Eğitim Siteleri

Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri

Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri

TANIM

 

Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı teknikeri; hayvanların sağlığı, beslenmesi, üretilmesi ve cinslerinin iyileştirilmesi alanında çalışacak teknik bilgiye sahip ara insan gücüdür.

 

GÖREVLER

 

? Çalışmalarını zootekni alanında uzmanlaşmış ziraat mühendisinin gözetimi ve denetimi altında yürütür,

? Büyük ve küçükbaş hayvanların bakımını yapar,

? Hayvanların beslenmesi, üretilmesi ile ilgili çalışmaları yapar,

? Hayvanlar için sağlığa elverişli ahır ve ağılların yapımı ile bunların temizliği için gerekli çalışmaları yapar veya yaptırır,

? Hayvanların beslenmesi için hangi otların ne zaman verileceği konusunda üreticiyi bilgilendirir,

? Kesime hazır hale gelen hayvanların pazarlanması ile ilgili işleri düzenler.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

? Taze ot veya kuru yem,

? Hayvanlardan elde edilen yan ürünler, et, süt, yumurta, yapağı v.b.

? Hayvanların temizliği ve bakımı için gerekli ilaçlar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı teknikeri olmak isteyenlerin ;

? Biyolojiye ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı,

? Hayvan yetiştirmekten hoşlanan,

? Girişimci,

? Kötü kokulu ortamlardan fazla rahatsız olmayan

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

? Kapalı ve açık alanlarda çalışabilirler.

? Genellikle kliniklerde, besicilik işletmelerinde gezer durumdaki sürülerde, özel veya kamu işletmelerinde çalışabilirler.

? Çalışma koşulları risklidir. Çünkü zoonoz dediğimiz hayvanlardan insana bulaşan hastalıklara maruz kalma riskleri çok fazladır.

 

MESLEK EĞİTİMİ MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı" bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği olarak değişmesi nedeniyle, "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı" adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Meslek eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı bölümlerinde verilmektedir.

? Aksaray Üniversitesi MYO

? Adnan Menderes Üni. Bozdoğan MYO.-(AYDIN)

? Bingöl Üni. MYO.

? Çanakkale Onsekiz Mart Üni.Biga MYO.

? Dicle Üni.Diyarbakır MYO.-(DİYARBAKIR)

? Erciyes Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu M.Y.O.- Kayseri

? Hakkari Üni. Hakkari MYO.

? Kafkas Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO.-(KARS)

? Kırıkkale Üni.Delice MYO.

? Niğde Üniversitesi Bor M.Y.O.

? Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar M.Y.O.- Konya

? Uludağ Üniversitesi Karacabey M.Y.O.- Bursa

? Uludağ Üniversitesi Keles M.Y.O- Bursa

? Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan M.Y.O.- Bursa

? Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş M.Y.O.-Van

? Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özalp M.Y.O.-Van

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

? Matematik,

? Fen Bilimleri.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek liselerinin Hayvan Sağlığı, Laborant, Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknisyenliği, Veteriner- Laboratuvar bölümlerinden mezun olanlar "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı" ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli "Sayısal-1 (SAY-1)" puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; Bilgisayar, Hayvan Sağlığı, Farmakoloji, Mikrobiyoloji, Özel Biyokimya, Kimya, Paraziter Hastalıklar ve zoonuzlar, Kümes Hayvanları Yetiştiriciği, Genel parazitoloji, Arı ve İpek Böceği Yetiştiriciliği, Gıda Hijyeni ve Halk Sağlığı, Et İşletme Teknolojisi, Fizyolojiye Giriş, Anatomi, Biyoloji, Genetik, Arı, Balık, İpekböceği Hastalıkları,Genel sütçülük, Sığır Yetiştiriciliği,

Hayvan Barınakları, Hayvan Sağlığı ve Hijyen, Yemler ve Hayvan Besleme İlkeleri, Operasyon öncesi ve sonrası bakım, Koyun Yetiştiriciliği derslerini alırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE ÜNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Ön Lisans Diploması ile Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Teknikeri unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Veteriner Hekimin olmadığı yerde, hayvan sağlığı konusunda özellikle koruyucu hekimlik alanında çalışabilirler.

Veteriner hekimle ve ziraat mühendisi ile hayvan sağlığı, yetiştiriciliği, üretimi ve ıslahında çalışırlar.

Tarım İl Müdürlükleri, Belediyeler, Mezbahalar, Et Balık Kurumu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda.

Özel hayvan kliniklerinde ve danışmanlık kurumlarında istihdam edilirler.

Türkiye'nin bir tarım ve hayvancılık ülkesi olduğu düşünüldüğünde atıl halde bulunan tarım alanları ve hayvancılık sektöründe istihdam açığı vardır.

Kendileri özel hayvan çiftliği kurabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yükseköğrenim ve harç kredisinden ve öğrenci yurtlarından faydalanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Mezuniyet sonrasındaki kazanç, çalışılan işyerine ve yapılan işe göre değişiklik göstermektedir. Asgari ücretin 3-4 katına kadar aylık alabilirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Veterinerlik ve Zootekni lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Besicilik Teknikerliği,

? Kanatlı Hayvan Teknikerliği,

? Et Teknolojisi Teknikerliği,

? Arı ve İpekböceği Yetiştirmeciliği Teknikerliği.

 

EK BİLGİLER

 

DERS TANIMLARI

 

Bilgisayar teknolojisini hayvancılık sektörüne entegre etmek için dersler verilmektedir.

Hayvan sağlığı, farmakoloji, anatomi, genel mikrobiyoliji, biyokimya, genel zootekni, genel parazitoloji, genel sütçülük, Hayvan barınakları, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, konusunda genel olarak bilgilendirmeyi amaçlayan müfredatla yüklenen derslerden oluşur. Bu bilgilerin üzerine daha özel ve kapsamlı derslere geçilir.

Paraziter hastalıklar ve zoonozlar, kümes hayvanları yetiştiriciliği, arı ve ipek böceği yetiştiriciliği, gıda hijyeni ve halk sağlığı, genetik sığır yetiştiriciliği yemler ve hayvan besleme, koyun yetiştiriciliği, iç hastalıklar, dış hastalıklar, suni tohumlama konularında ayrıntılı bilgi verilmektedir.

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

? Meslek elemanları,

? Üniversiteler, Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN) 2000 ÖSYM,

? Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2010 Kılavuzu,

? ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu- 2008,

? Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özalp M.Y.O. öğretim elemanları,

? ÖSYM Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK KURULUŞLAR

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :20656 kez

tags hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA