstriyel iklimlendirme ve soğutma sistemleri ile konfor amacına yönelik iklimlendirme sistemlerini kuran, maliyet hesapları ile gerektiğinde bakım ve onarım işlemlerini yapan teknik elemandır.

 

GÖREVLER

 

Çeşitli tarımsal ve endüstriyel ürünlerin saklanması için uygun sıcaklık ve nem düzeyleri ile saklama sürelerini inceler,

İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin kurulacağı mekanlar ve 100 m2'ye kadar olan tesisler için projeler hazırlar,

Soğutma, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerini tasarlar, uygun elemanları seçer ve maliyetini hesaplar,

Sistemi kurar ve devreye alır,

Kurulmuş iklimlendirme-soğutma sistemlerinde uygun periyodik bakım işlemlerini yapar,

Her türlü soğutucu, iklimlendirici tesisatın bakım ve onarımını yapar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

Soğutma kompresörü ve yardımcı elemanları,

Evaporatör ve yardımcı elemanları,

Kondenser ve yardımcı elemanları,

Akışkan kontrol cihazları,

Vakum pompası,

Şarj silindiri,

Basınç manifoldları,

Su soğutma kuleleri,

Elektriksel ölçme aletleri,

Oksi-asetilen kaynak seti,

Bakır boru bağlantı aletleri,

Bakır boru şekillendirme aletleri,

Termostatlar,

Hava hızı ölçüm cihazları,

Hava kanalı yapımında kullanılan aletler,

Bilgisayar ve ilgili yazılımlar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri olmak isteyenlerin;

Fen bilimine, özellikle fiziğe ilgili ve bu konuda başarılı,

Elleri ve gözleri sağlam, bunları eşgüdümle kullanabilen,

Bedence güçlü ve dayanıklı,

Mekanik ilişkileri ve şekil ilişkilerini algılayabilen,

Tasarım ve çizim yeteneğine sahip

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

İklimlendirme ve soğutma teknikerleri kapalı yerlerde, soğuk ve sıcak ortamlarda görev yaparlar. Çalışırken yüksek yerlere çıkmaları gerekebilir. İklimlendirme ve soğutma teknikerleri işçilerle, gerektiğinde makine mühendisleri ve işverenle iletişim halinde çalışırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikerliği alanında aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarında eğitim verilmektedir.

▪ Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Teknik Bilimler MYO.

▪ Balıkesir Üniversitesi Balıkesir MYO.

▪ Balıkesir Üniversitesi Gönen MYO.

▪ Çukurova Üniversitesi Adana MYO.

▪ Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir MYO.

▪ Ege Üniversitesi (İzmir) Ege MYO.

▪ Ege Üniversitesi(İzmir) Bergama MYO.

▪ Gaziantep Üniversitesi Gaziantep MYO.

▪ Harran Üniversitesi Şanlıurfa MYO.

▪ İnönü Üniversitesi Malatya MYO.

▪ İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler MYO.

▪ İstanbul Kültür Üniversitesi- Teknik Bilimler MYO.

▪ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi K.Maraş MYO.

▪ Karabük Üniversitesi MYO.

▪ Karadeniz Teknik Üniversitesi Beşikdüzü MYO.

▪ Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale MYO.

▪ Kocaeli Üniversitesi Kocaeli MYO.

▪ Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler MYO.

▪ Muğla Üniversitesi Ula Ali Koçman MYO.

▪ Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun MYO.

▪ Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ)- Teknik Bilimler MYO.

▪ Rize Üniversitesi MYO.

▪ Sakarya Üniversitesi Akyazı MYO,

▪ Sakarya Üni.Sapanca MYO,

▪ Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler MYO.

▪ Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Senirkent MYO.

▪ Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Keçiborlu MYO.

▪ Uludağ Üniversitesi (Bursa) Teknik Bilimler MYO.

▪ Yalova Üniversitesi- Yalova MYO.

▪ Yıldız Teknik Üniversitesi (Istanbul) Yıldız MYO.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

Matematik,

Fizik,

Kimya.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Meslek liselerinin Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat- Kalorifercilik- Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Tesisat teknolojisi, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) ,Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Tek.(Isıtma- Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi(Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), İklimlendirme- Soğutma alanından mezun olanlar "İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge'leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler..

 

Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli "YGS-1" puanı almaları gerekir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitimin süresi iki yıldır (ön lisans).

 

Eğitim süresince;

Matematik, Fizik, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Bilgisayar, İklimlendirme ve soğutma İlkeleri, İklimlendirme Sistemleri,Koruyucu Bakım ve Arıza Teşhisi, Klima Teknolojisi, Genel ve Mesleki Malzeme Bilgisi, Teknik ve Meslek Resmi, Genel Yapı Bilgisi, Elektrik Tesisat Bilgisi, İşgüvenliği, Ekonomi gibi dersler okutulmaktadır. (Ayrıntılı ders programı Ek:l de verilmektedir.). Birinci sınıfta ortak dersler alan öğrenciler ikinci sınıftan itibaren "Soğutma Teknikerliği" ve "İklimlendirme Teknikerliği" olmak üzere iki ayrı dalda eğitim-öğretim görmektedirler.

 

Öğrencilerin pratiğini geliştirmek, iş piyasası hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hem birinci sınıf sonunda, hem de ikinci sınıf sonunda 12'şer haftalık staj yapılmaktadır. (Meslek lisesi çıkışlı olmayan öğrencilerin 6 ay ilave staj yapmaları gerekmektedir.)

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara " İklimlendirme- Soğutma Teknolojisi" Ön Lisans Diploması" ve "İklimlendirme- Soğutma Teknolojisi Teknikeri" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

İklimlendirme ve soğutma teknikerleri çeşitli tesislerdeki soğutma ve havalandırma sistemlerinin işletilmesi, bakım ve kontrolü gibi hizmetleri görmek üzere kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alabilirler.

 

Ülkemizin iklim yönünden farklılıklar göstermesi nedeniyle hem ısıtma, hem de soğutma cihazlarına, tarım ülkesi olması nedeniyle soğuk hava depolarına ihtiyaç her gün daha da artmaktadır. Bu nedenle, 100 m2'ye kadar olan tesislerde bunları projelendirecek, kuracak, çalıştıracak ve bakımını yapacak teknik personele hem özel, hem de kamu kesiminde gereksinim olmaktadır.

 

Kendi işyerini açabilmeleri çalışma alanlarını genişletmektedir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresi boyunca staj dönemleri hariç herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Öğrenci staj döneminde işverenin belirleyeceği bir miktarda ücret alabilir.

 

Öğrencilik süresince çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan burs, kredi, harç alınabilir. Bunlar karşılıklı (geri ödemeli) veya karşılıksız olabilmektedir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası kazanç çalışılan sektör ve işletmeye göre değişebilmektedir. Kamu sektöründe derece, kıdem ve işyerindeki statüye göre değişmektedir. Özel sektörde ise net asgari ücretin 2 katı civarında ücretle başlayıp yetenek ve deneyimine göre daha da yükselebilmektedir.

 

Kendi işyerini açan teknikerlerin kazancı da çalışma durumuna göre değişmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

İklimlendirme-Soğutma ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Makine Mühendisliği, Tesisat Öğretmenliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

Tekniker olarak çalışan kişi isterse soğutma, iklimlendirme, ısıtma alanlarından birinde uzmanlaşabilir. Ayrıca, işyerinde idareci konuma yükselebilir.

 

BENZER MESLEKLER

 

Soğutma ve havalandırma teknisyeni,

Soğutma sistemi operatörü,

Isıtma ve havalandırma cihazı operatörü,

İklimlendirme soğutma teknisyeni.

 

EK BİLGİLER

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

Meslek elemanları,

Üniversiteler, Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız Kuzgun) 2000,

2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu,

ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu -2008,

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

T.C. Dokuz Eylül Üni. 1990-1991 Dokuz Eylül Üniversitesi-İzmir-1991,

kılavuz 1993- Dokuz Eylül Üniversitesi-İzmir,

İzmir Meslek Yüksek Okulu-Dokuz Eylül Üniversitesi-İzmir,

Uludağ Üniversitesi kataloğu-Uludağ Üniversitesi basımevi-1986

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :5985 kez

tags İklimlendirme ve soğutma teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA