Eğitim Siteleri

Harita Kadastro Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Harita Kadastro Teknikeri

HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ

 

Kadastral harita, baraj, yol, sulama, elektrik hattı, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri gibi projelerin alt yapısını oluşturan hali hazır ve imarlı haritaların yapımında jeodezi ve fotogrametri (harita) mühendisleri ile harita kadastro teknisyeni arasında görev yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan inceler,

? Arazinin çeşitli aletlerle harita ve krokilerini çizer,

? Büroda arazi ölçmelerinden hesaplamalar yapar,

? Haritalar üzerinde düzeltmeleri ve renklendirmeleri yapar.

? Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarını yapar,

? Mahkemelerde jeodezi ve fotogrametri (harita) mühendislerinin bulunmadığı durumlarda bilirkişi olarak görev yapar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Arazi ölçme aletleri (jalon, prizma, nivo, teodolit v.b.)

? Çizim araç-gereçleri ,

? Bilgisayar ve ilgili yazılım programı.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Harita kadastro teknikeri olmak isteyenlerin;

? Genel yeteneğe sahip,

? Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,

? Aritmetik ve geometrik işlemleri yapabilen,

? El-göz koordinasyonu ve çizim yeteneği gelişmiş,

? Açık hava ve arazide çalışmaktan hoşlanan,

? İşbirliğine açık,

? Bedence sağlam ve güçlü kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Harita kadastro teknikerleri görevlerini hem büroda hem de açık havada ayakta, yürüyerek, tırmanarak, eğilerek ve her türlü iklim koşulunda yürütürler. İşyerinin durumuna göre topograflar, harita, jeoloji, jeofizik, jeodezi ve fotogrametri (harita), inşaat, çevre ve petrol mühendisleriyle işbirliği halinde çalışırlar. Çalışmaları birinci derecede verilerle ilgilidir. Görevleri sık sık seyahat etmeyi gerektirir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının "Harita ve Kadastro" bölümlerinde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Harita ve Kadastro önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Harita ve Kadastro Önlisans Diploması" verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Harita ve kadastro teknikerleri; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İller Bankası, TEDAŞ, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Teknik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum/kuruluşlar ile özel sektöre ait harita, maden ve inşaat şirketlerinde çalışırlar. Geniş çalışma alanları olması nedeniyle mezunların iş bulma olanakları vardır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenim ve harç kredisini alabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Eğitim sonrası kamuya ait kurum ve kuruluşlarda görev alan Harita kadastro teknikerleri 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununa göre 10.derecenin 1.kademesinde işe başlarlar. Aylık ücretlerine arazi tazminatı gibi ek ücretler eklenir.

? Özel sektörde ise ücret sözleşmelerle belirlenir.

? Yeni mezun olan ve özel bir işyerinde işe başlayan meslek elemanları en az asgari ücretle işe başlarlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Harita ve Kadastro önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Harita ve kadastro teknikerleri hizmet sürelerine ve gösterecekleri performansa bağlı olarak bölüm şefi olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Teknik Ressam,

? Tapu Kadastro Teknikeri

? Jeodezi ve Fotogrametri (Harita) Mühendisi

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu Harita Kadastro Bölümü Öğretim Görevlileri ve Eğitim Programı,

? Meslek Elemanları,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2092 kez

tags HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ KADASTRO TEKNİKERİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Harita Kadastro Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA