eğitim sitesi

Harita Kadastro Teknisyeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Harita Kadastro Teknisyeni

Harita Kadastro Teknisyeni

TANIM : Harita mühendisi veya teknikerinin denetiminde, yeryüzünün tümünü veya belirli bir kısmını; coğrafi yapısını, imar, iskân, bayındırlık durumunu dikkate alarak belirli bir oran dâhilinde ölçekli kâğıt üzerine özel işaretler kullanarak çizen kişidir.

 

GÖREVLER:

? Ekip ile birlikte haritası çizilecek veya kadastrosu yapılacak arazide gerekli ölçümleri yapar, çizim için ihtiyaç duyulan bilgileri ve sayısal verileri tespit eder.

? Arazi haritalarının bilgisayar ve çizim aletleri yardımı ile çiziminde harita mühendisi ve teknikerine yardımcı olur,

? Şehirlerin imar, iskân ve bayındırlık durumunu krokilendirir,

? Haritaların üzerinde istenen düzeltmeleri ve renklendirmeleri yapar,

? Mevcut harita, plan, tapu senedi vb. kâğıtları inceler,

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

? Çeşitli çizim ve ölçüm aletleri,

? Bilgisayar ve yazılım programları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Harita Kadastro Teknisyeni olmak isteyenlerin;

? Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,

? Sayılarla işlemler ve çizim yapabilme yeteneklerine sahip,

? Arazide çalışmaktan hoşlanan,

? Dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Harita Kadastro Teknisyeni resmi kuruluşlarda ve özel mühendislik bürolarında görev yapar ve görevlerini kısmen büroda kısmen arazide ayakta, yürüyerek, tırmanarak, eğilerek yürütür. Çalışmalarında birinci derecede verilerle (ölçme sunuşları) ilgili olup zaman zaman çalışma arkadaşları ve arazi sahipleri ile iletişimde bulunur.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi meslek liseleri, Anadolu meslek liseleri ve Anadolu teknik liselerinde İnşaat teknolojisi alanı Harita Kadastro dalında verilmekte iken, yapılan değişiklikle bu dalın ismi Harita Tapu Kadastro alanı olarak değiştirilmiş olup, bu alanın altında tapu, kadastro ve harita dallarında eğitimi dersmiz.com verilmektedir. Bu dosyadaki eğitime ilişkin bilgiler değişiklikten önceki dönemi kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

? Ortaokulu tamamlamış olmak,

? Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yılsonunda öğrenci alanını belirler.

? Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

? 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

? Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

 

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

? Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

? Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

? Meslek elemanları; Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile il müdürlüklerinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, ayrıca özel sektöre ait hazır beton santralleri, mühendislik ve mimarlık bürolarında, müteahhitlik ve müşavirlik hizmeti veren kuruluşlarda teknik ara eleman olarak çalışabilirler.

 

? Ülkemizde tapu kadastro çalışmaları istenilen düzeyde gerçekleştirilememiştir. Artan nüfusun kentlere göç etmesi, plansız şehirleşme olgusunu gündeme getirmektedir. Bunu önlemenin tek yolu da planlı şehirleşmedir. Bu sorunlar harita kadastro teknisyenlerinin düzenli ve özverili çalışmaları ile aşılacaktır. Bugün için bu alanda yeterli sayıda meslek elemanının çalıştığı söylenemez. Elemana olan ihtiyaç güncelliğini korumaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

? Eğitim sonunda meslek elemanları kamu sektöründe istihdam şekillerine göre değişik ücret alabilirler. Teknik eleman olarak işe başlayanlar 657 Sayılı Kanunda belirtilen derece ve kademeye göre, 1475 Sayılı Yasa ile çalışanlar toplu sözleşme hükümlerine göre, sözleşmeli personel olarak çalışanlar ise yasa ile belirlenen hak ve yükümlülüklere göre ücret alırlar.

 

? Özel sektörde çalışan meslek elemanları işyerlerinin durumu ve bulunduğu yöreye göre değişiklik arz eden ücret alabilirler. İşe ilk girişte, asgari ücret esas alınmasına rağmen elemanın deneyim ve başarısı bu miktarı yükseltmektedir. Araştırmalarda bu alanda çalışanların asgari ücretin 2 ile 4 katı düzeyinde ücret aldıkları tespit edilmiştir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Meslek liselerinin İnşaat Teknolojisi alanı "Harita ve Kadastro" dalından mezun olanlar istedikleri takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

BENZER MESLEKLER

? Harita Kadastro Mühendisi,

? Topograf,

? Yapı Ressamı.

EK BİLGİLER

 

GÖREV

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

? Endüstriyel Teknik Öğretim Okullarının Haftalık Ders Çizelgeleri - MEB - Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,

? Meslek elemanları,

? 3308 Sayılı Kanun.

? 2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Ankara-2004,

? www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :3134 kez

tags Harita Kadastro Teknisyeni hakkında bilgi ile ilgili bilgi meslekler ansiklopedisi meslekler hakkında meslek ansiklopedisi en açıklayıcı doğru bilgiler

Harita Kadastro Teknisyeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA