Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Haddeci Hakkında Bilgi

MESLEK: Haddeci

HADDECİ

 

 

Son şekli verilmiş demire çubuk, köşebent, levha, ray gibi şekilleri verme işlemine haddeleme, bu işi yapan kişiye de haddeci denir.

 

GÖREVLER

 

▪ Hadde tezgahını çalışmaya hazırlar ve ayarını yapar,

▪ Metalleri fırın boyutlarına göre ayarlayarak keser ve tavlanmak üzere fırına sürer,

▪ Tavlanmış kütükleri (metalleri) hadde hazırlama grubuna ileterek oval hale getirtir,

▪ Oval hale gelen metalleri başka bir grupta yuvarlak, kare veya köşebent haline getirerek uzunluklarını tekrar ayarlar ve keser,

▪ Metalleri soğutma platformuna getirtir ve soğutmaya alır,

▪ Malzemelerin deformasyona uğramaması için tekniğe uygun tarzda istifler,

▪ Soğutulan metalleri standart boylarda keser,

▪ Haddeleme tesislerinin periyodik bakım, onarım ve temizliğini sağlar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Tav fırınları,

▪ Hadde tezgahı,

▪ Doğrultma tezgahı,

▪ Hadde merdaneleri,

▪ Boyut ve sıcaklık ölçü aletleri,

▪ Ölçü ve kontrol aletleri,

▪ Oksi-propan takımı,

▪ Boy kesme makasları,

▪ Soğutma tezgahları,

▪ Kangal sarıcılar,

▪ Kütük iletici,

▪ Kütük itici,

▪ Süngül,

▪ Yolluklar/armatür.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Haddeci olmak isteyenlerin;

▪ Bedenen güçlü, dayanıklı, ayakları ve kolları sağlam,

▪ Ellerini ustalıkla kullanabilme,

▪ Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,

▪ Uyarıcılara hemen tepki verebilen,

▪ Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan,

▪ Dikkatli ve tedbirli

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Haddeciler, fabrika ve atölyelerde çalışırlar.İş kapalı, ani ısı değişiminin olduğu (sıcak-soğuk), demir tozları duman, basınçlı hava ve ağırlıklı olarak aşırı sıcak ve nemin olduğu bir ortamda ayakta yürütülür.Çalışırken; alet ve malzemelerle uğraşırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Modüler program çalışması sonucu "Haddecilik" meslek dalı "Döküm Teknolojisi" alanı kapsamına alınmış olduğundan "Dökümcülük" dalı eğitimi verilmektedir. Bundan böyle "Haddecilik" meslek dalı adı altında artık eğitim verilmemektedir. Bu nedenle D Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Haddecilik" eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

Meslek Eğitimi, Mesleki Eğitim Merkezlerinde verilmektedir.Yeterli sayıda çırak müracaatı olması durumunda, tüm mesleki eğitim merkezlerinde Haddeci mesleğine yönelik eğitim programları düzenlenmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;

▪ En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

▪ 14 yaşını doldurmuş olmak,

▪ Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

▪ Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Haddecilik mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde haftada 1 gün teorik eğitim, işyerinde 5 gün pratik eğitim verilmektedir.

Bu programda; her çıraklık eğitim programında ortak olarak alınan genel bilgi derslerinin yanı sıra, 3 yıl süren "Meslek Bilgisi" dersleri verilmektedir.

Pratik eğitim işyerinde olup, öğrencilerin Haddecilik Meslek dalında yeterlilikleri bir bütünlük içinde kazanmaları amaçlanmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Çıraklık eğitimini tamamlayanlara, eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları durumunda "Kalfalık Belgesi" ve "Kalfa" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Meslekle ilgili hem kamu hem de özel sektörde iş bulma olanağı olup, erkeklere özgü bir meslektir.

 

Meslek, inşaat sektörü ve makine parçaları imalatı ile yakından ilgili olması sebebiyle bu sektörlere paralel olarak iş olanakları artmakta veya azalmaktadır.

 

Haddecilik mesleği ağırlıklı olarak ilgili maden cevherinin çıkarıldığı yerlere yakın ve belirli bölgelerde toplanmış durumdadır. Oldukça ağır iş koşulları olması sebebiyle meslek elemanları zor yetişmekte ancak yetişmiş elemanlarda kolay iş bulabilmekte hatta işyerleri birbirlerinde yetişmiş eleman transfer etmektedirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Mesleki eğitimini tamamlamış ve mesleğinde iyi yetişmiş olan meslek elemanları asgari ücretin 3-4 katı oranında kazanç temin edebilmektedirler. Alınan bu ortalama ücret işyerinin durumuna, iş yoğunluğuna ve kişinin becerisine göre artabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

 

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Şahmerdancı,

▪ Demirci,

▪ Dökümcü,

▪ Demir dövmeci.

 

EK BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden,

Isıtma ve tavlama sırasında sıcak malzemeyle çalışırken ciddi yanık ve yaralanma türünden kazalara uğrayabilirler.

 

SORUMLULUK

 

Makine takım ve donanımlarının doğru çalıştırılıp kullanılmasından, küçük onarım ve malzemenin ekonomik kullanımından sorumludurlar.

 

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ 3308 Sayılı Kanun,

▪ Metal-İş Gruplandırma Sistemleri,

▪ Çıraklık Dönemi Haddecilik Meslek Dalı Eğitim Programı,

▪ Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Türk Meslekler Sözlüğü Ankara-

▪ 1983 Yayın No: 173,

▪ Çıraklık ve Yaygın Eğitim Faaliyetleri" Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Ankara - 1999,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1889 kez

tags HADDECİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Haddeci ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA