Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Harita Teknisyeni Hakkında Bilgi

MESLEK: Harita Teknisyeni

Harita Teknisyeni

HARİTA TEKNİSYENİ

 

Harita Mühendisi veya Teknikerinin denetiminde, yeryüzünün tümünü veya belirli bir kısmını; coğrafi yapısını, imar, bayındırlık durumunu dikkate alarak arazide gerekli ölçme işlemlerini yapan, hesaplayan ve belirli bir oran dahilinde ölçekli olarak pafta, üzerine özel işaretler kullanarak çizen, pafta üzerindeki değerleri okuyup araziye uygulayan kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan inceler,

▪ Elektronik ölçü aletleriyle araziden ölçü verileri elde eder,

▪ Bilgisayar ortamında hesap ve çizim işleri yapar,

▪ Harita ve krokileri çizer,

▪ Projeleri araziye uygular,

▪ Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarlarını yapar.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Bilgisayar , Mira,

▪ Harita paket (CAD) programı,

▪ Çizici ve tarayıcı ,

▪ Elektronik ölçme aleti,

▪ Reflektör,

▪ GPS,

▪ Arazi botu, arazi gözlüğü,

▪ Baret,

▪ Çelik şerit metre,

▪ Fonksiyonlu hesap makinesi,

▪ Cetvel, gönye ve açıölçer.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Harita teknisyeni olmak isteyenlerin;

▪ Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,

▪ Sayısal düşünme yeteneğine sahip,

▪ Aritmetik ve geometrik işlemleri yapabilen,

▪ El-göz koordinasyonu ve çizim yeteneği gelişmiş,

▪ Arazi ve büroda çalışmaktan hoşlanan,

▪ İş birliğine açık,

▪ Ekip içinde çalışabilen,

▪ Dikkatli ve sorumluluk sahibi

▪ Kendini yenileyebilen,

▪ Bedence sağlam ve güçlü kişiler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Harita teknisyeni; resmi kuruluşlarda ve özel mühendislik bürolarında özel inşaat ve harita şirketlerinde görev yapar. Görevlerini kısmen büroda kısmen arazide arazi şartlarına uyarak yürütür. Mesleği arazide ekip içinde çalışmayı gerektirdiğinden çalışma arkadaşlarıyla uyum içinde ekip ruhu ile çalışması gerekir. Görevleri sık sık seyahat etmeyi gerektirir. Özel sektörde çalışanlar kamu kurumlarından gerekli dokümanların toplanması işlemini yürütür.

 

MESLEK EĞİTİM

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının "Harita-Tapu-Kadastro" alanı "Haritacılık" dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,

▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

 

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

▪ Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

▪ Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Meslek elemanları; İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile bu kurumların il müdürlüklerinde, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, ayrıca Türkiye Elektrik İletim A.Ş, özel sektöre ait inşaat ve harita şirketlerinde, hazır beton santrallerinde, doğalgaz firmalarında, mühendislik ve mimarlık bürolarında, müteahhitlik ve müşavirlik hizmeti veren kuruluşlarda teknik ara eleman olarak çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde ücret alırlar. Bu ücret yaklaşık asgari ücret civarındadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Harita-Tapu-Kadastro" alanı "Haritacılık" dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

-

BENZER MESLEKLER

 

▪ Harita Kadastro Teknisyeni-Teknikeri ,

▪ Topoğraf,

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Endüstri Meslek Lisesi Haritacılık bölümü öğretmenleri,

▪ Meslek elemanları,

▪ www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Mesleki Yeterlilik Kurumu web sayfası www.myk.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1743 kez

tags HARİTA TEKNİSYENİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Harita Teknisyeni ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA