Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hava Gözlem Ve Tahmini Teknisyeni Hakkında Bilgi

MESLEK: Hava Gözlem Ve Tahmini Teknisyeni

Hava Gözlem Ve Tahmini Teknisyeni

HAVA GÖZLEM VE TAHMİNİ TEKNİSYENİ

 

Meteorolojik gözlem ve ölçüm yapan, kayıt tutan, kodlama yapan, verileri işleyen, gözlem raporlarını ileten, hava analizi ve tahmin yapan, tahminlerin ilgili yerlere iletilmesini sağlayan kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Gözlemler yapar,

▪ Hava meydanlarında yer gözlemleri yapar,

▪ Sinoptik, ravinsonde rasatlarını gerekli haritalara işler, çizimini gerçekleştirir ve meteorolojik hava tahmini yapar,

▪ Gözlem raporlarını yorumlar,

▪ Coğrafi alanlarda ısı, yağış, basınç ile ilgili meydana gelen değişimleri inceler,

▪ Gözlem bilgilerini kodlar, telekomünikasyon devrelerine verir, (teleks, faks, bilgisayar vb.)

▪ Deniz meteoroloji istasyonlarında rüzgar ve dalga tahmini yapar,

▪ Hava etüdü yaparak havzaya gelebilecek yağış miktarını belirler,

▪ Bölgenin ısı, yağış, basınç ve nem haritalarını hazırlar,

▪ Dünya iklim değişikliklerinin incelenmesine katkıda bulunur,

▪ Ravinsonde rasatlarını yapar,

▪ Verilerin istatistiksel değerlendirmelerini yapar,

▪ Güneş, rüzgar ve dalga gibi enerji kaynaklarının değişik enerjilere dönüşümünde gerekli altyapının kurulmasına katkıda bulunur,

▪ Acil durumlarda kullandığı cihazlar üzerinde oluşabilecek basit arızalara müdahale eder, kalibrasyon ayarını yapar.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Meteorolojik Aletler: termometre, termograf, barometre, baragraf, anemometre, anemograf, helyograf, aktinograf, buharlaşma havuzu, piş evaporimetresi, higrograf, Wild evaporimetresi, plüviyometre, plüviraf, solarimetre, psikometre,

▪ Meteorolojik Cihazlar: bilgisayar, faks, silyograf, teleks

▪ Meteorolojik Sistemler: radar ravinsonde, RVR, AWOS

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Hava Gözlem ve Tahmini Teknisyeni olmak isteyenlerin,

▪ Meraklı ve araştırıcı bir kişiliğe sahip,

▪ Matematik, jeoloji, fizik, astronomi ve coğrafya alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı,

▪ Bilgisayar ve elektronik alanda temel yeterliliğe sahip,

▪ Somut kanıtlara dayalı kararlar verebilen,

▪ Sayısal ilişkileri kavrayabilen,

▪ Sabırlı, dikkatli ve gözlemci,

▪ Bedenen sağlıklı, gözleri sağlam ve görme gücü yüksek,

▪ Ekip çalışmasına yatkın kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Hava Gözlem ve Tahmini Teknisyenlerinin, ofis ortamında çalışmakla birlikte görevleri gereği her türlü hava olaylarını gözlemek ve rapor etmek için açık alana çıkmaları gerekir. Görev normal mesai ile sınırlı olmayıp nöbet usulü esasıyla 24 saat devam etmektedir. Düzenli yıllık izin kullanma imkanı kısıtlıdır. Çoğu zaman yalnız başlarına ve ekiple beraber çok az denetim altında çalışırlar.

 

Gözlemler sırasında olumsuz hava koşullarına maruz kalabilirler. Bel ağrıları, alerjik hastalıklar, astım, göz alerjisi, civa ve kurşun zehirlenmesi, ülser, gastrit, uykusuzluk, psikolojik rahatsızlıklar, dikkatsizlik sonucu iş kazaları geçirme riskleri olabilir.

 

Çalışırken meteoroloji mühendisi, haberleşme teknisyeni, gözlemci (rasatçı), bilgisayar programcısı, pilot, deniz kaptanları ve meslektaşları ile iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Meteoroloji alanı "Hava Gözlem ve Tahmini" dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

▪ İlköğretim okulu mezunu olmak,

▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir

▪ Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Hava Gözlem ve Tahmini Teknisyeni; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez birimlerinde, taşra teşkilatına bağlı bölge ve istasyon müdürlüklerinde çalışabilirler. Özel sektörde iş bulma imkanı kısıtlıdır.

 

Şu an bazı merkezlerde klasik gözlemler yapılmakla birlikte, bu istasyonların da otomasyona alınma çalışmaları devam etmektedir. Otomatik gözlem sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, Hava Gözlem ve Tahmini Teknisyenleri, verilerin doğruluğunu kontrol edecekler ve gözlem sistemlerinin sürekli çalışır durumda bulunmalarını sağlayacaklardır. Şu anda meslek elemanları sınırlı bir alanda görev yapmaktadırlar.

 

EĞİTİM SÜRECİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

 

Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

 

Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu kurumlarında çalışan Hava Gözlem ve Tahmini Teknisyenlerinin ücretleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenmiş olup teknisyenler teknik elemanlara ödenen yan ödemelerden yararlanırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

---

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Hava Gözlem ve Tahmini Teknisyeni tecrübelerine ve yıllara bağlı olarak teknik kademede teknik şef, ekip şefi olarak meslekte ilerleme ve yükselme imkanına sahiptir.

 

BENZER MESLEKLER

 

Meteoroloji Mühendisi.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ www.meb.gov.tr web sitesi,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1157 kez

tags HAVA GÖZLEM VE TAHMİNİ TEKNİSYENİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Hava Gözlem Ve Tahmini Teknisyeni ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA