eğitim sitesi

İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni

İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ

 

Kanallı ve paket tipi kat klima cihazları, konfor havalandırma sistemleri, pencere tipi klima, split klima ve araç klimalarında proje okuyabilen, keşif ve maliyet hesaplayan standartlara uygun montaj, bakım ve onarım işlerini yapan kişidir.

 

A- GÖREVLER

 

? İş programı ve keşif yapar,

? İşe uygun kullanılacak takım ve malzemeleri belirler,

? Malzemenin piyasa fiyatlarını araştırır, işçilik maliyeti hesaplar,

? Klima montajı için gerekli alet ve malzemeleri hazırlar,

? Klima seçimi yapar, pencere tipi klima montajı yapar,

? Split klima montajı yapar,

? Klima bakımı yapar,

? Klimanın elektriksel arızalarını tespit eder ve giderir,

? Klimanın mekaniksel arızalarını tespit eder giderir,

? Kat kliması montaj öncesi hazırlık yapar,

? Kat kliması montajı yapar,

? Mühendis gözetiminde kanallı tip klima santralinin montajını yapar,

? Klima ve iklimlendirme tesislerinin otomatik kontrol sistemlerini çalıştırır, işletir, konfor şartlarını sağlayan ayarlamalarını yapar,

? İklimlendirme cihaz ve sistemlerinde kaçak arama, bulma, vakumlama ve gaz şarjı işlerini yapar,

? İklimlendirme tesislerinde işletmecilik yapar,

? Konfor kliması, temiz oda vb. özel iklimlendirme tesislerinde konfor ve hijyene dayalı tüm şartları yerine getirir,

? Klimalı kara taşıtlarının(Otomobil, kamyonet, kamyon, otobüs v.b) klima devresinin montaj, bakım ve onarım işlerini yapar,

? Kullandığı araç gereç takım ve teçhizatın bakımın yapar,

? Raporlama ve takip işlerini yürütür,

? Genel ve teknik iletişim kurar,

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Geri kazanım ünitesi, tekrar doldurulabilir silindir, Refraktometre, Ölçme ve kontrol aletleri, gaz kaçak dedektörleri, soğutma kompresörü ve yardımcı elemanlar, evaporatör kondenser ve yardımcı elemanlar, akışkan kontrol cihazları, vakım pompası, şarj silindiri, basınç manifoldları, şarj ve vakumlarda kullanılan hortumlar, su soğutma kuleleri, elektriksel ölçme aletleri, el takımları, el breyzi, oksi asetilen kaynak seti, bakır boru bağlantı aletleri, hava hızı ölçüm airometre cihazları, hava kanalı yapımında kullanılan aletler, klima kompresörü ve yardımcı elemanları (Röle, termik kondansatör vb).

? Genleşme valfları, filtre kurutucular, sıvı toplama tankı, yağ separatörü, basınç dengeleyici, alçak, yüksek ve kombine presostatlar, termostatlar, hava hızı ölçüm cihazları hava kanalı yapımında kullanılan aletler, sert lehim malzemeleri, oksijen ve yanıcı gaz tüpleri, bilgisayar ve ilgili yazılımlar,

 

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

? İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni olmak isteyenlerin;

? Meslek etiği ve iş ahlakına sahip,

? Fen bilimine, özellikle elektromekanik konulara ilgi duyan,

? Mekanik ilişkileri algılayabilen,

? Bedenen güçlü ve dayanıklı,

? Elleri ve gözleri sağlam bunları eş güdümle kullanabilen,

? İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,

? Estetik beğeniye sahip,

? Sorumluluk sahibi,

? Hızlı karar verebilen,

? Ekip çalışmasına yatkın,

? İşbirliğine inan, inisiyatif kullanabilen,

? Titiz, düzenli, dikkatli, tedbirli çalışabilen,

? Güç pozisyonlarda çalışabilen,

? Tasarım ve çizim yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.

 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni görevlerini atölyelerde ve sistemin kurulacağı binalarda, marketlerde, evlerde ve iş yerlerinde vb değişik mekânlarda yürütürler. Çalışılan ortam çoğu zaman kapalı sıcak veya soğuktur. Yüksek e tehlikeli yerlere çıkmaları gerekebilir. Genellikle ayakta çalışırlar. Çalışırken ağır cihazları kaldırma, taşıma çekme itme, yerine koyma veya yerinden çıkarma gibi bedensel güç harcarlar. El aletleri ile çalışırken incinme, burkulma, çizik, kesek ve çeşitli basit yanık gibi yaralanmalarla karşılaşabilirler. İklimlendirme teknisyenleri, işçilerle, teknikerlerle, makine mühendisi ve işverenle iletişim halinde çalışırlar. Gerektiğinde farklı alanlarda çalışan işçi teknisyen ve mühendisle koordineli olarak uyum içinde çalışırlar

 

D-MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Klima Sistemleri dalında verilmekte iken yeni uygulamaya göre mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı İklimlendirme Sistemleri dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Ortaokulu tamamlamış olmak,

Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

? Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

? 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

? Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

? Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

? Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

 

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bu meslek elemanları;

İklimlendirme sistemlerine havalandırma kanalları imal eden işletmelerde, İklimlendirme cihazlarının montaj, bakım ve onarım işlerini yapan yetkili servislerde, çeşitli soğutma, iklimlendirme ve havalandırma cihazlarının satış ve montajını birlikte yapan bayilerde, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin montaj, bakım ve onarım işleriyle ilgili yetkili servislerde, çeşitli işyerleri, fabrika, kapalı alışveriş merkezleri vb. yerlerde kurulu bulunan soğutma, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin işletilmesi ve bakım işlerinde, meslek eğitimlerini tamamlayarak diplomasını alanlar, gerekli sermayeye sahip olurlarsa alanlarında kendi iş yerlerini de açabilirler, Ülkemizin iklim yönünden farklılıklar göstermesi nedeni ile hem ısıtma, hem de soğutma cihazlarına, tarım ülkesi olması nedeni ile soğuk hava depolarına ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Teknolojik gelişmeler sonucu çok çeşitli markalarda yerli ve yabancı iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin yaygınlaşması ile bu alanda çalışacak meslek elemanlarına gereksinim duyulmaktadır. Soğutma ve iklimlendirme tesislerini projelendirecek, kuracak çalıştıracak ve bakımını yapacak teknik personele hem özel, hem de kamu kesiminde ihtiyaç duyulmaktadır.

 

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Çalışılan sektör ve işletmeye göre kazanç değişebilmektedir. Kamu sektöründe derece kıdem ve işyerindeki statüye göre değişmektedir. Özel sektörde ise net asgari ücretin 2 katı tutarında ücretle başlayıp yetenek ve deneyime göre de değişmektedir.

Kendi işyerini açan meslek elemanlarının kazançları hizmet kapasiteleri ve işlerinin yoğunluğuna göre farklılık gösterir.

 

G- MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

? Meslek liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı İklimlendirme Sistemleri dalından mezun olanlar istedikleri takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

? Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar.

? Meslekte usta ve usta öğretici ünvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesini alanlar kendi işyerlerini açabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen iş pedagojisi kursuna katılıp başarılı olmaları durumunda Usta öğreticilik belgesine sahip olurlar. Kendi işyerlerini kurarlar, girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.

? İklimlendirme teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler.

? Yetkili servislerde çalışanlar, soğutucu ve klima işleriyle birlikte yıkayıcılar, pişiriciler, ısıtma cihazları ve diğer elektrikli ev aletlerinin montajı, bakımı ve onarımı konularında kendilerini geliştirebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Soğutma Sistemleri Teknisyeni,

? Elektrikli ev aletleri tamircisi,

? Yapı Tesisat Sistemleri,

 

H- EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

I- KAYNAKÇA

 

? 3308 Sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu",

? Meslek lisesi öğretmenleri,

? Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri,

? Meslek elemanları,

? MEGEP Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım Modülü,

? Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi (www.meb.gov.tr)

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2906 kez

tags iklimlendirme sistemleri teknisyeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA