Yazılı Sınav Soruları

Hemodiyaliz Operatörü HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Hemodiyaliz Operatörü

Hemodiyaliz Operatörü

HEMODİYALİZ OPERATÖRÜ

 

Böbrek yetmezliği bulunan hastaların tedavisinde kullanılan hemodiyaliz makinesini sorumlu doktor nezaretinde veya kendi başına hazırlayan, hasta kayıtlarını tutan ve hemodiyaliz işlemlerini yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Hemodiyaliz operatörü iş güvenliğine ilişkin önlemleri alarak;

? Amirinden işle ilgili bilgileri alır,

? Çalışma alanının düzenini sağlar ve hasta gözlem/takip kayıtlarını tutar,

? Protokol ve hemodiyaliz malzeme kayıtlarını tutar,

? Hemodiyaliz makinesini hazırlar,

? Hastayı hemodiyaliz işlemine hazırlar,

? Hemodiyaliz işlemlerini yapar,

? Mesleki gelişimine ilişkin faaliyetleri yürütür.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Hemodiyaliz makinesi,

? Diyaliz membranları,

? A-V setler ,

? A-V Fistül iğneleri,

? Pansuman seti,

? Serumlar ve Kan ürünleri

? Hassas terazi,

? Ekg cihazı,bilgisayar,acil arabası,pansuman arabası,

? Elektrot,infüzyon pompası,

? Hasta yatağı,oksijen sistemi,beden derecesi,

? Steteskop,as prasyon sondası,

? Büstüri,defibrilatör,

? İlaç dolabı,tansiyon aleti,serum askısı vb.

? Hastahane araçları ile hemodiyaliz seti,

? Katater, enjektör,flaster gibi hastahane malzemesi.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Hemodiyaliz operatörü olmak isteyenlerin ,

? Mekanik aletlere ilgi duyan,

? Sözlü ve yazılı yönergeleri anlayabilen ve uygulayabilen,

? Ellerini ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,

? Dikkatli, ayrıntıları görebilen,

? Temiz, titiz ,

? Çabuk ve doğru karar verebilen,

? Güler yüzlü, sabırlı ve sorumluluk duygusu gelişmiş

kimseler olması gerekir.

 

Kan ve solunum yoluyla bulaşan hastalıklar, kemik ve eklem hastalıkları, duyu organlarına ilişkin kayıplar, ağır kronik hastalıklar bu alanda çalışmaya engel teşkil etmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Hemodiyaliz operatörleri hastanelerin diyaliz ünitelerinde görev yaparlar. Çalışma sırasında genellikle ayaktadır. Gece ve hafta sonu çalışma mesleğin yorucu yanlarındandır. Çalışırken doktorlar, hemşireler, meslektaşlar, hastalar, hasta yakınları ve diğer sağlık personeli ile iletişimde bulunur.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hemodiyaliz Eğitim Merkezlerinde düzenlenen kurslarda verilmektedir.

 

Bu kurslar bir sertifika programıdır. Sağlık Bakanlığı, üniversitelerin tıp fakülteleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri ve kadrosunda nefroloji uzmanı olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastaneler bünyesindeki diyaliz merkezlerine eğitim yetkisi verebilir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek liseleri veya sağlık hizmetleri yüksek okulu (Hemşirelik,) bölümlerinden mezun olanlar, diyaliz operatörlüğü için başvuru yapabilirler.Hemşirelik bölümü mezunu olmak katılmak için ön şarttır.

 

Diyaliz Operatörlüğü Sertifikası, hemodiyaliz eğitim merkezlerinde üç ay süreyle diyaliz eğitimi görmüş olanlarla, sorumlu uzman, sorumlu hekim ve sorumlu hemşirenin müştereken vereceği, gereken yeterliliğe sahip olduğuna dair uygunluk yazıları veya bir hemodiyaliz merkezinde aralıksız en az bir yıl çalıştığını belgeleyen sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü eğitim merkezlerinde yapılan teorik ve pratik sınavda başarılı olmaları halinde Sağlık Bakanlığınca verilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi; hemşirelik bölümü mezunları için 3 ay pratik eğitim almak şeklindedir. Ayrıca yine bu okullardan mezun olanlara hemodiyaliz ve /veya diyaliz ünitesinde 1 yıl süreyle hemodiyaliz operatörlüğü alanında pratik olarak çalıştıklarını belgelemeleri halinde Sağlık bakanlığınca yapılan Hemodiyaliz Sertifikası alma sınavına katılmak ve kazanmak şeklinde bir süreç işler.

 

Eğitim süresince ;

 

Hemşirelik ve diyaliz teknikerliği eğitiminde verilen bilgilerin yanısıra hemodiyaliz operatörlüğü mesleğinin içeriğinde teorik ve pratik olarak hemodiyaliz makinesinin hazırlanması, hastayı hemodiyaliz işlemine hazırlama, hemodiyaliz işlemlerini yapma konusunda bilgiler verilir.

Bunların dışında; Diyaliz Nedir? Diyaliz komplikasyonları ve tedavileri nelerdir. Periton ve hemodiyaliz makinelerinin özellikleri ve kullanılması, Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların diyetleri, kullandıkları ilaçlarla ilgili bilgiler verilir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE DİPLOMA

 

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara "Hemodiyaliz Operatörlüğü " sertifikası verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bu mesleğin çalışma alanı kamu ve özel hastaneler, Nefroloji alanında hizmet veren özel dal hastane veya diyaliz merkezleri, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında faaliyet gösteren özel dal hastanelerinde açılan diyaliz merkezleri ile bağımsız bir bölüm olarak kurulan diyaliz üniteleridir.

Sağlık sektöründe hizmet veren özel hastanelerin sayılarında giderek artış olması ile beraber bu alanda istihdam olanaklarının arttığı gözlenmektedir. İyi yetişmiş, nitelikli elemanların iş bulma problemlerinin olmadığı görülmektedir. Teknolojik açıdan gelişmiş bölgeler iş bulma açısından daha avantajlıdır.

Bu meslek kendi işini kurmaya elverişlidir ancak oldukça maliyetlidir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Herhangi bir kazanç söz konusu değildir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak durumunda eğitim durumuna uygun bir kadro ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

 

Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. Asgari Ücretin 2-4 katı arasında değişmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

-

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte ilerleme ancak hemodiyaliz merkezlerinde deneyim kazandıkça baş sorumluluğun artması şeklinde olmaktadır.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Diyaliz teknikeri,

? Hemşire,

? Radyoterapist,

? Biyomedikal cihaz teknikeri,

? Radyoloji teknisyeni

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? 08.05.2005 tarih 25809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik.

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1745 kez

tags meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları HEMODİYALİZ OPERATÖRÜ

Hemodiyaliz Operatörü İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA