Oyun Siteleri

Hububat İşleme Teknisyeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Hububat İşleme Teknisyeni

Hububat İşleme Teknisyeni

HUBUBAT İŞLEME TEKNİSYENİ

 

Türk Gıda Mevzuatına uygun olarak hijyen ve sanitasyon kuralları doğrultusunda hububat ve ürünleri üretimi için iş organizasyonu yapabilen, gerekli ham madde ile üretimde kullanılan araç-gereçleri tanıyıp kullanabilen, kontrol edebilen, araçların basit bakım ve temizliğini yapan, hammadde ve ürünlerde kalite kontrolü yapabilen, ürünü ambalajlama ve depolama işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli meslek elemanıdır.

 

GÖREVLER

 

Planlanmış olan üretimin gerçekleşmesi için Gıda Mühendisi ve Gıda

 

Teknikerinin gözetimi altında;

? Hijyen ve sanitasyonu sağlar,

? Üretim öncesi hazırlıkları yapar,

? Ham maddeleri hazırlar,

? Ham madde ve ürünün kalite kontrol analizlerini yapar,

? Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve basit onarımını yapar,

? Hububat ve ürünlerini satışa hazırlar,

? Tahılları depolar,

? Kahvaltılık tahıl ürünlerini hazırlar,

? Öğütülmüş ürünler elde eder (un, bulgur, irmik vb.),

? Makarna, ekmek ve çeşitlerini üretir,

? Bisküvi, nişasta, bulgur üretir,

? Kuru baklagilleri işler,

? Kuruyemiş çeşitlerini hazırlar,

? Üretim formlarını doldurur,

? Üretilen gıdaları ambalajlar ve depolar,

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Eleme makineleri,

? Taşıma ekipmanları,

? Temizleme makineleri (kuru-yaş temizleme),

? İşleme makineleri (kırma-öğütme-kabuk soyma-ezme),

? Mikser makineleri,

? Sorteksleme makineleri,

? Parlatma makineleri,

? Elek ve kalibrasyon makineleri,

? Dinlendirme-depolama siloları,

? Paketleme makineleri,

? Yapıştırma, bantlama makinaları,

? Basit bakım onarım aletleri,

? Genel laboratuvar malzemeleri,

? Ambalaj malzemeleri,

? Ekmek üretim hattı (eleme-yoğurma makinaları, kes tart, konik çevirme, paşa arabaları, pişirme fırın ve ekipmanları, soğutma ekipmanları),

? Makarna üretim hattı (yoğurma, şekillendirme, kurutma, ambalaj, etiketleme)

? Bisküvi üretim hattı (yoğurma, şekillendirme, pişirme, ambalajlama, etiketleme).

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Hububat İşleme Teknisyeni olmak isteyenlerin;

? İş disiplinine sahip,

? Uzun süre ayakta çalışabilen,

? Kimya ve biyoloji konularına ilgili,

? Gözleri sağlam ve görme gücü yüksek,

? El ve parmaklarını ustalıkla kullanan,

? Göz ve el koordinasyonunu sağlayan,

? Sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi,

? İş güvenliğine dikkat eden,

? Ayrıntılara dikkat eden,

? Yönergeyi izleyebilen,

? Ekip çalışmasına yatkın,

? Yenilik ve gelişmelere açık,

? Dikkatli, titiz ve tedbirli olan,

? Laboratuvara ait araç ve ekipmanların kullanımına özen gösteren kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Üretim yapılan yer sıcak, ıslak, rutubetli, gürültülü ve kokulu olabilir. Ancak; laboratuvar ortamı kapalı ve temizdir. İş, genellikle ayakta yapılır. Meslek elemanları gıda, kimya, ziraat mühendisleri, biyologlar, veterinerler ve gıda teknikerleriyle iletişimde bulunurlar. İş başında mesleklerinin gerektirdiği özel kıyafetler giyerler.

Çalışma esnasında dikkatli olmadıkları taktirde yanma, kayma, düşme, kesilme, elektrik çarpması ve hava gazı-doğal gaz zehirlenmeleri gibi kazalarla karşılaşabilirler.

Çalışma saatleri gündüz veya gece-gündüz vardiyalı olabilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının "Gıda Teknolojisi" alanının "Hububat İşleme" dalında verilmektedir.

Ayrıca, yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde de "Gıda Teknolojisi" alanının "Hububat İşleme" dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

? Ortaokulu tamamlamış olmak,

? Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

? Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

? 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

? Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

? Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

? Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

? Sürekliliği ve standartları olan gıda sektöründe, gelişmiş teknolojilerden yararlanılarak üretim yapan işletmelerin çoğalması ile bu alanda eğitimli, nitelikli, yetişmiş eleman ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.

? Özel sektörde hububat ürünleri üreten işletmelerde yani; un, irmik, ekmek, makarna, bisküvi, yem, bulgur, mercimek, kurubaklagil üretimi yapan işletmelerde iş bulunabilir.

? İş bulma olanakları olarak yöresel farklılıklar vardır. Hammaddenin (hububat) rahat temin edilebileceği ve sanayi kollarının yoğun olduğu şehir ve bölgelerde iş bulma yönünden farklılıklar vardır. Örneğin buğday nişastası imalatı sadece Gaziantep ilinde mevcuttur. Bu sebeple iş bulma imkânının bu ilde daha fazla olacağı düşünülebilir.

? Kamu sektöründe Hububat İşleme alanında iş olanağı yok denebilecek kadar azdır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? İşe ilk başlangıçta asgari ücret tutarında ücret verilmekte olup daha sonra ücrette iki ya da üç katına kadar artış olabilmektedir. Sorumluluk ve yetki arttıkça ücret daha da artabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Gıda Teknolojisi" alanının "Hububat İşleme" dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Hububat İşleme Teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler. Bilgi, beceri ve yeterliliklerini arttırdıkları taktirde sorumlulukları ve yetkileri artacaktır.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Gıda Teknolojisi Teknisyeni,

? Gıda Teknolojisi Teknikeri,

? Ziraat Teknisyeni,

? Ziraat Teknikeri.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? 3308 Sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu",

? www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1257 kez

tags HUBUBAT İŞLEME TEKNİSYENİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Hububat İşleme Teknisyeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA