Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni Hakkında Bilgi

MESLEK: Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni

Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni

GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ

 

Görüntü ve Ses Sistemleri Teknisyeni; görüntü, ses ve ışıklandırma sistemlerinin proje ve kurulum, bakım ve onarım işlemlerini yapma operasyon planlarını çıkarma, kullanma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Ses ve görüntü ekipmanlarının düzenli ve küçük tamirlerini yapar,

▪ Görüntü ışık ve ses sistemlerinin sorunlarını tespit eder ve çözer,

▪ Aydınlatma kaynakları ve diğer ekipmanların yerlerini belirler ve kurar,

▪ Görüntü ve ses verilerini arşivler, seslendirir, sayısallaştırır ve sıkıştırır,

▪ Yayın veya yapım için belirlenmiş takvime göre görüntü kayıt bantlarını tedarik eder ve düzenler,

▪ Ses giriş ve bağlantılarını düzenler, birleştirir ve IV görüntüsü ile sesin koordineli olmasını sağlar.

▪ Tiyatro, konferans, konser gibi canlı performanslar esnasında sonrasında ve öncesinde ışık ve ses kontrollerini yapar,

▪ Elektrik ve kablo bağlantılarını yapar,

▪ Hareketli ışık, ses ve görüntü sistemlerini yerlerini belirler ve kurar,

▪ Sabit ışık ses ve görüntü sistemlerini kurar,

▪ Televizyon, PC monitör, Kamera, LCD ve plazma TV Video, müzik seti, VCD-DVD oynatıcıların arızalarını tespit eder ve onarımını yapar,

▪ Projeksiyon ve ev sinema sistemini kurar,

▪ Anten sistemlerini (Uydu Merkezi vb, sistemleri) kurar ve onarımını yapar,

▪ Video, Müzik seti, VCD-DVD, TV, LCD ve Plazma TV'lerin kurulumunu ve ayarını yapar,

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Anahtar çeşitleri, antistatik bilezik, eprom programlayıcı, resim tüpü demanyetize bobini, silikon tabancası, bilgisayar, cıvatalar, fiş, priz, çelik metre, güç kabloları, delici, kırıcı matkap, kablo, elektrikli matkap, monitör, oto teyp hoparlör, mikrofon, kamera, ölçme ve test cihazları, lehimleme ve lehim sökme aparatları, tornavida, yankeski, pense, kargaburun, cımbız, çekiç vb.

▪ Görüntü ekranları, projektörler, kayıt ekipmanları, ses ve görüntü mikserleri, kitle iletişim araçları, efekt cihazları ve sıvıları, kablosuz iletişim araçları, sinyal işlemci, analog dijital dönüştürücü ( ADC), dijital analog dönüştürücü (DAC), amplifer(yükselteç), önyükselteç (preamlifier), internet.

 

MESLEGİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

▪ İş ahlâkına sahip,

▪ Yaratıcı düşünme becerisine sahip,

▪ Ses ayrımlarını anlayan, renk uyumu, ışık farklılıklarını ayırt edebilen,

▪ Tüm duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getiren,

▪ El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

▪ Sabırlı, dikkatli, tedbirli ve titiz ve araştırmacı,

▪ Elektro Mekanik konulara karşı ilgili ve yetenekli, alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,

▪ Teorik bilgileri yorumlayıp pratiğe aktarabilen,

▪ Bilimsel bilgilere sahip kişiler ile iş birliği içinde çalışabilen,

▪ Bilgisayar, fen bilimleri, matematik, yabancı dile ilgili ve bu alanlarda başarılı,

▪ Tırmanma, uzanma gibi bedensel hareketleri yapabilen,

▪ Hijyen kurallarına dikkat eden, (Ev/İşyeri servise gidildiğinde galoş vb. hijyen kurallarına uymalı)

▪ Yükseklik korkusu olmayan,

▪ Deneysel çalışmaya alışkın ve sorumluluk duygusu gelişmiş

▪ kişiler olması gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Görüntü ve Ses Sistemleri Teknisyeni; çalışmalarını sistemin kurulacağı alanlarda ve atölyelerde yürütür. Çalışma saatleri esnektir. Ev ve işletmelerde kurulum sürekli hareketlilik, bilgi beceri ve değişik iş ortamlarında çalışma gerektiren bir meslektir. Tiyatro, konferans salonları, konser ve miting alanları gibi yerlerde çalışma yapar.

 

Ses ve görüntü sistemlerini üreten ve kiralayan işletmelerde çalışabilir. Hızla ilerleyen teknolojiye paralel olarak farklı tekniklerin kullanılmaya başlaması meslekte branşlaşmayı gerekli kılmıştır.

 

Ses ve görüntü sistemlerinin hazırlanması, sistemin kiralanması veya daimi kurulması olarak iki türlü yapılmaktadır. Bu meslek, gelişen teknoloji ile birlikte giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

 

Ses ve görüntü sistemleri hayatın her alanına girmiş haldedir. Uygulama çeşitlilikleri irili ufaklı olmak üzere, en küçük yaşam birim yerlerinden en kalabalık ortak yaşam alanlarına kadar yaygınlaşmıştır.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı Görüntü ve Ses Sistemleri dalında verilmektedir.

 

Yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde de "Elektrik Elektronik Teknolojisi" alanı "Görüntü ve Ses Sistemleri" dalında mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,

▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yılsonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

 

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

 

Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Televizyon ve radyo tamir atölyelerinde ve stüdyolarında, seslendirme ve ışık sistemleri teknik servisinde iş bulma olanakları mevcuttur.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonunda, kamu sektöründe çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ve/veya 4856 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak kamu işçisi statüsü ile aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.

 

Özel şirketlerde çalışıldığında ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Genellikle ilk işe başlayışta asgari ücret ya da bunun 1,5 katı civarında ücret alınmaktadır. Deneyimi olanlarda kazanç asgari ücretin 3 katına kadar ulaşabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Elektronik Teknolojisi alanı Görüntü ve Ses Sistemleri dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

 

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Görüntü ve Ses Sistemleri Teknisyenleri çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef vb. olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Güvenlik Sistemleri Teknisyeni,

▪ Haberleşme Sistemleri Teknisyeni.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ www.megep.meb.gov.tr

▪ 3308 sayılı kanun,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :4651 kez

tags GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler

Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA