Oyun Siteleri

Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri

Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri

HASAT SONRASI TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ

 

Sebze, meyve, aromatik bitkiler, endüstri bitkileri ve süs bitkileri gibi ürünlerin hasadından tüketiciye ulaşmasına kadar olan süreçte kayıpların önlenmesi, ürünlerin sınıflanması, ambalajlanması, depolanması çalışmalarında bulunan kişidir.

 

GÖREVLER

 

Bitkisel üretim alanında çalışan ziraat mühendisi veya gıda mühendisine bağlı olarak,

? Hasattan sonra ürünlerin sınıflandırılması, ambalajlanması, ön soğutması, depolanması, pazara hazırlanması aşamalarında görev alır,

? Pazarlama sürecinin değişik evrelerinde, taze meyve, sebze, aromatik, endüstri ve süs bitkilerinde meydana gelen kayıpları en alt düzeye indirme amaçlı çalışmalara katkıda bulunur, çalışma sonuçlarını bir rapor olarak yöneticisi/bölüm amiri olan mühendise iletir ve onayını alarak gereğini yerine getirir,

? Konserve, salça, turşu, marmelat, reçel, dondurma gibi ürünlerin yapım aşamalarında görev alır,

? Hasattan sonra taze ve işlenen ürünlerde hijyenin ve kalitenin kontrolünü sağlar,

? Çalıştığı işyerinde ürünlerin kalitesini artırarak, ihracatçı ülkelerle rekabet gücünün geliştirilmesine, dolayısıyla dış satımın artırılmasına yardımcı olur.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Meyve, sebze, aromatik, endüstri ve süs bitkilerini işlemek ve ambalajlamak için çeşitli makineler,

? Soğutma sistemleri,

? Isıtma sistemleri,

? Doğal ve yapay kurutma araç-gereçleri,

? Çeşitli kimyasal maddeler,

? Çeşitli ambalajlama maddeleri,

? Etiketleme aracı,

? Presler,

? Filtrasyon sistemleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Hasat sonrası teknolojisi teknikeri olmak isteyenlerin

? Kimya ve biyolojiye ilgili ve bu alanlarda başarılı,

? Renk algısı, tat ve koku alma duyuları gelişmiş,

? Yeniliklere açık ve yaratıcı,

? Başkaları ile işbirliği yaparak çalışabilen,

? Ekonomi ve ticarete ilgili,

? İşini yapmasına engel bir fiziksel rahatsızlığı olmayan

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Hasat sonrası teknolojisi teknikerleri kendilerine ya da başkalarına ait, fabrika veya atölyelerde çalışırlar. İşyeri gürültülü, nemli, kokulu bazen de soğuktur. Tekniker gıda mühendisi ile teknisyen ve işçiler arasında iletişimi ve eşgüdümü sağlar. Çalışmalar sırasında ürünler(yaş, kuru meyve, sebze, aromatik, endüstri ve süs bitkileri), makineler ve insanlarla ilgilidir. Çalışırken üreticilerle, meslektaşlarıyla, mühendislerle iletişimde bulunurlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının "Hasat Sonrası Teknolojisi" bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının "Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi" olarak değişmesi nedeniyle, " Hasat Sonrası Teknolojisi" adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler " Hasat Sonrası Teknolojisi" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Hasat Sonrası Teknolojisi " önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır.Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.Ayrıca 30 iş günü staj uygulaması yaptırılmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE DİPLOMA

 

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara "Hasat Sonrası Teknolojisi" ön lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Ülkemizin üç yanının denizlerle çevrili olması, dört mevsimi bir arada yaşaması ve tarım ürünlerinin yoğun olarak yetiştirilmesi nedeniyle diğer ülkelere göre önemli bir üstünlüğe sahiptir. Ancak yetiştirilen bu ürünlerin hasadından sonra uygulamaların yapılmamasından dolayı ürünlerde oldukça büyük oranda kayıplar meydana gelmektedir. Bu alanda eğitim alan Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikerleri; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME), Ziraat Fakülteleri, Belediyeler (meyve ve sebze toptancı halleri ile bu kurumların soğuk depoları) gibi resmi kurumlarda görev alabilecekleri gibi; TARİŞ, FİSKOBİRLİK örneği entegre tesislere sahip kooperatiflerde, soğuk depolar (normal ve kontrollü atmosferli), paketleme evleri, süper market zincirleri (sebze ve meyve pazarlaması ve depolanması), taze meyve-sebze ihraç eden şirketler, gıda endüstrisinin kalite kontrol laboratuarları, taze meyve-sebze ulaşımında uzmanlaşmış özel şirketlerde de görev alabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilmektedirler.

? Kamu ve özel kurumların sağladığı burslardan yararlanabilirler

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.

? Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. İlk işe girişte asgari ücret düzeyinde kazanç söz konusudur. Daha sonraki kazanç ise asgari ücretin 2-3 katı arasında değişmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

"Hasat Sonrası Teknolojisi" önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

-

BENZER MESLEKLER

 

? Meyve ve Sebze İşleme Teknikeri

? Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri.

? Tarım Ürünlerinin Muhf. ve Depolanması

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Meslek Yüksekokulu web sayfası,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1410 kez

tags HASAT SONRASI TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA