Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Meslek Elemanı Hakkında Bilgi

MESLEK: Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Meslek Elemanı

Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Meslek Elemanı

HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU MESLEK ELEMANI

 

Sağlık kurumlarının idari birimlerinde insan kaynakları, muhasebe, kalite ve satın alma ile ilgili alanlarda yönetim işlevlerini yerine getiren kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Personel politikaları oluşturur,

▪ Performans değerlendirmesi yapar,

▪ Personelim özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar,

▪ Kurum kalite politikasını çalışanlara yaygınlaştırır,

▪ Kalite sistemi ile ilgili işleri yürütür,

▪ Kalite ve idari konularda personele eğitim verilmesini sağlar,

▪ Sağlık kuruluşunun satın almasıyla ilgili işlerin yapılmasını sağlar,

▪ Ekip çalışmasını destekleyici ve geliştirici çalışmalar yapar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Bilgisayar ve hesap makinası

▪ Faks ,fotokopi ve telefon

▪ Slayt ve projektör makinaları

▪ Diğer tüm büro malzeme ve gereçleri

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Hastane yönetimi ve organizasyonu meslek elemanı olmak isteyenlerin;

▪ Sözel yeteneği olan,

▪ İletişim yeteneği gelişmiş,

▪ Liderlik vasıfları olan,

▪ Sorunları çözme yeteneği olan,

▪ Algılama gücü gelişmiş ,

▪ Ekip çalışmasına yatkın

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Genellikle hastane içerisinde kendileri için tahsis edilen ofislerde, bol ışıklı ve temiz ortamlarda çalışırlar. Vardiyalı çalışmaları ya da çok özel çalışma gerektiren durumlar hariç nöbet tutmaları söz konusu değildir. Bu meslek elemanlarında bilinen bir meslek hastalığı olmamakla birlikte, hastane içinde çalışmaları nedeniyle de her türlü bulaşıcı hastalığı kapma riskleri vardır. Çalıştıkları bölümlerde görevli idari personelle, çalıştığı kuruma mal ve hizmet satan ya da mal veya hizmeti alan kurum, kuruluş ve her tür tüzel kişilik temsilcileriyle, sağlık kurumu içinde olmaları nedeniyle de doktor, hemşire, laborant, hasta bakıcı, hasta ve hasta yakınları ile iletişim ve işbirliği halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının "Hastane Yönetimi ve Organizasyonu" bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının "Sağlık Kurumları İşletmeciliği" olarak değişmesi nedeniyle, "Hastane Yönetimi ve Organizasyonu" adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler " Hastane Yönetimi ve Organizasyonu" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Hastane Yönetimi ve Organizasyonu" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

▪ Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Hastane yönetimi ve organizasyonu önlisans programının süresi 2 yıldır. Ayrıca her bir eğitim yılı sonunda 20 işgünü (4 hafta) olmak üzere toplam 40 iş günü (8 hafta) herhangi bir hastanede staj yapma zorunluluğu vardır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlar eğitimin sonunda Hastane Yönetimi ve Organizasyonu önlisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Hastane yönetimi ve organizasyonu meslek elemanları; büyük ve küçük ölçekli tüm sağlık kuruluşlarında iş bulma şansına sahiptirler. İstanbul Üniversitesi tarafından "Hastane Yönetimi" adı altında düzenlenen ve süresi üç ay ile bir yıl arasında değişen kurslara katılanların iş bulma şansı daha da artmaktadır. Bu bölümün ülkemizde yeni ve öğrenci sayısının az olması nedeniyle işe yerleşmede sıkıntı olmamasına rağmen ileriki yıllarda bu programdan mezun olanların sayısının artması ile birlikte işsizlik sorununun ortaya çıkması söz konusudur.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Özel sektör kuruluşlarının vermiş olduğu burslardan yararlanabilirler. Staj dönemimde çalıştıkları işyerinden belli bir ücret alabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Hastane yönetimi ve organizasyonu meslek elemanlarının piyasada belirlenmiş ya da tespit edilmiş belirli bir ücretleri olmamakla birlikte, ücretleri çalıştıkları sağlık kurumlarının ücret politikaları ve kişinin niteliklerine göre değişmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Hastane yönetimi ve organizasyonu önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

-

BENZER MESLEKLER

 

▪ Sağlık Kurumları İşletmeciliği

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Kadir Has Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

▪ Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfı Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu

▪ İnternet kaynakları

▪ MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) Üyesi Kuruluşlar)

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1613 kez

tags HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU MESLEK ELEMANI HASTANE YÖNETİMİ ORGANİZASYONU MESLEK ELEMANI meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Meslek Elemanı ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA