Yazılı Sınav Soruları

Harita Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Harita Teknikeri

Harita Teknikeri

TANIM :

Arazi parçalarının, biçim, konum, engebe vb. yönlerden durumunu belirleyerek haritalarının yapılmasında harita mühendislerinin gözetim ve denetimi altında görev yapan kişidir.

 

GÖREVLERİ

? Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarını yapar,

? Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan inceler,

? Arazinin çeşitli aletlerle ölçümünün yapılmasında harita ve krokilerin çizilmesinde harita mühendisine yardımcı olur.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

? Hassas ölçme aletleri (jalon ve sehpası, teodolit ve çeşitleri, nivo ve çeşitleri, planometre),

? Elektronik uzaklık ölçerler ve çeşitleri,

? Bilgisayar,

? Fotogrametrik harita yapımına ilişkin değerlendirme aletleri,

? Harita çizimi araç ve gereçleri,

? Ozalit ve diğer kopya araçları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Harita teknikeri olmak isteyenlerin;

? Normalin üzerinde genel yeteneğe,

? Şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilme gücüne,

? Dört işlemle çabuk hesaplama yapabilme gücüne,

? El-göz koordinasyonu ve çizim yeteneğine sahip,

? Bedence sağlam ve güçlü

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Harita teknikerleri iş yerinin durumuna göre, topograflar, harita, jeoloji, jeofizik, çevre ve petrol mühendisleri ile işbirliği halinde çalışırlar ve çalışmalarında birinci derecede verilerle veya laboratuarlarla ilgilidirler. Harita teknikerleri işlerini hem büroda hem de açık havada yürütürler. Görev sık sık seyahat etmeyi gerektirir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının "Harita" bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının "Harita ve Kadastro" olarak değişmesi nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Harita" bölümü eğitiminin verildiği zamanda araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Harita"" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır.Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

 

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Harita " önlisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köy İşleri, Enerji, Orman, Ulaştırma, Turizm Bakanlıkları ve bunlara bağlı kuruluşlarda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve özel sektöre ait inşaat şirketlerinde görev alırlar. Son zamanlarda, özellikle inşaat şirketlerinin yurt dışında almış oldukları işlerde başarılı olmaları ve iş yoğunluklarını artırmaları, bu mesleğe olan ihtiyacı açıkça göstermektedir. Bu mesleği kadınlar da seçmektedir. Okullarda harita teknikerliği bölümü öğrencilerinin yaklaşık % 20'sini bayanlar oluşturmaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisini alırlar. Bunun dışında başarılı olan öğrencilere; Karayolları, Devlet Su İşleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlar burs vermektedirler.

 

EĞİTİM SONRASI

Mezunlar kamu ve özel sektörde çalışma olanağına sahiptirler. Kamu kesiminde çalışanların ücretleri her yıl yasalarla belirlenir. Özel sektörde çalışanların elde ettikleri ücret ise, sözleşmelerle belirlenir.

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Harita önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

BENZER MESLEKLER

 

? Tapu Kadastro Teknikerliği,

? Yapı ressamlığı,

? Harita mühendisliği.

? Harita Kadastro Teknikerliği

 

EK BİLGİLER

GÖREV

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

? Meslek elemanları,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

?

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1614 kez

tags Harita Teknikeri hakkında bilgi meslekler ansiklopedi güncel ilgili bilgiler meslekler hakkında

Harita Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA